De invloedssfeer van Sai Baba

 

Door Tony O’Clery.

Op een aantal personen die behoren tot ’s werelds elite schijnt hij een diepgaande invloed uit te oefenen. Presidenten zoals die van Costa Rica en van andere landen. Enkele leden van de Spaanse koninklijke familie, Antonio Craxi van ItaliŽ. Volgens Sri Indulal Shah, hoofd van de Sai organisatie, wilde zelfs Prins Charles op audiŽntie komen. De vorige Gouverneur Generaal van Canada, Romeo Le Blanc, stuurde openlijk een verjaarswens, evenals de burgemeester van Ottawa en omgeving. Fergie, de Hertogin van Windsor, heeft Sai Baba bezocht. John Lennon is ook op bezoek geweest, maar om een of andere reden vertrok hij vol afkeer weer razendsnel. Ravi Shankar (wereldberoemde sitarspeler) is een devotee. De Presidenten en Eerste Ministers van India bezoeken hem met enige regelmaat. De Koning van Nepal bezocht hem samen met een Europese bisschop. Van Michael Jackson gaat eveneens het gerucht dat hij een volgeling is, zoals in de Link krant van Vancouver te lezen is. Een deel van het gezelschap van Hillary en Bill Clinton dat vooruitgestuurd was ging naar Puttaparthi, maar het bezoek vond niet plaats. Sai aanhangers beweren zelfs dat Al Gore een sympathisant is. Isaac Tigrett, die het ‘Hard Rock Cafť’ en de ‘House of Blues’ heeft opgericht, is een bekende devotee en schenkt miljoenen dollars.

Zijn invloed bestrijkt dus de gehele samenleving en strekt zich niet alleen uit tot miljoenen gewone mensen. Men zegt dat het aantal devotees wel honderd miljoen is.
Er rijzen echter problemen sinds mensen zoals Connie Larsson in de openbaarheid traden met het aan de kaak stellen van Sai Baba’s seksuele uitspattingen. In februari 2000 werd zijn verhaal gepubliceerd in het Zweedse maandblad ‘Sokaren’ en in een artikel in het dagblad ‘Afton Bladet’.

Sai Baba beweert dat hij in staat is op twee plaatsen tegelijk te verschijnen en van gedaante kan veranderen; hiervan is dikwijls verslag gedaan.
Al Drucker beweert dat hij in de gedaante van een SS kolonel verscheen in de spoorcoupť waarin hij zat; hij gaf Al de raad om uit Duitsland te ontsnappen naar het westen, omdat er deze keer geen Mozes zou zijn (om zijn volk te redden). Al ontsnapte inderdaad en kwam tenslotte in dienst van de NASA, werd een vooraanstaande devotee en schrijver over Baba.

Hij verscheen in Sri Lanka aan Larsson en verhinderde dat hij zelfmoord pleegde.

Hij verscheen in de gestalte van twee zwarte kerels die dr.Gadhia uit Engeland het leven redden toen hij op een eenzame plek in Oost Afrika een auto-ongeluk kreeg.
Er bestaan verhalen dat hij de gedaante van dieren heeft aangenomen zoals honden en slangen.
Eens verscheen hij als een hele groep van verschillende mensen om iemand in India van zelfmoord te weerhouden.
Hij heeft het blijkbaar voorzien op de zwakke momenten in het mensenleven!!

In zijn fijnstoffelijke lichaam verschijnt hij dikwijls op enige plaatsen tegelijk; ikzelf heb dit samen met mijn dochters meermalen ervaren. Ook bezoekt hij mensen vaak in hun dromen.

In veel huizen van volgelingen komt as en honing te voorschijn en druipt van de afbeeldingen.

Ik heb dat zelf gezien in Vancouver, in India in de tempel van Sri Rangapatnam en op andere plaatsen over de gehele wereld.
Het merendeel van de zogenaamde materialisaties die hij verricht in de ashram te Puttaparthi bestaat uit gewone goocheltrucs en vreemd genoeg geeft hij ook toe dat hij niet de gehele tijd dingen materialiseert.

Er zijn veel berichten en zelfs beŽdigde verklaringen waarin verteld wordt dat hij jongens reeds in het begin van hun puberteit molesteert. Men zegt dat hij een hermafrodiet is, dus zowel mannelijk als vrouwelijke geslachtsdelen bezit.

Hij beweert voortdurend dat hij God is en zegt dat hij zowel Rama als Krishna is die beiden (in hem) zijn teruggekomen.
Hij beweert de Vader te zijn die Jezus naar de aarde gezonden heeft.
Het inprenten van deze doctrines gebeurt overal in zijn gehele internationale organisatie. Ikzelf ben secretaris geweest van het centrum te Vancouver en ben lid geweest van centra over de gehele wereld, vooral in AustraliŽ. Voordat ik achter de waarheid kwam, ben ik vijftien jaar lid geweest!!!!

Of hij ook de gedaante heeft aangenomen van een reptiel weet ik niet, maar wanneer je het beroemde Indiase heldendicht de Ramayana leest, zie je dat het vol staat met wezens die van vorm veranderen, schepsels die deze aarde bevolkten voordat er een mens als Adam verscheen, en dat zij elke gedaante konden aannemen. Eigenlijk bestond er nog geen echt menselijke gedaante toen deze wezens voor het eerst op aarde kwamen. In zijn ‘lezingen’ vertelt Edgar Cayce daarover. Deze astrale wezens zijn niet naar elders vertrokken, zij zijn nog steeds hier.

De vragen waarmee ik zit met betrekking tot deze beroemde mensen en wereldleiders is: ‘Waarom stromen zij zo massaal op dit "wezen" toe, wie is hij en wat doet hij hier?’ Heeft het iets te maken met het zieltjes winnen in deze aardsfeer voor het astrale gebied? Is dit de spirituele surrogaatbeweging die gebruikt moet worden om te trachten deze aarde volledig te overheersen?

Tot nu toe is Sai Baba klaarblijkelijk beschermd door een soort netwerk van pedofielen, want hij kan niet zoveel jaar achtereen aanrandingen plegen in het luchtledige. Zijn deze beroemde leiders ook pedofielen? Ik geloof dat zelfs de Britse politie deze organisatie beschouwt een instituut dat verwikkeld is in pedofiele activiteiten; er is een rechter die de status van de organisatie als belastingplichtige bestudeert.

Een rechter in Hyderabad heeft de mogelijkheid geopend rechtsvervolging in te stellen en waarschijnlijk ook het Sai ziekenhuis te Puttaparthi crimineel handelen ten laste te leggen vanwege de verkoop van organen.
Een man had een van zijn nieren beschikbaar gesteld voor zijn vader, maar de vader kreeg deze niet en hij stierf. De man ging terug en eiste compensatie, maar hij werd door de plaatselijke politie weggejaagd. Het gaat steeds maar door, de ene doofpotaffaire na de andere.

Met vriendelijke groeten,

Tony O’Clery.

 

Deccan Chronicle 5-11-’99.

Hyderabad 4 november.

Rechter G.

Raghu Ram van de Andhra Pradesh High

Het hof heeft op donderdag een verzoekschrift aanvaard waarin gevraagd wordt een gerechtelijke onderzoek in te stellen tegen de doctoren van het Sri Sathya Sai Institue of Higher Medical Sciences, Puttaparthi in het Anantapur district voor vermeende medische fouten bij een nier- transplantatie.

Het verzoekschrift is ingediend door Babaji Triambak Rao Karavande, die beweert dat de doctoren de nier wel uit zijn lichaam hebben verwijderd maar deze niet in zijn vader hebben geÔmplanteerd.

Nadat hij had aangeboden een van zijn nieren af te staan om het leven van zijn vader te redden, opereerden de doctoren van het instituut hem op 25 april 1994 en zeiden dat het orgaan getransplanteerd zou worden bij zijn vader.

B.T. Karavande zei dat zijn vader in december 1995 was gestorven en dat tot zijn ontsteltenis de doctoren beweerden dat het lichaam van zijn vader geen sporen vertoonde van een kortgeleden getransplanteerde nier. Hij deelde het hof mede dat hij na dit schokkende bericht een klacht indiende bij de politie van Latur (Maharashtra). Deze groef het lichaam op, verrichtte een autopsie en bevestigde dat er geen niertransplantatie had plaatsgevonden’

Hij beweerde dat de politie in Puttaparthi zijn klacht niet geregistreerd had en dat hij het ziekenhuis uitgegooid was toen hij de doctoren confronteerde met de betreffende documenten.

Hij verlangde een compensatie van 2 miljoen roepies en bevel aan de politie om de zaak te registreren en degenen te straffen die zich schuldig hadden gemaakt aan dit bedrog.

Het verhaal staat ook in The Hindu, Hyderabad, 5 november 1999.

Indien bewezen wordt dat de beschuldigingen op waarheid berusten, is hier behalve bedrog en diefstal door de verantwoordelijke doctoren en anderen aan het Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences minstens ook doodslag gepleegd wanneer kan worden vastgesteld dat er opzet in het spel was.

In aanmerking genomen hoe groot Baba’s invloed is op bestuurders in India, betwijfel ik of de zaak nog verder vervolgd zal worden. Hoogstwaarschijnlijk zal er wel een zondebok worden gevonden.

Groeten van Tony.