Heilige ? Seksmisbruiker ?

Of beide ?

 

Uit de Vancouver Sun Career Expo van 27 februari 2001.

Zijn volgelingen zeggen dat Sai Baba God op aarde is, en zij ondersteunen royaal zijn multibiljoendollar religieuze rijk. Maar sommige vroegere aanhangers komen naar buiten met duistere verhalen over de goeroe, die jonge mannen seksueel molesteert.

Douglas Todd – Vancouver Sun:

Sri Sathya Sai Baba – ‘De Beschermer’, ‘De Oneindige’, ‘De Schepper’ - heeft slechts eenmaal India verlaten. Men kan wel zeggen dat hij in India regeert als de beroemdste swami van het land. Maar vanavond is Sai Baba hier in deze tempel; in Oost-Vancouver.

Sai Baba zit in zijn okergele gewaad op de houten troon bij het altaar voor in de zaal en ruikt de wierook die prikkelt in de ogen. Hij luistert naar het gezang, dat een tinteling over de rug doet lopen en kijkt naar de ernstige multiraciale volgelingen die voor hem buigen.

Sai Baba is alomtegenwoordig.

Dat gelooft de voorzitter Nami Thiyagaratnam van het Sai Baba Centrum in Vancouver. Hij onderwijst bedrijfswetenschappen aan de Victoria Universiteit. Voor toegewijden is Sai Baba een avatar, God op aarde, geboren uit een maagdelijke moeder.

Gescheiden naar sekse in de tempel van Vancouver, geloven talloze IndiŽrs, KaukasiŽrs, Japanners, negers en Chinese volgelingen, die op het rode tapijt met eerbied opzien naar Sai Baba, dat hij overal op aarde aanwezig is.

Zij zijn ervan overtuigd dat hij op dit ogenblik tevreden naar hen en andere volgelingen kijkt die dergelijke rituelen uitvoeren, over de hele planeet in 6700 Sai Baba tempels, liefdadigheidsziekenhuizen en scholen, waarvan de meesten in India staan, maar ook 500 centra in de V.S. en 70 in Canada.

Dr. Ray Ludwig (60), dokter in Vancouver, brengt zijn ontzag voor de Indiase avatar kort onder woorden: ‘Sai Baba is voor mij als duizend Moeder Teresa’s. Het was de mooiste dag van mijn leven, toen ik 15 jaar geleden Sai Baba ontmoette. Hij transformeert de mensen tot een altruÔstische levenshouding.’

Maar grote moeilijkheden steken thans de kop op in Sai Baba’s rijke en glorieuze universum, waarin mensen van alle religies, van het christendom tot het boeddhisme, bestemd zijn zich te verenigen, omdat, zoals Sai Baba onderwijst, ‘alle geloven facetten zijn van dezelfde Waarheid’.

Er verrijzen beschuldigingen, dat Sai Baba al tientallen jaren knappe jongemannen seksueel molesteert gedurende privť-bijeenkomsten in zijn reusachtige ashram in India, waar wekelijks duizenden hem bezoeken.

De ‘heilige’ met het bolle gezicht en een Jimi Hendrix haardos, die bekend staat om het op wonderbaarlijke wijze alles uit de lucht te voorschijn te halen, van polshorloges tot heilige stenen en as, heeft nooit iemand seksueel aangerand. Maar volgelingen in Canada en elders geven toe dat zij met hem hebben deelgenomen aan wat zij noemen ‘seksuele genezing’.

Daar het aantal verontrustende berichten groeit, voelen volgelingen uit de hele wereld, inclusief Canada, zich bedrogen. Groot-Vancouver gaat er trots op een van de grootste Noord-Amerikaanse Sai Baba contingenten te zijn, met verscheidene duizenden leden, waarvan 75% uit de grote Indo-Canadese gemeenschap van de stad komt.

Nu het seksschandaal snel wordt ontsluierd via verscheidene Internet sites en in enkele kranten, heeft Sai Baba zijn aanhangers, zo’n 10 tot 50 miljoen in aantal, verteld, afhankelijk met wie je praat, geen lid te worden van World Wide Web.

De beschuldigingen van misbruik brengen een mengeling van verwarring en droefheid, van zich willen verdedigen en verheven onverschilligheid teweeg onder hen die trouw zijn gebleven.

Thiyagaratnam zegt tijdens een toespraak in het Sai Baba Centrum in 1650 Oost 10, dat het hem niet verrast dat men probeert de reputatie van zo’n verwonderlijk mens kapot te maken. Uiteindelijk, zegt hij, heeft men ook Jezus Christus en Boeddha vervolgd. Het komt hard aan en we zijn zeer bedroefd. Maar men heeft recht op zijn eigen mening.

De beschuldigingen eisen echter hun tol.

Onlangs trok UNESCO zich terug uit deelname aan een conferentie in Sai Baba’s woonplaats Puttaparthi in Zuid-India. Men was ‘zeer bezorgd over de wijdverspreide beweringen van seksueel misbruik van jongemannen en kinderen, waarvan de leider van de beweging wordt beschuldigd’.

De vele bekende bewonderaars van de 75-jarige Sai Baba, waaronder de Indiase president Atal Bihari Vajpayee; Isaac Tigret, medeoprichter van de Hard Rock-keten van restaurants en het House of the Blues; Sarah Ferguson, de vroegere echtgenote van Prins Andrew; en tientallen prominente Indiase hoge ambtenaren hebben tot op heden gezwegen.

Maar vanuit de hele wereld zijn treffende beschuldigingen gekomen.

De Londense krant Sunday Telegraph en het Indiase tijdschrift India Today berichtten onlangs over het geval van Sam Young, een Amerikaanse jongeman, die vertelde dat hij herhaaldelijk was lastiggevallen door Sai Baba in een privťkamertje, terwijl zijn ouders, zonder het te beseffen, buiten vertoefden en het een zegen vonden dat hun zoon zoveel goddelijke aandacht kreeg.

Vroegere Sai Baba coŲrdinatoren, zoals de Zweedse psychotherapeut en voormalig filmster, Conny Larsson, die vertelt dat de goeroe regelmatig orale seks met hem bedreef en er herhaaldelijk om vroeg, zeiden dat Sai Baba beweerde dat hij slechts Larssons innerlijke ‘kundalini-energie’ verbeterde.

David Bailey, een inwoner van Wales, die een hoge positie bekleedde in Sai Baba’s kleine beleidvormende kring, werd afvallig nadat hij talloze verhalen had gehoord hoe sessies van jongemannen met Sai Baba, die bedoeld waren als seksuele genezing, uitliepen op molestatie. Bailey heeft de verhalen verzameld tot een dik verslag, genaamd ‘De Bevindingen’, te vinden op een Website.

Glen Meloy, uit CaliforniŽ, is een van de vele vroegere aanhangers die druk bezig zijn besluitvormers met informatie te bombarderen, met inbegrip van Senatoren van het Witte Huis, de FBI en Indiase kranten, door te waarschuwen jongemannen bij Sai Baba weg te houden.

Toch zijn er nog steeds geen beschuldigingen van misdadig gedrag tegen Sai Baba te laste gelegd, hoewel sommigen beweren dat zulks komt vanwege zijn verheven positie en liefdadigheidswerk in India, waar hij talrijke goed ingerichte ziekenhuizen, scholen en kleine universiteiten heeft geopend en drinkwatervoorzieningen heeft laten aanleggen.

Dr. Michael Goldstein, de invloedrijke voorzitter van de Sai Baba organisatie in de V.S., heeft alle beschuldigingen van zich afgezet. Hij zei dat ze ongeloofwaardig zijn en dat Sai Baba goddelijk zuiver blijft en een en al ‘onbaatzuchtige liefde’ is. Voor hen die twijfelen, zegt Goldstein, is het antwoord: ‘Toon meer geloof’.

Maar de houding van Goldstein wekt de minachting op van mensen zoals Tony Cleary uit Vancouver, die vorig jaar bij de groep wegliep na 15 jaar van verheven toewijding.

Cleary, een zakenman van 57 jaar, zei dat het moeilijk is om te vertrekken. ‘Sai Baba doet jou je zo belangrijk voelen, omdat hij zegt dat hij jou heeft uitverkoren’.

Behalve de aantijgingen op seksueel gebied die door Bailey worden opgesomd, is een vriend, Cleary, bezorgd over wat hij schat, de biljoenen dollars die goedbedoelende devotees aan Sai Baba en zijn diverse liefdadigheidsinstellingen geven.

‘Het is een enorme onderneming’, zegt Cleary.

Men zegt dat Sai Baba de reÔncarnatie van de Indiase heilige Shirdi Sai Baba is, die in 1918 is gestorven. Maar Cleary zei dat Sai Baba’s leringen ‘echt goed’ zijn. ’Het is hindoeÔsme uit de eerste hand met een vrije mixture van christendom en boeddhisme om meer mensen aan te trekken.’

Ondanks zijn boosheid, gelooft Cleary nog steeds dat Sai Baba waarschijnlijk miraculeuze krachten heeft, inbegrepen het vermogen om ‘astraal te reizen’. Hetgeen zijn ziel veroorlooft de hele wereld te doorkruisen.

Clearly gelooft ook dat Sai Baba, die zelf lang geleden naar Afrika is gereisd, zichzelf te slapen kan leggen in diverse heilige bedden die devotees overal voor hem hebben klaarstaan, ook in Vancouver.

Tot nu toe hebben in Canada twee mensen afgesproken om de verhalen over Sai Baba’s praktijk betreffende ‘seksuele genezing’, soms ‘het behandelen van de genitaliŽn met olie’ genoemd, openbaar te maken. Maar van wat er gebeurde geven zij verklaringen die voor meer dan ťťn uitleg vatbaar zijn.

Marc-Andre St. Jean vertelde tijdens een interview in Montreal dat, toen hij 19 was en een interview met Sai Baba had, de goeroe naar zijn geslachtsdelen wees en zei: ‘Een beetje slap’. Hoewel St. Jean niet wist waar Sai Baba toen over sprak, zei hij dat de goeroe toen ‘vroeg om mijn broek te laten zakken. Hij maakte met zijn hand een draaiende beweging en toen zat er een crŤme op. Dit smeerde hij op mijn scrotum’.

Toentertijd dacht St. Jean dat het gebeuren niet seksueel was bedoeld – maar meer zoiets als ‘naar de dokter gaan’, vanwege een plasinfectie; maar St. Jean heeft inmiddels de groep verlaten, nadat hij het toenemende aantal beweringen van molestatie hoorde en geloofde.

St. Jean, die nu 29 is, blijft verbijsterd. ‘Het charisma van Sai Baba is ongelooflijk’, zegt hij. ‘De liefde stroomde van hem af. Dit alles doet mij veel pijn. Het maakt me angstig’.

In Langley daarentegen blijven de Sai Baba coŲrdinatoren Ann en David Jevons uitdagend trouw aan hun goddelijke meester. Ofschoon zij ervan wisten dat Sai Baba meer dan tien jaar geleden een ‘seksuele genezing’ uitvoerde op de geslachtsdelen van hun zoon, zeggen zei dat de goeroe dit deed omdat hun zoon een knobbel op zijn zaadballen had, die waarschijnlijk was veroorzaakt door een pil tegen een miskraam die zij tijdens haar zwangerschap had ingenomen.

‘Ik weet dat Sai Baba een seksuele handeling heeft uitgevoerd’, zegt Ann Jevons (62). Ann en David (65) erkennen in een artikel voor hun krant dat Sai Baba mogelijk minder belangstelling toont voor volwassenen, zoals zij beiden, en in het algemeen meer geÔnteresseerd is in kinderen en jonge mensen, die hij overlaadt met ringen en horloges, die hij op geheimzinnige wijze uit het niets materialiseert.’

Maar Ann Jevons vindt seksuele genezing een goede zaak, omdat ‘het kundalinipunt zich bevindt tussen de anus en de genitaliŽn, alwaar de menselijke energie begint’. ‘Het is volkomen begrijpelijk’, zegt zij, ‘dat een heilige mensen pleegt te helpen door blokkades in de stroom van zo’n cruciale levenskracht weg te nemen’.

‘Sai Baba is volmaakt’, zegt Ann. ‘Hij heeft zojuist het grootste ziekenhuis in Zuid-India geopend. Hij heeft de wereld een ongelofelijke dienst bewezen. Zij die hem beschuldigen zijn fout! En wij zijn geen gelovigen die zich gemakkelijk laten beetnemen’.

dtodd@pacpress.southam.ca

Hebt u commentaar op dit artikel? Stuur dan een e-mail naar de auteur ervan.