Baba's goddelijke liefde

 

Uit: Skepter 14 (3), september 2001 over Sai Baba's seksuele escapades met knappe knapen.

http://www.skepsis.nl/pararit14.html

Twee keer per dag wandelt Sai Baba over het plein van zijn tempel, waar duizenden toegewijden zich voor de darshan hebben verzameld. Hier en daar stopt hij even om een smeekbrief in ontvangst te nemen of een klein beetje heilige as te 'materialiseren'. Enkele uitverkorenen mogen na afloop van het ritueel naar de interviewkamer voor een persoonlijk gesprek met de vleesgeworden god. Daar deelt Sai Baba ringen en kettingen uit die spontaan in zijn handen verschijnen.

Vertraagde videobeelden maken duidelijk dat de goeroe simpele trucs gebruikt. Er zijn volgelingen die erkennen dat ze wel eens hebben gezien hoe hij heimelijk geschenken tussen de kussens van zijn stoel vandaan haalde. Maar dat belet hen meestal niet om te blijven geloven dat hij ook zonder trucs kan toveren. Ze vermoeden dat hij soms bedrog pleegt om hun eigen geloof op de proef te stellen, want alles wat Baba doet heeft een goddelijke bedoeling die gewone mensen vaak niet kunnen begrijpen. `Never try to understand me,' waarschuwde Baba.

Zijn meest ondoorgrondelijke praktijken vinden plaats in een kamertje achter de interviewruimte. Knappe knapen en jonge mannen maken de meeste kans om na afloop van een groepsinterview uitgenodigd te worden voor een tête-à-tête in deze achterkamer. Het schijnt niet ongebruikelijk te zijn dat Baba tijdens zo'n privé-consult hun broek naar beneden trekt om gematerialiseerde olie op hun penis, balzak of buik te wrijven. Hij vindt het niet nodig een verklaring te geven voor deze overrompelende acties.

Een voormalige devotee uit Groningen vertelde hoe Baba zijn geslachtsdeel inspecteerde en een klevige vloeistof op zijn buik smeerde toen hij in 1989 als 19-jarige student een bezoek bracht aan de ashram in India. Hij had destijds niet het idee dat er iets ongeoorloofds gebeurde, maar dat veranderde toen hij enkele jaren later met de Engelse Keith Ord sprak. Keith vertelde dat hij drie keer in het achterkamertje was uitgenodigd, waar Baba zijn penis masseerde met de kennelijke bedoeling deze in erectie te brengen. Tijdens de laatste sessie pakte hij de hand van Keith en wreef daarmee langs zijn eigen lid terwijl hij 'good, good' en 'this is divine' zei.

Vorig jaar zijn er meer verhalen over Baba's handtastelijkheden naar buiten gekomen. Enkele getuigenissen zijn te vinden in 'The Findings' van David en Faye Bailey, een uitvoerig document dat via Internet is verspreid. De Engelse concertpianist David Bailey was een prominente volgeling van Baba. Hij had zich in 1994 aangesloten en gaf muziekonderricht aan studenten van Baba's middelbare jongensschool. Bovendien publiceerde hij een tijdschrift over Baba en schreef boeken over hem. Zijn visie veranderde radicaal nadat een Indiase scholier van het Sai College bij hem zijn hart uitstortte over de seksuele wandaden van Baba. Ook enkele andere bronnen berichten dat Sai Baba zich regelmatig seksueel te goed doet aan scholieren die speciaal voor hem geselecteerd worden. Het is echter moeilijk om te beoordelen hoeveel hier van waar is omdat de informatie uit de tweede of derde hand komt en de slachtoffers niet worden geïdentificeerd. Ook Bailey weet niet precies wie het zijn.

Op Internet staan inmiddels meerdere getuigenissen van westerse ex-volgelingen, waaronder twee Amerikaanse teenagers, die claimen dat Baba orale seks met hen wou bedrijven. (zie o.a. www.exbaba.nl) De meest schokkende onthullingen kwamen van Conny Larsson, ex-filmster, psychotherapeut en coödinator van de Sai Baba-beweging in Zweden. Zijn verklaringen zijn echter wat warrig en inconsistent.

Een aanzienlijk deel van de westerse aanhang heeft Sai Baba de rug toe gekeerd, maar de rest (mogelijk nog de meerderheid) blijft er van overtuigd dat een avatar geen seksuele verlangens heeft maar louter goede bedoelingen. Wie weet, misschien gebruikt hij de massageolie om de onderste chakra te reinigen of de kundalini-energie vrij te maken.

In zijn jongste kersttoespraak waarschuwde Sai Baba alle 'Judassen' die kwaad over hem spreken: 'Verraad aan God is de ergste van alle zonden – zulk verraad kan in geen enkel aantal levens goed gemaakt worden.'