Mijn God, mijn goeroe verkrachtte kinderen "MY GOD, MY GURU, RAPED CHILDREN"
Monk ontmoet Conny Larsson
 
Conny Larsson
Foto: Janerik Henriksson / Scanpix

 

[12-06-05]
"Behind the Clown's Mask" is de titel van Conny Larsson's boek, die een paar weken geleden uitkwam. Daarin vertelt Conny van zijn leven met Sai Baba, die zich verbeeldt God op aarde te zijn en die beschouwd wordt als India's meest bekende goeroe. Na 20 jaar in de beweging geweest te zijn, stelt hij de sekte, en niet in het minst Sai Baba als fraudeur en als pedofiel, in zijn boek aan de kaak.

Ik ontmoette Conny Larsson op een prachtige zonnige dag in Stockholm.
Wij hadden elkaar eerder ontmoet. Eigenlijk was dit de derde keer dat ik hem interviewde. De eerste keer was omstreeks het einde van 1960. Conny, een jonge belovende acteur, had toen de kracht van meditatie door Maharish Mahesh Yogi gevonden, de meditatie leraar die wereld beroemd geworden was door zijn contact met de Beatles.
Dankzij de meditatie, was Conny in staat geweest om een leven met te veel hasjiesj achter zich te laten. Hij was heel, en gezond en sterk, een vegetariër en onthouder van zowel alcohol en drugs geworden.
Vele jaren later was Conny in Gavle opgedoken.
Hij zou een lezing houden, en wij ontmoetten elkaar weer. In die tijd had Anne-Marie Ehrenkrona een boek over Conny, "God's Little Clown" geschreven. Hij reisde rond om over zijn vooruitstrevende methode om jonge drugsgebruikers en criminelen op zijn boerderij buiten Valdemarsvik te vertellen. De filosofie achter deze behandeling was gebaseerd op Sai Baba's leermethoden. Elke dag begon met meditatie. Conny's dravende paarden speelden er ook een rol in.
Dus wij ontmoetten elkaar voor de derde keer.
Zijn gemberkleurig haar was begonnen grijze vlekken te vertonen. Hij is een beetje dikker geworden. Hij ziet er gezond uit. Maar hij is niet langer een van de Sai Baba gelovigen. In zijn boek stelt hij de Indiase man als een fraudeur aan de kaak. En erger dan dat, als een pedofiel. Vrijuit en eerlijk vertelt hij over zijn leven. Het is een krachtig en onthullend boek over een ongebruikelijk levenslot.
Conny is een zoeker. Een vader heeft hij heel zijn leven gezocht, een vervanging voor de vader die hem in de steek liet en hem blootstelde aan zoveel pijn dat Conny als kind stom was. Dankzij leraren die hem in de gaten kregen, hervond hij zijn levenspad en slaagde er in om, ondanks zijn stotteren, toen hij weer begon te spreken, toneelspeler te worden. Daarom begonnen wij te spreken over God:

Wat is jouw houding ten opzichte van God?

Die is veranderd. Voorheen was God een vader voor me, op wie ik zou vertrouwen. Ik probeerde dit in mijn persoonlijk bestaan te bereiken, omdat mijn vader er niet voor mij was. Ik zocht God in mannen, mijn theaterdirecteur, later in mijn leraren, Maharishi en Sai Baba.
Als zij niet voldeden werd alles erg twijfelachtig. Waar ging God heen? Waarom deed hij dit? Ik had een crisis met God van 1998 tot 2001 toen ik verdomd kwaad op hem was. Of Haar, Het, de Kracht. Mijn Christelijk geloof kreeg een echte knauw omdat God mijn gebeden niet hoorde. Ik had een hier een heel zware strijd mee, totdat ik mij realiseerde dat God hier leeft, in mij, als de levensvlam.
Door een dokter in Gothenburg kreeg ik vat op mijn levenstrauma.
Ik was vier jaar oud toen mijn vaders drinkvriend mij begon te verkrachten en dat ging zes jaar door. Ik had alle herinneringen eraan onderdrukt.
Slechts met behulp van de dokter kwam het naar de oppervlakte. Toen besefte ik mij waar ik als kind aan onderworpen was geweest. Iedere vrijdagavond. Ik wilde de vraag stellen; ' Papa, heb je me voor een fles drank verkocht? '

Hoe kreeg je enig geloof terug?

Het was toen ik Agge op een meditatie cursus ontmoette, waar ik de leraar en zij de student was. Agge is een moleculair geneticus, onderzoeker en wetenschapper. Zij luisterde doelgericht en gaf een plaats aan alles wat ik zei. Onze respectievelijke kennis ging hand in had en het was als een openbaring voor me. Zij kon bevestigen dat wat ik onderwees gelijk opging met de leer van de genetica. Vanaf dat moment werd ze erg belangrijk voor me. Ze was betrokken bij het schrijven van mijn boek. Ik schreef, zij las het en huilde. We zijn zo dicht bij elkaar als maar zijn kan, ondanks het feit dat we excentriekelingen zijn. Ze leeft in Gotland, maar ze bouwt ook een huis op Cyprus, dus we zullen buren zijn.

Waar leef je van?

Liefde. Ik weet het niet. Ik heb middelen en ik ben niet brodeloos. Nooit geweest. Ik heb nog steeds een inkomen uit mijn diensten als directeur van het behandelingshuis. We hebben het zo geregeld. Volgend jaar zal een nieuwe directeur het overnemen.

Toen ik je de laatst interviewde, reisde je over de wereld en hield je lezingen over je activiteiten. Wat is er sindsdien gebeurd?

Al in 1993 was ik mij er bewust van dat Sai baba met zijn wonderen blufte. Hij goochelt as te voorschijn, en verschillende gouden objecten uit het niets. Ik zag hoe hij bedroog en dingen liet vallen. Maar ik hield me voor dat hij mij als leerling testte, om te zien of ik het examen kon halen. In boeken kon men lezen dat hij dit deed. Ik had toen een relatie met Sai Baba waarvan ik dacht dat deze van spirituele oorsprong was, maar die seksueel bleek te zijn. Sai Baba werkte jonge mannen in de val door te doen alsof zij uitverkoren waren. En men deed het zoals hij het zei. Hij verleidde mij vanaf 1979 en verder tot in 1989 met als voorwendsel dat hij mijn karakter/persoonlijkheid en kundalini kracht veranderde, die zich volgens de Indiase traditie in het ruggemerg bevindt. Ik geloofde daarin. Ik was zijn oogappel.

Hoeveel van dit is bekend?

BBC World maakte een documentaire waarin zij Sai Baba's frauduleuze praktijen filmden. Hij heet ' The Secret Swami '. De Deense televisie maakte een documentaire waar ik één van de belangrijke geïnterviewden was. Deze programma's zijn over de hele wereld te zien geweest.

Wat vandaag de dag de situatie van Sai Baba?

Het gaat door als voorheen. De teleurstelling wordt geconcentreerd op opvoeding en scholen. Maar het is slechts een choreografie voor pedofiele activiteiten waar men vreselijk dingen doet.

What veranderde het allemaal voor jou?

Ik was er in 1999. Er waren in onze groep Zweedse jongens - heteroseksueel, onschuldig - die slechts God zochten. Toen een van de jongens mijn hulp vroeg, zei ik aanvankelijk dat ik Sai Baba moest gehoorzamen. Toen hij mij smeekte, viel het kwartje en ik realiseerde mij waar het echt allemaal om draaide. Het was zo verschrikkelijk dat je het niet kunt begrijpen. Dit (de teleurstelling) heeft voor mij 21 jaar bestaan. En iedereen wist ervan, alle leiders.

Veel beroemdheden zijn naar Sai Baba gegaan, zoals Goldie Hawn.

Ja, en toen ze kwam zette hij mij voor haar en deed voorkomen alsof hij niet in het minst in haar in het bijzonder was geïnteresseerd. Hij ' materialiseerde ', deed wonderen voor iemand die dicht bij haar zat. Haar mond viel open en zij gaf hem alles wat zij bezat.
Gedurende een bepaalde periode heeft zij zich volledig in de beweging verloren.

Hoe komt het dat mensen worden gevangen in deze sektes. Zoals Knutby in Zweden?

Mensen hebben een rolmodel nodig. Als mama en papa er niet in geslaagd zijn hun plichten te vervullen, niet in staat waren om in het gerede te komen met de eisen van de situatie, dan heeft men behoefte aan een rolmodel. Het kan een idool zijn of iets anders. Deze mensen hebben een bijzondere drang die religieus of politiek kan zijn. Zij vallen voor sterke persoonlijkheden zoals Fidel Castro, Stalin, Sai Baba, of de Knutby pastoor.
Men voegt zich naar de vorm die het beste met zijn behoeften overeenkomt. Anderen worden drugsverslaafd. Het moeilijk is om daar uit te komen. Door meditatie en therapie ben ik er in geslaagd om er aan te ontsnappen. Maar het duurde wel 40 jaar.

Hoe zie je God vandaag de dag? Bestaat hij of zij?

Ja, in mijn diepste innerlijk. Ik kan bijvoorbeeld stoppen met ademhalen, of dat mijn hart zal stoppen. Ik kan het proberen. Dus, wie is het die ademt als ik probeer te stoppen? Ja, iemand die iets van of voor mij wil. Volgens mij is er een creatieve kracht met een betekenis, een wil, die mij een identiteit heeft gegeven. Ik heb mijn Gethsemane gevonden, mijn eigen boomgaard waar ik in relatie met mij zelf kan zijn.

Wat is de betekenis van het leven?

Eigenlijk zou men een taal moeten vinden om zichzelf instaat te stellen om de natuur te begrijpen. De natuur is Gods taal voor ons allemaal. Als ik mijzelf de natuur laat zien, dan begrijp ik dat er doorlopend intelligente kracht is. Het heeft een evolutie in het heelal in gang gebracht. Ik kan dat vandaag voelen. Nu, terwijl ik niet meer zo boos ben op Sai baba

Dus wat gebeurt er als wij sterven?

Dat is een vraag waar iedereen mee loopt. Sommige zeggen dat er niets gebeurt. Ik geloof dat dan van alles gebeurt. Het leven is hier en nu, en natuurlijk zullen we het zo leven. Ik geloof niet dat de geestelijke zaak sterft, simpel vanwege het feit dat zijn drager verrot. Ik reed hier een een wagen, maar daarom ben ik nog geen wagen. Ik kan mijn reis per bus vervolgen. Mijn mentale energie gaat slapen, daarna vestigt het zich in een ander lichaam, zoekt een nieuwe vorm, dat geloof ik.

Hoe kijk je naar de religies?

De religies die men vandaag de dag ziet, waarschijnlijk het Boeddhisme uitgezonderd, zijn oorlogs- en moordzuchtig. Men gelooft dat alle anderen het bij het verkeerde eind hebben. Zo lang men zich vastklampt aan die houding, geeft men zichzelf het recht de doden, Arabieren bijvoorbeeld. Of, ik heb het recht Turken te doden omdat ik Grieks Orthodox ben. Of Christenen omdat zij tot een communistische religie behoren.
Het heeft niets van doen met communicatie, liefde en vrede. Het religieuze pad werkt niet, omdat men het grotere deel van de mensheid buitensluit.

Is er iets dat werkt?

Ik geloof dat iedere persoon zijn of haar relatie zou moeten hebben. Maar het is dezelfde God. Al kon men het toch zo eens zien. Hier in Zweden zeggen we 'sol', in Duitsland 'Sonne', in Engeland 'sun'. Als we het toch zo konden begrijpen dat het hetzelfde is, dan zouden we tenminste in vrede met elkaar kunnen leven. We hoeven niet van elkaar te houden, maar we hoeven elkaar ook niet te doden. Dan is de ontmoeting tussen mensen in het leven is geboren.

Wat heb je in je boek geschreven?

Dat is een goede vraag. Ik heb zogezegd de was terug moeten sturen. Ik was gedwongen om dit uit mezelf te halen. Het werd een therapie voor me. Hoe meer ik schreef, hoe meer ik me realiseerde dat ik hoe dan ook het boek moest beëindigen. Opdat de onverschilligen kunnen zien dat er iemand is, die het leven in een sekte heeft overleefd. Maar er is ook een andere reden. Vier van mijn beste vrienden waren niet in staat om de reis terug te maken. Zij stierven op het pad. En niemand in de beweging betreurde hen of vroeg wat er van hen was geworden.

Wat wil je met het boek bereiken?

De mensen zouden niet in de val moeten lopen waarin ik in liep, en zichzelf verliezen, of misschien hun leven, hun kinderen, hun plaats in het leven. En als het iemand kan helpen die vast zit in welke sekte dan ook, dan zal ik meer dan dankbaar zijn.

Voor Sai Baba, was je tien jaar in het Maharishi Mahesh netwerk, als zijn persoonlijk secretaris.

Ja, in de TM (Transcendentale Meditatie) beweging. En vandaag heb ik daar een heel andere kijk op. De meditatie techniek op zichzelf functioneert, maar alle mumbo-jumbo er om heen is gewoon apenhandel en niet meer dan dat. Zoals tegenwoordig met zoveel dingen het geval is. Zo hebben we hebben de nieuwe Kalki met zijn Amma (Moeder) in India en zijn apen trucs.

Wie is Kalki?

Zij die Maharishi en Sai Baba hebben verlaten hopen dat kalki (Avatar) nu hun voorstelling van God zal zijn. Mettertijd zullen zij merken dat zij alles op hun reis kwijt zijn, partner, huis, kinderen en geld. Helaas durven zij niet naar hun eigen stemmen te luisteren. In iedere situatie waar ik deze meesters heb ontmoet, zou ik onmiddellijk gevallen zijn als ik naar mijn eerste indrukken geluisterd had. Maar ik deed het niet. In het geval van Maharishi had het zoveel met de Beatles te maken. Ik was een acteur en voelde dat ik geluk had. Nu is hij 93 jaar oud en de TM beweging doet het goed, vooral in de USA. Om nu een cursus te volgen bij Maharishi kost 1 miljoen US dollar. Wat betekent geld voor deze mensen?

Kracht. Het verkrijgen van goederen en dingen. Ze verschijnen als monniken en zouden deze behoeften niet moeten hebben, maar ze hebben hun behoeften erger dan menigeen ander getoond. Ze worden nog steeds gezien als asceten en hoge spirituele mensen. Maar het gaat allemaal om jouw en mijn geld dat ze bij elkaar graaien.

Waarnaar zou men moeten kijken als er mensen komen die beweren dat zij onze redders zijn?

Zij hebben de neiging om te beweren dat zij het bij het rechte eind hebben. Zij manipuleren, ook door je als een bijzonder en uitverkoren persoon te behandelen. Je voelt dat je gezien en gehoord word. Later wordt je in de hoek getrapt. Als je bovendien in staat bent anderen te ronselen, dan tel je echt mee.
Later gaat het over terecht komen in geheimen, wat inhoudt dat je in een geheime club bent meegesleurd.

Echt nogal opmerkelijk, die kleine Conny uit Zweden die zo dicht bij Indiase goeroes kwam?

Mijn leven was zodanig dat zij het kleine kind in mij zagen. Veel wilden er voor mij zorgen. Ik heb diegenen gevolgd die om mij gaven. Vanaf het begin was ik een beschadigd kind. Mensen hebben mij altijd gemogen en wilden mij verzorgen. Zelf vandaag de dag vind ik het fijn als mensen mij willen verzorgen.

Vandaag de dag jagen velen zelfrealisatie na. Wat is dat?

Het betekent verlicht te zijn, dat is, vrij te zijn. Verlichting leeft binnen mensen op dusdanige wijze dat men van binnen uit verlicht kan zijn. Het kan niet van buitenaf gebeuren. Dat leidt slechts tot verwarring. Zo geloof ik dat het Christelijk symbolisme met de zeven armige kandelaar naar de zeven centra in het lichaam wijst, de chakra's, en dat zij verlicht zullen worden door de innerlijke levenskracht die zijn thuishaven heeft in de kosmische energie die zich overal bevindt.
Ik zie de Dalai Lama als een verlichte persoon die nooit een slecht woord over zijn tegenstanders zegt, zelfs als ze zijn mensen vermoorden. Hij doet zijn goede daden.

Wat vind je van Thomas di Leva, ook een spiritueel zoeker?

Ik ken hem. Hij is een wonderbaarlijke musicus en een goede artiest. Maar als men een opinie maker is, zou men voorzichtig moeten zijn over zijn activiteiten, vooral als het gaat om het vertegenwoordigen van spirituele leiders, zoals ik deed. Uiteindelijk geloof ik dat men op zou moeten oppassen om er niet in te geloven dat men uitverkoren is, en over krachten beschikt die andere mensen niet hebben. Of dat men gelooft dat men deze krachten aan anderen kan geven. Vooral als er geld in het spel is.
Als musicus en artiest, ja. Als spiritueel voorbeeld, nee.

Kersten Monk
tel. 0026-15 96 44


 /Feiten
Conny Larsson
Leeftijd: 57 jaar
Beroep: Acteur, spiritueel zoeker, schrijver, meditatie leraar
Geboren: In Linköping, groeide op in Stockholm
Familie: Partner van Agge
Leeft: In een huis op Cyprus
Momenteel: Houdt een schrijversavond in de Stadsbibliotheek van Gävle op dinsdag 14 juni.

Vijf gedachten over...

...Cyprus
Vrijheid. Ik heb het gevoel dat ik daar mijn eigen leven leid en er na een lange reis kan uitrusten. Ik kan weer lachen. En de natuur is prachtig.

... Zweden
Voor mij, afgelopen en gedateerd, hetgeen een beetje jammer is. Zweden moet gerepareerd en verjongd worden. En bevrijd worden van de corruptie die je ziet als topmensen wegkomen met hun leugens en bedrog terwijl de kleine man geen ruimte krijgt. Vooral vrouwen. Ik ben buiten mezelf van plezier over het nieuwe vrouwen initiatief van Gudrun Schyman. Ik ben onder de indruk door de krachten die het netwerk heeft uitgeoefend en ik ondersteun ze volledig en in al hun pogingen om een evenwicht in ons bestaan te brengen tussen mannen en vrouwen .

...geld
Volkomen zonder betekenis aangezien ik geld heb gehad. Ik heb het weggegeven en doneerde, maar geld heeft geen aantrekkingskracht voor mij. Les, therapie en lezingen geef ik gratis. Ik wil beschikbaar zijn, zonder overlopen te worden.

...liefde
Och! Warmte, cultuur, licht, wind. Liefde is een heel breed concept voor mij. Het heeft een veel universeler karakter dan waar het slechts  tussen twee personen aanwezig is. Tussen paren ja, maar het meest van alles liefde als vrede en vreugde voor de wereld en ons allemaal.

...pedofielen
Onvergeeflijk, dat is het gevoel wat ik er over heb. Het is totaal onbegrijpelijk hoe iemand kinderen kan onteren. Mijn God, mijn goeroe, Sai Baba, verkrachtte kinderen. In mijn gedachten was de vraag 'Waarom verkracht God kinderen?' Pedofielen moeten weggaan. Men moet vergeven, houdt het Christendom vol. Het is niet mogelijk. Aan de andere kant is er de verbroedering. Ik kan met mijn pijn leven en moet accepteren wat er gebeurd is.

Postadres Gefle Dagblad: Box 367, 801 05 Gävle
Tel vx: 026/159500.