Deze griezelige feiten moeten aan de

kaak gesteld worden

 

Door: Kyra Kitts

Van: Sathya Sai Baba Discussieclub, Boodschap 2474:

http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibabadiscussionclub

Datum: 6 augustus 2001, 21:22 u.

Beste allemaal,

Ik kom nu te voorschijn met alle smeerlapperij zoals ik die gehoord over Sai Bob, de seks cowboy. Terwijl ik schrijf, gooi ik er van alles uit om mijn afkeer te overwinnen, dus vergeef wanneer af en toe mijn humor bovenkomt.

Het is nu al enige jaren geleden dat een andere vrouwelijke ex-devotee mij het telefoonnummer gaf van een man in CaliforniŽ, waar ik ook woon, die een groot aantal jaren les had gegeven aan de zo jammerlijk bedrogen leerlingen van sb's jongensschool.

Toen ik deze man opbelde, beloofde hij mij een boekje open te doen op voorwaarde dat zijn naam geheim zou blijven. Ik geloof dat hij terecht bezorgd was over de kwalijke gevolgen die zijn onthullingen konden hebben, dus laat ik hem naamloos.

Baba volgelingen die dit lezen: geloof mij alstublieft als ik zeg dat het volgende geen romanverhaal is. Ik wens absoluut geen negatief karma op mij laden door leugens ten beste te geven.

Baba's broer: de maffiabaas van het dorp

Deze man sprak meer dan anderhalf uur met mij. Hij vertelde mij dingen die ik mij nooit had kunnen voorstellen.

Hij vertelde dat sb's broer geheel Puttaparthi bestuurt als een maffiabaas; dat hij in ruil voor het economische voordeel dat een goeroe ter plaatse te bieden heeft, smeergeld eist en mond houden.

Hij zei ook dat de dorpsbewoners voor deze broer doodsangsten uitstaan; dat het daarom heel lang duurt, als het ooit gebeurt, voordat zij buitenstaanders zoveel vertrouwen schenken dat zij hun vertellen wat er werkelijk gaande is.

X vertelde mij dat in de loop der jaren enkele dorpelingen en studenten hem zijn gaan vertrouwen en hem nachtmerrieachtige verhalen deden.

Vrouwen verkracht en vermoord

De dorpelingen hebben X verteld dat sb in enkele gevallen vrouwen gemolesteerd heeft, ze daarna heeft laten vermoorden en dat hun lichaam begraven lag in de heuvels rondom Puttaparthi.

Het is sb's handlangers blijkbaar ter ore gekomen dat X te veel wist. Hij vertelde mij dat een doodsbenauwde dorpeling hem kwam zeggen dat hij, X, op de dodenlijst stond en dat hij de ashram onmiddellijk moest verlaten als zijn leven hem lief was. De lezer kan zelf wel beoordelen wat een dergelijke mededeling inhoudt.

Hoe het ook zij, X vluchtte uit Puttaparthi en keerde terug naar de Verenigde Staten.

Hij spreekt tegen dovemansoren

Toen hij dit alles aan de leden van zijn plaatselijke centrum vertelde, wilden zij er niets van horen en zeiden dat het niet waar was.

Sindsdien heeft hij zijn loopbaan in de Verenigde Staten weer voortgezet en zich volledig gedistantieerd van de sai organisatie.

Aan de telefoon was de oprechtheid van X bijna tastbaar. Ik heb geen enkele reden om aan zijn verslag te twijfelen.

Ikzelf woon in Los Osos, CaliforniŽ. Ik ben niet bang voor sb. Het heeft jaren geduurd voordat ik hoorde dat hij een valse avatar was, iemand nog wel die ik ooit onvoorwaardelijk had vertrouwd, en toen openlijk kon spreken over hetgeen ik heb meegemaakt.

Oproep aan de Eerste Minister van India:

Eerste Minister van India: Gooi die hele Sai Baba onderneming dicht! Hij is een belediging voor de werkelijke grootmeesters van Moeder India en een beschamende culturele last voor het uitzonderlijke spirituele erfgoed van een heel volk.

Liefs,

Kyra