INTERPRETATIE VOOR SATHYA SAI BABA


GEPERSONALISEERDE HOROSCOOP


Datum: 28-07-02

Door: Ex Baba

Email:  ex-baba@hetnet.nl

Bron: Computerprogramma van Cdrom 'Horoscoop 2000'',  ISBN: 90-5167-122-9

Horoscoop voor Sathya Sai Baba

Horoscoop van dinsdag 23/11/1926 om 6 u 26 Puttaparthy India
14į N 15' 77į E 45'

UW DOMINANTE ELEMENT IS VUUR/INTUITIE:

Meestal bent u naar uzelf gericht. Aan de buitenkant, wekt u een indruk van zelfvertrouwen en zelfmotivatie. U heeft een meeslepende kracht, u bent enthousiast, penetrant en creatief. Uw wilskracht, uw omgeving en uw doorzettingsvermogen kunnen veranderen in roekeloosheid, een tekort aan controle en terughoudendheid. U heeft een doel nodig om trouw en loyaal te zijn, en een grote behoefte aan onafhankelijkheid en vrijheid. Waak voor een tekort aan geduld dat kan leiden tot destructieve ervaringen. Dit is te wijten aan het feit dat u zich door uw verleden bedreigd voelt en dat u zich aangetrokken voelt door de toekomst. Er heerst bij u een zekere naÔviteit die afkomstig is van uw onderschatting van de materiŽle wereld. U stopt soms waar u mee bezig bent op een kinderachtig manier. Ondanks uw tendens te overdrijven en te dramatiseren, kunt u zich vaak op een eenvoudige manier uitdrukken. Op zijn ergst, kan er sprake zijn van hoogmoed, egoÔsme en arrogantie. De keuze van mogelijkheden is enorm, wat u problemen kan geven.

U bent Schorpioen Ascendant Schorpioen

Uw reacties ten aanzien van anderen, uw relaties of activiteiten zijn subjectief, emotioneel en impulsief. U moet een strijd aangaan tegen verwarring, daar het gevaar bestaat dat u op anderen uw dromen en fantasieŽn "projecteert". U ziet zelden de mensen en dingen zoals ze werkelijk zijn, maar eerder als wat ze voor u betekenen.

Uw maanfase: Type Volle maan

U deelt uw ideeŽn mee, daar u het leuk vindt met anderen te delen wat indruk op u heeft gemaakt. U wilt graag uw ervaringen met anderen delen en laten zien wat u geleerd of geŽxperimenteerd heeft. U bent gevoelig voor collectieve emoties. Vermijd een te geŽngageerde of hartstochtelijke houding. U bent vaak langzaam, daar uw doeleinden zelden gemakkelijk te realiseren zijn.
Aspecten zijn dynamische punten die de planeten onderling met elkaar verbinden. Aspecten zijn nooit uitsluitend slecht of uitsluitend goed. Deze geven een overzicht (gemakkelijk of moeilijk) van zaken, waarvan men niet moet vergeten dat deze in de loop van de tijd kunnen veranderen. Afhankelijk van uw ontwikkeling en uw zonne- en maanshoroscopen, kunnen de beslissingen, die u op elk moment neemt, de punten die onderling verbonden zijn be‹nvloeden.

U leidt eerder een innerlijk leven, wat kan leiden tot interesse voor meer transcendentale technieken, zoals de Zen, yoga, godsdiensten, secten, astrologie, enz. Soms komt het voor dat u de waarden die anderen aan sekse en het intellect geven ontkent. U bent gevoeliger voor symbolen, u voelt zich aangetrokken door een partij, een sekte, een ideologie, enz. Een moedercomplex kan hier gemakkelijk uit voortvloeien. U bent op zoek naar een soort zedenleer gids, daar uw innerlijke overtuigingen sterk zijn en u gemakkelijk kunnen beÔnvloeden.
Uw persoonlijkheid wordt steeds introverter, het innerlijke komt op de voorgrond, wat niet negatief hoeft te zijn. Aan de buitenkant maakt u een indruk van passiviteit, maar innerlijk bent u heel actief. Crisissen (=beslissingen) brengen veranderingen met zich mee, die in strijd kunnen zijn met uw ideeŽn. Slecht beleefd, kunnen deze crisissen ontaarden in bijvoorbeeld fysiologische, sociale, ziekte, revolutionaire problemen. Het is tijd om iets nieuws op te starten, daar u over de gave beschikt om, met als oogmerk de toekomst, iets op te bouwen, groeperingen samen te stellen. Men merkt bij u een soort opoffering op, u moet sparen voor anderen zodat deze het kunnen erven. U ontwikkelt zich aan de late kant door nieuwe oplossingen te vinden voor uw problemen, zonder dat er sprake is van een vorm van vluchten.

ASCENDANT, ZON EN MAAN

Met ascendant BOOGSCHUTTER, heeft u over uw blijkbare grenzen heen leren kijken. Er heerst bij u het gevoel een eeuwige reiziger te zijn. De zonnige kant van de Boogschutter geeft wijsheid aan, u bent cultureel onderlegd. U bent gevoelig voor de gewoontes van deze tijd. Als idealist, steeds pogend uzelf te overtreffen, probeert u het absolute te identificeren. Kortom, u probeert bewust van uw eigen ik te worden. De donkere zijde kan zich manifesteren onder een vorm van antiprotectionisme en avontuur. U weigert dan elke vorm van belemmering, zelfs indien deze weinig voorstelt. Zou er sprake kunnen zijn van een karikatuur van de slechte Boogschutter, van een verborgen intellectueel minderwaardigheidscomplex? U moet niet bang zijn uw praktische kant te laten zien, deze zal niet noodzakelijkerwijs de wereld "grijzer" maken. Het is belangrijk om naar uw intu‹tie te luisteren.

Uw temperament is extravert, woedend en kokend. U bent communicatief, ondernemend, werelds, en staat dichtbij de natuur. U houdt van ruimte, verre horizons en buitengewone ambities. Uw interesses liggen op verschillende gebieden, zoals veel gevarieerde stijlen, van utopie tot rommel, of zelfs tot filosofie. U deinst voor geen enkel exces terug, vaak buiten proportie, daar u het gevoel heeft dat u goed kunt mikken. Maar u heeft ook de neiging alles te doen wat in u opkomt. U bent op zoek, vaak op een wetenschappelijke manier, naar een "absoluut". U moet in het leven blijven geloven, anders kunt u zich gekwetst voelen. Er kan sprake zijn van een innerlijke wond die u dwingt uzelf te overtreffen, uzelf zelf te "maken".
Uw karaktereigenschappen: durf, grootmoedigheid, groot organisatie-en coŲrdinatietalent, idealisme, filosofie, grootspraak, grootheidswaanzin, universalisme, oppervlakkigheid, zwervend leven.

De Zon, bron van licht en vitaliteit, een van de krachtigste symbolen in het menselijk onbewuste, maakt het mogelijk het leven verklaren. In het eerste huis maakt hij de eigenschappen van uw zonneteken nog duidelijker zichtbaar. U zult moeite moeten doen om uw eigen identiteit te ontdekken en te projecteren. De wil tot individualisering is sterk aanwezig bij u. Daarom projecteert u zich buitengewoon sterk op uw wereld, en daarmee tracht u uw gevoel van eigenwaarde te vergroten.
U zou vertrouwen moeten hebben in uzelf, u zou moeten streven naar succes, of de ambitie moeten hebben om als individu briljant te zijn. Een negatieve beleving of een verkeerde interpretatie van deze stand leidt tot trots, arrogantie, of zelfs egotisme. U bereikt succes door de diverse moeilijkheden die u op uw levenspad tegenkomt op persoonlijke wijze op hun waarde te beoordelen, en door te luisteren naar uw intu‹tie. Het zou kunnen zijn dat men u ego‹stisch vindt, maar het is voor u echt een innerlijke noodzaak om u in de eerste plaats met uzelf bezig te houden.

Een sterk persoonlijk magnetisme drijft u, waardoor u van grote en mooie dingen houdt. U heeft behoefte aan pracht en het "grote" om u heen. Indien verkeerd gebruikt, kan dit in de ogen van anderen gezien worden als arrogantie en verwaandheid. U hecht groot belang aan uw reputatie en u wilt bewonderd worden. Uw behoefte aan erkenning van uw gevoelens kan u dwingen tot grootmoedigheid. U zou de indruk kunnen wekken flexibel te zijn, maar dit is lang niet het geval. U houdt van luxe en u ziet liever van iets af dan dat u moet bezuinigen.

Met de Maan in het achtste huis kunt u moeite hebben om u aan te passen aan de behoeften van anderen, vooral wanneer die verschillen van de uwe. U heeft behoefte om volledig samen te smelten met de ander, waardoor uw hartstocht weinig gemeen kan hebben met die van de ander. U bent wellicht onbewust op zoek naar een bevrijdende kracht, die de vorm kan aannemen van een zakenman of -vrouw. Bij deze stand probeert u verandering te brengen in uw gevoelens, die soms heel intens zijn, vooral als u in uw kindertijd dingen hebt moeten verdringen.

DE PLANETEN VAN DE HEMELKAART

Met Mercurius in het teken van de Boogschutter geeft u liever beeldend uitdrukking aan uw gedachten dan door middel van concrete, duidelijke taal. U wantrouwt al te nauwkeurig uitgewerkte plannen, want u weet dat er in alles wat met de concrete wereld te maken heeft, altijd een moment komt van improviseren en feiten interpreteren.
Met Mercurius in het eerste huis kunt u een sluwe persoonlijkheid hebben of een bijzondere mentale instelling. In uw streven naar rationalisering wilt u het waarom van de dingen weten. U kunt te snelle conclusies trekken en u bent niet altijd objectief.

Met Venus in het teken van de Boogschutter heeft u behoefte aan idealisme en regelmaat in uw liefdes. U kunt soms weinig gevoel voor humor hebben. U heeft behoefte aan openheid en eerlijkheid. U houdt van vrijheid, en als men u aan zich bindt, zoudt u er weleens vandoor kunnen gaan. Pas op voor al te hoge idealen in de liefde.
Met Venus in het eerste huis zoudt u een sterke aantrekkingskracht moeten hebben. U gebruikt die aantrekkingskracht om al datgene naar u toe te trekken dat u nodig heeft om harmonie te bereiken. U bent open en gastvrij, en u heeft een sterke behoefte aan contacten met mensen. Bij een verkeerde beleving van deze stand zoudt u uw charme kunnen misbruiken om anderen te manipuleren. U moet oppassen voor narcistisch of al te na‹ef gedrag. U moet u niet verzetten tegen uw ware behoeften.

Met Mars in Stier laat u graag zien hoe u vecht om u te vrijwaren van gebrek of voor uw veiligheid. Als u niet oplet, zoudt u uw daadkracht kunnen verwarren met de middelen waarover u beschikt. U heeft er een hekel aan om u in het nauw gedreven te worden. U bent geneigd om u te laten overheersen, wat niet wil zeggen dat u zwak bent. U heeft een sterke sensuele behoefte, die u in het algemeen goed kunt bedwingen.
Met Mars in het zesde huis legt u zichzelf discipline op omwille van een zaak waaraan u zich moet wijden. U houdt er van om de dingen te verbeteren en u kunt veeleisend jegens anderen zijn. Overbelasting is het voornaamste gevaar bij deze stand.

Met Jupiter in het teken van de Waterman vindt u het prettig om de handen uit de mouwen te steken, anderen te helpen, en kan het zijn dat u EHBO'er bent. U moet ervoor zorgen dat u niet in handen valt van mensen die te veel op eigen belang uit zijn. U weet uw vrijheid te bewaren. U kunt buitengewoon inventief zijn. U heeft aanleg om professor te worden.
Met Jupiter in het derde huis heeft u een constructieve en intelligente verbeelding. Zo kunt u literaire gaven hebben. U zou graag populair en geliefd willen zijn. U houdt van samenwerken en werken in teamverband. Door uw gevoel voor samenwerking en communicatie evenals uw ideaal te ontwikkelen, zult u het toppunt van uzelf bereiken. U moet vermijden om te abstract en dus onbegrijpelijk voor anderen te zijn, anders kunt u onbegrepen blijven en uw eigen belangrijkheid overschatten.

Met Saturnus in het teken van de Schorpioen bent u zeer scherpzinnig. U ontziet uzelf niet. U heeft er behoefte aan om uzelf te overtreffen, om uzelf te bewijzen wie u bent. U hoeft uzelf niet te straffen vanwege uw verlangens. Deze stand kan duiden op een hardheid jegens uzelf, die haast zelfvernietigend kan werken. In het positieve geval heeft u inzicht in uw behoeften, onder meer uw behoefte om u volledig te binden. Er komt een moment dat hard zijn tegen uzelf nergens meer toe dient. U moet een gevoel van onmacht te boven komen.
Met Saturnus in het twaalfde huis zien we heel vaak onverklaarbare fobie‰n, of een gebrek aan zelfvertrouwen, die pas verdwijnen na het verdrijven van de "magische" gedachte dat u niet geliefd bent of gewaardeerd wordt. Uw vader heeft waarschijnlijk een bijzondere invloed op het ontstaan van die gedachte. U moet u bevrijden van zeden en gewoonten die heel sterk een gevoel van onaangepastheid en sociaal isolement bij u naar boven halen. U moet elk gevoel van schuld van u afzetten, want u moet weten dat u heel goed als voorbeeld voor anderen kunt dienen. U kunt een sabbatsperiode moeten doormaken in uw leven.

Met Uranus in het teken van de Vissen kunt u er moeite mee hebben om vat te krijgen op het alledaagse. Het ideale is voor u origineel en onvoorspelbaar. U zou heel goed pieken van vaagheid, irrationaliteit en gevoel kunnen ervaren.
Met Uranus in het vierde huis kunt het familiale gezag ter discussie stellen. U kunt eindeloos op zoek zijn naar stabiliteit. U kunt vaak van woonplaats veranderen, want u voelt zich nergens prettig. U moet uw kijk op uw eigen gevoelens veranderen en aanvaarden wat u voelt in uzelf, en niet afgaan op wat u denkt. Uw gevoelens kunnen geprikkeld zijn, daar komt uw ontevredenheid vandaan.

Met Neptunus in het teken van de Leeuw wordt de druk van de collectieve geestesgesteldheid omgezet in een op macht gericht ideaal. U probeert uw eigen capaciteiten uit te buiten. Er ligt despotisme op de loer.
Met Neptunus in het negende huis kan uw filosofische of religieuze ideaal belangrijk worden. Er kunnen mensen zijn meteen vaag en mistig ideaal, anderen kunnen de grenzen van het concrete te buiten willen gaan. Deze stand staat voor religieuze verplichtingen. In feite verlangt u er naar om tot zelfbewustzijn te komen om u te kunnen bevrijden van schuldgevoelens die verband houden met uw kijk op de wereld. U kunt zich schuldig voelen aan de ellende van de wereld. Laat de problemen van anderen aan hen zelf over en houdt u bezig met uw eigen problemen, die persoonlijker zijn dan u denkt.

Met Pluto in het teken van de Kreeft wordt de druk van de collectieve geestesgesteldheid omgezet in een verandering van de gevoelens. Familiebetrekkingen veranderen.
Met Pluto in het achtste huis streeft u naar het hoogst mogelijke rendement. De resultaten die u bereikt bij anderen zetten u aan tot verandering. In sommige negatieve gevallen kunt u de speelbal zijn van uw onbewuste driften, en kil en ongevoelig van karakter zijn. U kunt een sterke seksuele behoefte hebben. Heftige gebeurtenissen in een relatie of op zakelijk gebied kunnen zo ingrijpende veranderingen tot gevolg hebben. U kunt ook een druk ervaren vanuit dat wat u probeert uit te wisselen.

Met de as van de Knopen van de Maan in de tekens Kreeft- Steenbok bent u op zoek naar respect. Deze stand maakt dat u geneigd bent zich een martelaar te voelen. De verplichtingen die u zich oplegt kunnen in uw ogen heel zwaar zijn... Zo kunt u een waar pantser optrekken om u af te schermen voor uw wel degelijk bestaande behoefte aan gevoelens, want door uw behoefte om te bewijzen wat u kunt en om alles te beheersen kunt u zich in de rol van eeuwige kruisvaarder laten drukken. Bij deze stand moet u uw meer gevoelige kanten beleven. U moet vrijgevig zijn: u zult er iets voor terug krijgen.
Met de Knopen van de Maan op de as VIII-II kunt u in diep in uw hart erg bezitterig zijn. Seksualiteit kan een heel belangrijke plaats bij u innemen, evenals iedere vorm van behoefte. Het is niet gemakkelijk om u gelukkig te maken. U moet u bevrijden van iedere neiging tot zelfvernietiging.
Wanneer u uiteindelijk een keer te ver zult zijn gegaan in uw excessieve gedrag, hervindt u zichzelf door het beleven van een soort symbolische dood. U verlangt naar verandering, maar bent bang om die te bereiken. U moet oppakken wat u heeft, vertrekken en niet achterom kijken. U zult het meest uzelf zijn in de wereld van het delen, van zaken doen.

Met Lilith in het teken van de Maagd moet u uw neiging tot zelfkritiek ontstijgen. In het begin heeft u moeite om u uw eigen identiteit te vinden. Uw werk en het dagelijks leven kunnen problemen geven. U bent bang om u te vergissen en daardoor kunt u heel wat kansen voorbij laten gaan. U moet uw gezonde verstand laten spreken en uw instincten niet voortdurend onderdrukken door alles te beredeneren. Het rationele is niet het enige dat er is. Deformaties in uw persoonlijkheid kunnen ontstaan uit uw behoefte aan eenheid. U moet elk gedeformeerd gevoel verdrijven.
Met Lilith in het tiende huis moet u indruisen tegen uw bewustzijn van de dingen. Vaak weet u niet waar uw lot u heen voert, maar u weet wel dat u het waard bent. Uw werksituatie kan problemen geven, omdat de omstandigheden op het werk niet aansluiten bij uw staat van bewustzijn. U kunt anderen helpen om zichzelf te worden, want u weigert vaak om een depersonaliserend masker te dragen. Daardoor kunt u een goede psycholoog zijn die anderen helpt om van zichzelf te bevallen. Deformaties betreffen vaak de gevoelens. U kunt kil en koppig zijn zolang uw doelen niet zijn bereikt. De waarheid die u zoekt kan ver afstaan van wat u dacht dat de waarheid was.

INTERPRETATIE VAN DE ASPECTEN

Uw Zon is geaspecteerd met Mercurius. U bent van nature intelligent, u vindt overal een oplossing voor en u leert voortdurend. De goede kant van het aspect kan suggereren dat u van duidelijke taal houdt. U leeft zonder de zaken ingewikkeld te maken. Wanneer de donkere zijde van het aspect naar boven komt, moet u oppassen dat u zich niet "brandt" aan een misplaatste opmerking, daar uw ideeŽn de neiging hebben om warrig te worden en u moeite heeft om een boodschap over te brengen.

Uw Zon geaspecteerd met Venus geeft aan dat u behoefte heeft bindingen met anderen aan te gaan. Als dit aspect goed beleefd wordt, probeert u te communiceren, gewild en begerenswaardig te zijn, dit alles met een zweem van verleiding. Uw gevoel voor het concrete, gekoppeld aan dat van diplomatie, zorgt er altijd voor dat u zich uit moeilijke situaties kunt redden. Slecht begeleid, kan deze energie u in de richting van slapheid duwen, met een zekere vorm van vervelende zelfgenoegzaamheid. Het aspect kan ook leiden tot verschillende vormen van ijdelheid en narcissisme. Dit aspect geeft vooral aan dat u uw principes niet de rug toe moet keren. Een zeker persoonlijk magnetisme kan uit dit aspect naar voren komen, dat toch tamelijk gemakkelijk te beleven is.

Uw Zon geaspecteerd met Mars geeft aan dat een deel van uw persoonlijkheid als volgt is: veroverend, onrustig, gepassioneerd, met een zekere liefde voor macht. De positieve kant van het aspect kan suggereren dat uw energie het slagen garandeert. Uw seksualiteit kan sterk en gezond zijn. Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert, dwingt deze energie u tot een grotere emotionaliteit, of op zoek te gaan naar uitlokkende en spannende situaties, en alles veel te snel te willen. In werkelijkheid bent u vooral op zoek naar zelfbevestiging.

Uw Zon is geaspecteerd met Uranus. Deze configuratie drijft u naar een "uiterste", intens en radicaal. Positief gezienverveelt u zich nooit als u alleen bent en u kunt uw vrijheid behouden. U heeft wilskracht, alsmede een dynamische en heldere geest. U moet tegen dit aspect opgewassen zijn. Wanneer de negatieve zijde van dit aspect zich manifesteert, dwingt deze energie u uw individualisme te verdringen op onevenwichtige wijze. Misschien lijdt u aan een tekort aan vrijheid en tijd of anderen vinden u te veeleisend. Een innerlijke ontevredenheid dwingt u zelf te overtreffen.

Uw Zon geaspecteerd met Neptunus geeft een bepaalde tevredenheid aan. Er heerst altijd een bepaald mysterie rond uw persoonlijkheid die weinig mensen, misschien uzelf ook niet, goed kunnen begrijpen. Het is moeilijk perfect uit te stippelen wat uw plannen zijn. De zonnige kant van het aspect kan aangeven dat u meer voelt dan dat u denkt. U bent ook medelijdend, grootmoedig, idealist en artiest. U probeert dingen in verband te brengen en anderen te inspireren door uw positieve kanten. Wanneer de negatieve energie van het aspect benadrukt is, voelt u een zeker gevoel van schuld, wat moeilijk te definiŽren is. Uw te grote idealen zijn daar vaak de oorzaak van. Door niet te vluchten en door te proberen grip te krijgen op complexe zaken - uw onhandigheid doet hier niet toe - verlegt u uw grenzen. Uw intelligentie is anders dan die van de meeste mensen omdat deze op andere waarden is gebaseerd.

Uw zon geaspecteerd met Pluto geeft een behoefte aan afstand te nemen van uzelf. Gedreven door een hoog moreel gevoel, ziet u in alles de tegenpolen, u bent u van het verborgene bewust. U bent zich bewust van uw tijdperk en van de relativiteit van gebeurtenissen. Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert, kan uw sociaal leven problemen veroorzaken, door u naar een druk en constante stress te drijven. U kunt met dit aspect van uw persoonlijkheid, niet "tussen de wal en het schip vallen". Elk masker is hier zinloos. Aanvaard de dingen zoals ze zijn. Een verandering in uw persoonlijkheid zal, vroeg of laat, in uw leven plaatsvinden.

Uw Zon is geaspecteerd met de Noordelijke Knoop. U heeft er behoefte aan zich uit te drukken. Als de positieve kant van het aspect versterkt is, bent u zich van uw problemen bewust. U kijkt naar het verleden en u probeert uzelf te verbeteren. Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert, kan deze energie u het gevoel geven dat u teveel dingen aan anderen overlaat, of u doet zelf te veel, opdat anderen niet gaan kletsen: zet geen masker op indien niet nodig. Een grote behoefte om uit te blinken kan uw bestaan kleur geven.

Uw Maan is geaspecteerd met Mars. Het is een aspect van dynamisch evenwicht of overmaat. Er kan sprake zijn van een vlucht voor de werkelijkheid, of u verzet zich tegen onnodige overgevoeligheid. Als de positieve kant van dit aspect benadrukt is, dan weigert u schade te lijden op welk gebied dan ook. U bent vechtlustig, impulsief, passievol en vastbesloten. Wanneer de donkere zijde van dit aspect zich manifesteert, kunnen de kwaliteiten in gebreken omslaan. Er is een zekere onhandigheid te zien. Als uw handelingen niet het gewenste resultaat boeken, zult u keuzen kunnen maken en u beter voelen doordat uw ware gevoelens en uw daden ťťn worden. Het is mogelijk dat seksualiteit een zekere rol in uw leven speelt.

Uw Maan geaspecteerd met Jupiter kan te voorschijn komen in de vorm van euforie of gemaskeerde verschijningen. Als de positieve kant van het aspect benadrukt is, bent u in staat te vereenvoudigen. Er is in uw karakter een zekere vorm van nobiliteit, grootmoedigheid en welwillendheid. Kortom, u kunt dus vertrouwen opwekken. Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert bestaat er het gevaar van verborgenheid. U moet de zaken goed evalueren en niet overhaast handelen of niet meedoen aan spelletjes die te moeilijk voor u zijn. Het formalisme, alsmede de beheersing van uw instincten kunnen altijd te voorschijn komen, in welke vorm dan ook tijdens uw leven.

Uw Maan is geaspecteerd met Uranus. Uw gevoelens zijn onderhevig aan grote veranderingen en u moet leren hiermee om te gaan. Er is bij u een "excentrieke" kant, bestaande uit schommelingen en hoogte- en dieptepunten. U bent zowel in staat het ergste of het beste te doen. Als de positieve kant van het aspect zich manifesteert, beheerst u uzelf volledig, u heeft uw zenuwen en gevoelens volledig onder controle, dit alles een beetje provocatief getint. Wanneer de donkere kant van het aspect zich manifesteert, drijft deze energie u in de richting van depersonalisatie. Waak ervoor dat u niet in de val terecht komt van valse vrijheid, durf gewoon voor uzelf te leven.

Uw Maan geaspecteerd met Pluto geeft een zekere gevoeligheid voor indrukken aan. Als u leeft volgens de normen van uw tijd, dan kunt u zich ook opwinden over de oneerlijkheden die zich hierin voordoen. Als dit aspect goed beleefd is, probeert u afstand te nemen van de conditionering die u altijd is opgedrongen, omdat u probeert uzelf te vernieuwen. U kunt naar uzelf luisteren en u denkt origineel, argwanend en penetrant te moeten zijn. Wanneer deze energie ontstaat aan de negatieve zijde van de planeten in kwestie, kan het lijken alsof uw persoonlijke wereld ten onder gaat. Een gevoel van uitgesloten zijn, alsmede uw na‹eve kant, kunnen zich manifesteren wanneer u druk ondervindt of wordt gechanteerd op affectief gebied. Hier moeten de opslokkende gevoelens beheerst worden.

Uw Maan geaspecteerd met de Noordelijke Knoop vraagt u geen depersonaliserend masker te dragen. U beschouwt dingen en mensen vaak als uw "kinderen". Als u bang bent voor uw gevoelens, voor de vrouw of het vrouwelijke in u, is er sprake van onechtheid. Als de zonnige kant van het aspect zich manifesteert, probeert u uw verleden te ontrafelen, probeert u te sublimeren, u uit te drukken door middel van uw gevoelens en u kunt of heeft geleerd deze in het juiste licht te stellen. Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert, bestaat het gevaar dat u zich aan uw verbeelding en instinct overgeeft. In dit geval heeft u de neiging mensen aan te trekken die zelf niet sterk genoeg zijn, te snel als "gids" te fungeren voor anderen, waardoor anderen misbruik van u kunnen maken. Mensen verwachten misschien te veel van u. Er is in enkele gevallen van dit aspect homoseksualiteit waargenomen, hetgeen altijd ontstaat door het voorbijgaan aan uw eigen natuur, inbreuk doen op uw vrouwelijke polariteit.

Uw Mercurius geaspecteerd met Mars, benadrukt uw meest beweeglijke kant. Het aspect laat uw strijdlustige geest naar voren komen. U bent bekwaam, soepel, dynamisch, handig en strateeg, daar uw intelligentie blijkt uit uw handelen. Wanneer de donkere zijde van dit aspect zich manifesteert, kan deze energie bij u tot verwardheid leiden. U handelt eerst en denkt pas nadien na, of het kan zijn dat u zoveel nadenkt dat u nooit tot actie komt. De negatieve uitingen van dit aspect kunnen zich manifesteren in de vorm van een berekenende zijde, of daarentegen een heel onhandige zijde, die gepaard gaat met moeilijkheden om zich uit te drukken, veroorzaakt door een te grote emotionaliteit. In dit geval moet u proberen te ontspannen en rust te zoeken.

Uw Mercurius geaspecteerd met Jupiter roept doorzettingsvermogen op. Als de zonnige zijde van het aspect zich manifesteert, bent u praktisch, verzoenend, positief en tegelijkertijd sociaal. U kunt altijd een draai aan omstandigheden geven, waardoor zaken in uw voordeel zijn, omdat u in staat bent goed te interpreteren. U ontcijfert problemen en alles komt altijd weer op zijn pootjes terecht. U "rommelt maar wat aan" als het nodig is. Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert, danst u naar de pijpen van de sterksten en valsspelers. U moet leren dingen niet letterlijk te interpreteren. U moet ook leren niet te verzanden in dingen die niemand begrijpt.

Uw Mercurius is geaspecteerd met Lilith. Het is het aspect van de betekenis van woorden. U begrijpt te goed wat bepaalde mensen willen zeggen of u wil niet begrijpen. In dit geval, wees duidelijk en helder: het is het enige antwoord wat Lilith, dienares van het ondoorgrondelijke, aanvaardt. Anders zal ze, zolang u oppervlakkig en onwetend blijft, wat de buitenwereld betreft, haar negatieve kant laten zien. De dialoog is van essentieel belang in uw leven. Zonder deze, zult u altijd een essentieel deel van uzelf moeten missen.

Uw Venus geaspecteerd met Uranus is een aspect van creatieve onafhankelijkheid. Het onverwachte ontlokt bij u verlangens. Als het de positieve kant is die zich manifesteert, dan is het liefde op het eerste gezicht, u ontzegt zich van alles ten behoeve van de liefde, u vindt het leuk om te verrassen en verrast te worden. U houdt niet van de alledaagse sleur en banaliteiten, daar u harmonie in uw onafhankelijkheid brengt. Verkeerd begrepen, dwingt het aspect tot overdrijven, gepaard gaande met extreme en moeilijke liefdes. Heeft u utopische verlangens, dan zullen deze ongetwijfeld leiden tot ontgoocheling. Als uw gevoelens te explosief zijn, moeten deze in banen geleid worden, daar liefde wederzijds moet zijn: men kan zich niet opdringen. Door het cerebrale in uw affecties te mijden, zult u een vorm van affectieve vrijheid ontdekken. Stelt u zich dan de vraag: "Is waar ik van houd het beste voor mij?".

Uw Venus in relatie met Neptunus, geeft het lyrische aan. Aan de zonnige kant kan het aspect erop duiden dat als u lief heeft, deze liefde totaal is. U wordt ťťn met uw geliefde en u bezorgt deze dromen. U bent een idealist en een artiest. U beschikt over verbeeldingskracht en u bent ge‹nspireerd, misschien zelfs in een meer mystieke zin, alhoewel u zich niet noodzakelijkerwijze hecht . Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert, kan er een overdaad ontstaan van de positieve kenmerken van het aspect: naÔviteit maakt het bestaan ingewikkeld, men vervalt in illusies, men leest graag slechte liefdesromans, die op een vreemde dramatische wijze eindigen. Dit aspect duidt ook op het gevaar meer te beloven dan men kan geven, wat kan leiden tot een gevaarlijke verleiding. Misschien denkt u dat u kunt ontvangen zonder iets in ruil te hoeven geven. Men ziet ook mensen die voor geen meter trouw zijn, en die achter alles aanlopen dat beweegt, zonder te vinden wat ze zoeken, omdat ze niet het geduld hebben te wachten totdat de dingen gebeuren.

Uw Venus is geaspecteerd met Pluto. Het is een aspect dat ver van vanzelfsprekend is, ver van verklaarbaar. Het is het aspect van "passie van de macht", kortom passie van het extreme. Men is op zoek naar een transformatie via de liefde. Onder de zonnige zijde, kan het aspect aangeven dat de pijnen die u heeft ondergaan u verrijkt hebben. U bent in staat te houden waar u van wilt. Wanneer u van iemand houdt, kunt u de ander accepteren voor wat deze is, zonder klasse, dogma of rassen onderscheid. Vreemde relaties, die niet alle dagen voorkomen, spreken u aan. Het kan voorkomen dat, als de negatieve kant van het aspect zich manifesteert, uw omgeving u aanvalt, omdat u niet goed heeft kunnen uitleggen wat u aantrekt tot uw partner. Het aspect kan zich ook manifesteren in de vorm van jaloezie en verdachtmakingen wanneer iemand een klein beetje te laat komt. Of men verdenkt de ander ervan, jaloers te zijn. Soms gebeurt het ook dat liefde een vorm van verovering aanneemt. De ander wordt alleen geliefd als deze weerstand biedt, anders is er geen lol aan...En als deze weerstand eenmaal overwonnen is, is men niet meer geÔnteresseerd in de ander. Bepaalde mensen die dit aspect bezitten vluchten voor de liefde, ze zijn bang zich te hechten en dit kan zich uiten in de vorm van promiscuÔteit. In bepaalde gevallen kunnen er vreemde ontsporingen voorkomen.

Uw Venus is geaspecteerd met uw Noordelijke Knoop. Het is het aspect van het gevoel voor waarden. Aan de zonnige zijde, kan het aspect erop duiden dat u uw behoefte aan veiligheid herkent. U bent goed in het verleiden, verbintenissen aan te gaan en uw sensualiteit te bevrijden. U vertrouwt uw verlangens niet, daar u weet dat u ze niet concreet kunt maken. Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert, moet u leren de waarde van de dingen of van mensen te erkennen, leren om anders te verleiden en uw verleidingskracht te aanvaarden. In bepaalde gevallen, neemt de behoefte aan zekerheid cynische vormen aan of wordt omkoopbaar, men zorgt ervoor onweerstaanbaar te zijn: een stapeltje briefjes van 100 gulden kan een onweerstaanbaar middel zijn.

Uw Jupiter is geaspecteerd met Pluto. Het geeft een verandering aan van uw sociaal gevoel of van uw sociaal wezen. U specialiseert zich op een gebied waar u aanleg voor heeft. De zonnige zijde van het aspect kan aangeven dat u scherpzinnig kunt blijven als het om uw drijfveer gaat, door de valstrikken van uw onderbewuste te ontwijken. U oordeelt zonder rekening te houden met remmende factoren, of spijt, met een zekere onherstelbaarheid of onomkoopbaarheid. U bent voor niemands oordeel bang. Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert, geeft het aspect argwaan van anderen aan, als gevolg van een kloof tussen het "Lijken" en het "Blijken". U moet ervoor zorgen dat u niet onnodig in twijfelachtige en duistere situaties terecht komt, daar uw behoefte aan authenticiteit u dwingt om op uw net gezaaide bloembed te lopen... Het aspect wijst naar een macht in of van de schaduw, een verandering van sociale status.

Uw Saturnus is geaspecteerd met Neptunus. Dit kan een zekere besluiteloosheid aangeven. In feite wil men liever niet kiezen als het niet nodig is. U kunt tegelijkertijd praktisch blijven en handelen volgens diepgewortelde waarden. Wat in het diepste van uw ziel is, komt naar boven, het is een initiatie. U kunt uzelf exploreren zonder tegen uzelf te liegen, door op zoek te gaan naar een "hergeboorte" van uw gevoelens. Het is het aspect van humanisten. Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert, laat het aspect u over uw eigen ziel lopen. Als u uw gevoelens niet in goede banen leidt, dan zal isolement geen garantie zijn voor het niet voelen van dingen. Wanneer u uw energie niet onder controle hebt, dan geeft het aspect een zekere angst voor gevoelens aan. U moet niet uw waarden verwarren, vooral niet wanneer u alles en niets wilt, of als u niet communicatief en ordelijk bent. Misschien is een opoffering noodzakelijk en misschien is het nutteloos om te ver te willen gaan.

Uw Saturnus is geaspecteerd met Pluto. Het is een aspect van verlossing. Het is moeilijk om hoogte van dit aspect tekrijgen. Positief gezien, aanvaardt u slechts meesters die in uw ogen meester verdienen te zijn. Vaak wordt u er zelf ‚‚n. U bent heimelijk, beredenerend, en u kent een zekere onrust. Tevens heeft u aanleg voor onderzoek. Uw ziel is die van Pater Joseph du Tremblay (raadsman van Richelieu), de ziel die de echte macht in zich heeft, maar die men nooit te zien krijgt. U probeert uw angsten te overwinnen, herboren te worden na mislukte avonturen. Door uw fouten te accepteren, kunt u een metamorfose bereiken. Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert, drijft deze energie u ertoe dingen te beleven die absurd lijken, waar men de betekenis niet van weet, maar die u geraakt hebben. Meestal beginnen deze ervaringen met rouw, uitgesloten zijn, verraad, sociale problemen, werkeloosheid enz. Offer u niet op, zonder daar eigenlijk de reden van te weten, om taken te doen die anderen weigeren. Als er in uw wereld niets vrolijks is, moet u proberen u van uw pessimisme los te maken en naar het licht toe lopen.

Uw Saturnus is geaspecteerd met de Noordelijke Knoop, dat een aspect van grootheid en pessimisme is. De zonnige zijde van het aspect kan aangeven dat u verantwoordelijkheidsgevoel hebt. U kunt om uzelf lachen en u begrijpt heel goed de illusie die angst veroorzaakt: een hond zal iemand die bang is eerder aanvallen. U neemt revanche op uzelf, u probeert uzelf iets te bewijzen. De negatieve energie dwingt u om een poging te doen voorbeelden te overtreffen (uw vader, elke autoriteit), die grenzen lijken te hebben, maar ze in werkelijkheid niet hebben. Als u uw persoonlijke limieten niet durft te overschrijden, als u liever in een schijnbare eenzaamheid leeft dan uzelf te aanvaarden zoals u bent, is uw aspect slecht geÔntegreerd en kunt u veel verbeteren. Laat u niet be‹nvloeden door uw twijfels en beperkingen.

Uw Uranus is geaspecteerd met Pluto. Het is een aspect van bevrijding. De positieve kant kan suggereren dat u van nature onvoorspelbaar en tegenstrijdig bent. U kunt uw tegenstellingen naar elkaar toebrengen, op zoek naar een unieke en onverwijtbare onafhankelijkheid, met een gave voor het overtuigen. Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert, dwingt dit aspect u voor het concrete te vluchten. Het kan u dwingen u marginaal te voelen, of, u aanvaardt vanwege hoogmoed geen enkele meester, degenen die tegenover u staan hebben pech. Als uw huidig leven en de routine u angstig maken, is dit nog geen reden om te vluchten. In andere gevallen, zijn er mensen die geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun creaties en acties, de gevolgen doen er niet toe... Aan de kant!

Uw Neptunus is geaspecteerd met Pluto. Dit aspect is collectief, het gaat om de hele maatschappij. Het is het aspect van persoonlijke integratie. De positieve kant van het aspect kan suggereren dat u aanleg heeft om te begrijpen wat niet gezegd wordt. U kunt blijk geven van subtiliteit en u bent gedreven om, soms op een pijnlijke manier, u zelf steeds te perfectioneren. U bent gevoelig voor de wetten van de evolutie van de mensheid, alsmede voor de angstaanjagende snelheid waarmee technische vooruitgang wordt geboekt. U heeft zich aan uw wereld aangepast, en bent er zich tegelijkertijd bewust van wat dit inhoudt. Wanneer de donkere zijde van het aspect zich manifesteert, suggereert de energie dat u de evolutie van onze gemeenschappen ondergaat. Mogelijk vindt u dat alles te snel gaat, maar u doet niets om het proces te vertragen. Het aspect leert u ook dat uzelf kwetsen om "goede" redenen, het doet er niet toe welke of wie, geen echte oplossing biedt.