Een lezing van Conny Larsson op de FECRIS Conferentie te Brussel

 

Datum: 24 juni 2006

FECRIS (= European Federation of Centres of Research and Information on Sectarianism) Conferentie in Brussel, zaterdag 25 maart 2006.

De internationalisering van de cult: een gevaar voor de mensenrechten in Europa?

Conny Larsson, schrijver van het boek 'Bakom clownens mask' ("Achter Het Masker van de Clown") beschrijft hij hoe hij zich, gedurende een 31 jaar lange reis, tussen twee Indische cults  bewoog.

POLITIEK, SEKTEN, SEKS EN DRUGS

Ik ben Conny uit Zweden. Ik ben één van de piloten van een vliegtuig, die vanaf een berg startte, zoals het vandaag door een andere spreker beschreven werd. Ongelukkigerwijs was ik echter niet alleen de piloot van één vliegtuig, maar van twee, want eerst stapte ik bij de Transcendente Meditatie (TM) naar binnen en alles bij elkaar duurde die reis 31 jaar.

Tenslotte stortte ik in 1999 op deze zeldzame planeet, die wij aarde noemen, neer, en nu probeer ik uit te zoeken wie ik ben en wie de rest van de bevolking van de aarde is.

Ik werd door twee wereldbekende organisaties verleid, TM en de Sathya Sai Baba Organisation, aangetrokken door de taal die mijn meesters gebruikten - de 'gebloemde taal', de 'flower power' taal, die Maharishi Mahesh Yogi, de meester van de TM-organisatie, gebruikte. Mijn leeftijdsgenoten zullen zich hem herinneren: de Indische man, die tegelijkertijd met de Beatles kwam en daarom ook de 'Goeroe van de Beatles' werd genoemd.

Ik zal u nu vertellen wat er in mijn TM-periode gebeurde. Het leek een zeer onschuldige groep te zijn, waarvan men ons zei dat hun leer niet religieus was. Wij zouden net zo goed aardig en gelukkig zijn, TM leerde ons immers twee uur per dag te ontspannen: dat was de boodschap.

In 1976 kwam ik bij deze organisatie, waarvan men ons verzekerde dat deze echt niet religieus zou zijn en in 1969 werd ik meditatieleraar, . Ik moest naar de Himalaya reizen en uiteindelijk bleek natuurlijk dat de indoctrinatie ook religieus was.

In 1971 werd ik de privé-secretaris van de goeroe en reisde overal met hem mee. Dag en nacht. Hoewel wij, zoals men dat noemt, op een niet-politieke missie waren, bezochten wij op die bijzondere manier Haile Selassie, de keizer van Ethiopië, de heer Nixon, koning Olav van Noorweven, Koning Carl Gustav uit Zweden, de premier van Finland, de koning van Denemarken...

Maharishi wilde de wereld veranderen, door haar duidelijk te maken dat zij zich zou moeten ontspannen, want hij wilde eigenlijk iedereen TM-mediterende maken, om het even wie of wat zij waren. Zo liet hij de mensen zich welkom voelen, maar zijn laatste doel, dat ik pas na 1975 begon te begrijpen, nadat ik de organisatie verliet, was de schepping van een wereldregering, en tot vandaag de dag is er een parallelle wereldregering die door ministers, maharadscha's en koningen met plastic kronen en mantels zoals in de middeleeuwen gedragen worden, geleid wordt. Ze geloven daar werkelijk in en ze komen niet zomaar ergens vandaan, het zijn goed opgeleide mensen, psychiaters, doktoren, ministers, psychologen, allemaal van het soort mensen dat je tegenwoordig in een bekend televisieprogramma tegenkomt. De sponsoring van de beweging geeft hen veel voordeel door de ondersteuning die zij kregen van beroemde doktoren en openbare figuren. Zij kunnen zich allemaal met het Maharishi satelliet netwerk verbinden, er is daar 24 uur per dag een zeer belangrijk kanaal actief en er zo is er heel makkelijk te zien wat er gebeurt.

Waarom verliet ik de organisatie? Ik begon te ontwaken toen hij verklaarde dat Moeder Teresa de ergste menselijke vorm op aarde zou zijn. Later ontving zij de Nobelprijs. Het voornaamste probleem dat hij met haar had, was dat hij de Nobelprijs voor zichzelf wilde. Er werd mij gezegd dat ik de verantwoordelijke voor de kandidaat keuze moest manipuleren. Wij probeerden het en het lukte ons om hem te nomineren, omdat hij destijds veel invloed had, maar hij werd door koning Olav van Noorwegen buitengesloten.

Toen begon hij te zeggen dat al zijn leraren, en ik was een van hen, spoedig zouden kunnen vliegen. Wij zouden vliegen en wij zouden allerlei soorten planeten bezoeken, iets waarover de psychiaters en andere spirituele leraren ons regelmatig vertelden. Toen ik de cursus volgde, realiseerde ik mij dat dit niet waar kon zijn. Zij noemden dit het TM-Sidhi-Programma. Bij deze 'vliegende' cursussen zaten de mensen met gekruiste benen op matrassen en sprongen in deze houding. Na een tijdje kon men zeer bedreven zijn en ongeveer een meter hoog springen, totdat men weer terugviel. Ik hoorde Maharishi een Franse fotograaf met een langzame camera een aanwijzing geven om het gedeelte waarin men terugviel weg te knippen en de fotos zo te maken alsof ze 'boven' waren, hetgeen de indruk van vliegen gaf. Zo maakte hij ze en werden ze over de hele wereld verspreid.

Dat was teveel voor me, en ik zei mijn meester dat 'ik u niet meer verder volgen kan'. Zo trad ik in 1975 uit. Voor mij persoonlijk was dat een catastrofe. Ik had aan de theaterschool van de koninklijke regering in Zweden gestudeerd, had een veelbelovende start als toneelspeler en speelde ook in films. Ik had deze loopbaan verlaten om de 'Waarheid' te volgen. Zo dreef ik op dit ruimteschip weg. Ik werd toen de leider van de Zweedse TM-organisatie op internationaal niveau en veranderde mensen gedurende ongeveer acht jaar. Ik had tien jaar nodig om tot besluit te komen om uit te treden.

De volgende meester in wiens handen ik viel was Sathya Sai Baba. Hij verklaarde openlijk God te zijn. Hij is niet zo'n deemoedige persoon als Jezus, nee, hij is de Vader die Jezus naar de aarde stuurde, en hij gebruikt idealistische en meeslepende woorden zoals Waarheid, Rechtschapenheid, Vrede, Liefde en Geweldloosheid. Mahatma Ghandi, Martin Luther King, Moeder Teresa en andere beroemde personen, die er daadwerkelijk toe bijdroegen om de wereld te veranderen, gebruikten deze woorden al. In dat opzicht is het geen uitzondering dat Sathya Sai Baba ze ook gebruikt, maar hij misbruikt ze voor eigen doeleinden.

Welke doelen zijn dit ?

Hij geloofde dat het erom ging om de wereld te veranderen en de gouden eeuw af te breken.

Het koninkrijk van Sai was nabij.

Het koninkrijk van Sai betekende dat wij allemaal moesten neerbuigen om zijn grote tenen te kussen.

Wat betekent dat?

Dat wij alles moesten doen wat hij ons van ons had verlangd.

Net zoals de TM-organisatie deed ook de organisatie van Sathya Sai baba zich vervolgens als onschuldig voor. Sai Baba had het niet nodig om de media zich in hem geïnteresseerd te maken, hij hoeft geen geld, alles is vrij, kom maar en voeg je in de Genade van de Heer.

Destijds moest ik om persoonlijke redenen Sri Lanka verlaten, waar ik een winkel had. Zo kwam ik in Puttaparthi en viel voor de voeten van Sai Baba neer. Ik bleef daar 21 jaar. Hij manipuleerde mij. Ik werd zijn geliefde, zijn lichamelijke en geestelijke liefde. Gedurende 4 jaar.

Een keer had ik geprobeerd van hem weg te gaan, en bracht een vrouw mee met wie ik mij had verloofd. Wij zeiden hem dat wij wilden trouwen. Hij riep NEE, sloeg haar in het gezicht en zei: 'Jij raakt deze knaap nooit meer aan, want hij is van mij - hij is met mij getrouwd'. Ik kuste zijn voeten en verliet deze vrouw, van wie ik zo heb gehouden, want je doet wat God wil, en ik dacht dat hij God was.

De informatie die Sai Baba over zichzelf verspreidt is één grote leugen. Op de website http://www.exbaba.com kun je een hoop informatie over hem vinden.

In 1993 werden zes bewoners van Prashanthi Nilayam in Sathya Sai Baba's slaapkamer vermoord. Er wordt gezegd dat twee aanvallers werden gedood, en de politie gaf aan uit zelfverdediging vier van de aanvallers, die slechts met messen waren gewapend, te hebben doodgeschoten. Toen hij het gevaar voor eigen persoon zag, liep Baba zelf voor zijn leven. Interessant genoeg is het om te weten dat alle gedode individuen tot de intieme kring rond Baba behoorden.

Op dit moment zeg ik, dat deze organisatie een criminele organisatie is:

- Zij is een witwasmachine voor geld

- Vanaf de eerste dag af werd er al een pedofiele kring samengesteld, die mensenhandel bedrijft: jonge Indische knapen werden naar Amerika gestuurd en gekleurde Amerikaanse mannen uit getto's in New York enz. werden om het genot naar India, maar hoofdzakelijk naar de ashram gestuurd.

De ashram ontvangt tegenwoordig tussen de 10.000 en 1.000.000 mensen per dag. Het is een voortdurend komen en gaan van mensen die met het vliegtuig reizen. Een nieuw vliegveld werd gebouwd.

Komt al dat geld alleen maar van de aanhangers ?

Sinds mevrouw Ghandi werd vermoord, zijn alle presidenten en premiers van India in de centrale Sathya Sai Baba Trust op de eerste, tweede of derde plaats gekomen. 55 Miljoen dollar per jaar komt van de aanhangers vanuit de hele wereld. Persoonlijk heb ik met 22 miljoen bijgedragen, anderen zijn tot 900 miljoen of bijna tot een miljard per jaar gegaan. Deze Trust heeft ook een ontvangstlijst, die betalingen aan ministers, rechters van het opperste gerechtshof, direkteuren van het CBI (Central Bureau of Investigation) rangschikt, allen zeer belangrijke mannen op hoge plaatsen.

Ik zou eindeloos door kunnen gaan, met u te zeggen wat er zich binnen deze organisatie afspeelt. Het superpeciale ziekenhuis, waar Isaac Tigrett aan de bouw ervan, een van de grondleggers van het beroemde Hard Rock Café, 108 miljoen dollar besteedde, ziet er echt als een paleis uit. Binnen die paleizen zegt iedereen, dat arme Indiërs gratis worden behandeld, maar vraag niet hoe zij er uit komen, of ze nog twee nieren of twee longen hebben. Zulke dingen gebeuren vandaag de dag. Zij stelen organen en verkopen ze. Toen wij dat door kregen hebben wij UNESCO gewaarschuwd.

In het jaar 2000 sponsorden UNESCO en de Australische Flinders Universiteit het Sahtya Sai Kinderopvoedingsprogramma. Dat programma was voor veel kinderen binnen de ashram bedoeld en uitvoering ervan zou hebben betekend, dat 964 verschillende UNESCO-organisaties vanuit de hele wereld in het hart van deze pedofiele kring waren gekomen. Het idee bestond hieruit, ze gevangen te nemen - wetenschappelijk, politiek, spiritueel en ook lichamelijk. Gelukkig lukte het ons dit plan te verhinderen en wij smeekten UNESCO om openlijk te verklaren dat, en waarom, zij zich van dit project hadden teruggetrokken. Wat ze ook deden.

Nadat ik de beweging had verlaten, was ik leider van een Zweeds regeringsinstituut voor drugsgebruikers en criminelen en ik was naar Zweden terug gegaan. Nadat ik mijn laatste boek, 'Bakom clownens mask' (= Achter het masker van de clown) had gepubliceerd, brak de hel los. Hoewel ik geen schrijver zoals Salman Rushdie ben, werd ik opgejaagd, en zodra zij in de gaten krijgen dat ik ergens spreek, weten ze me te vinden en proberen ze mij het spreken te verhinderen. Dit gebeurde ook voordat ik hier kwam om met u te spreken.

Uit veiligheidsoverwegingen leef ik nu op Cyprus, waar ik mijn derde boek schrijf. Ik kan niet meer in mijn land blijven, want het gevaar is te groot. Ik zal mijn mond niet houden, ik weet te veel.

Referenties:

BBC-documentaire 'The Secret Swami' kan op videoband verkregen worden.

'Bakom clownens mask' werd in het Engels vertaald.

http://www.exbaba.com