Mythe en Werkelijkheid:

Beroemde Wonderen

 

Door: Hari Sampath

Datum: 18-07-00

Ik zal een aantal van Sai Baba’s wonderen aan de kaak stellen en vertellen wat er in werkelijkheid gebeurde, zodat devotees kunnen zien hoe deze dingen sterk worden verdraaid. Al deze verhalen heb ik persoonlijk vernomen en ik weet zeker dat zij echt waar zijn, omdat ik ze heb gehoord van hen die de feiten kenden.

Een wonderlijke redding bij een auto-ongeluk in Duitsland

Mythe: In de zeventiger jaren deed in kringen van Sai Baba devotees een verhaal de ronde. Het luidde, dat een bejaard echtpaar uit Duitsland voor de eerste keer een bezoek bracht aan Sai Baba, die in Abbotsbury bij Madras verbleef. Zij zaten op de eerste rij en toen Sai Baba aan hen voorbij liep, bleef hij staan, draaide zich om, liep naar hen terug en zei: ‘Uw dochter en schoonzoon werden bijna verpletterd door een vrachtauto in Duitsland. Ik heb hen gered’.

Later ontdekte men dat het waar was, want hun dochter en schoonzoon waren bijna betrokken bij een botsing met een vrachtwagen, maar ontsnapten ternauwernood. Gevolg: Alle Sai Baba devotees waren zo opgewonden over dit ‘wonder’ en de ‘alwetendheid’ van Sai Baba, dat zij het heel enthousiast overal vertelden en waarschijnlijk tot gevolg had dat het aantal devotees toenam.

De werkelijkheid: Dit was wat er werkelijk gebeurde. Hun dochter en schoonzoon ontsnapten ternauwernood aan een botsing met een vrachtwagen en hadden hun hotel in Madras gebeld om hun te vertellen wat er was gebeurd. Daar het ouderpaar al was vertrokken om naar Sai Baba te gaan, werd de boodschap doorgegeven aan een ander lid van de groep, die zich naar Abbotsbury haastte om hen in te lichten. Maar deze kon niet naar binnen, omdat alle rijen op het darshanplein vol waren. Daarom gaven zij de boodschap door aan een of andere hoofdvrijwilliger om door te geven aan de ouders uit Duitsland die binnen waren. Bij het vernemen hiervan werd het nieuws onmiddellijk aan Sai Baba doorgegeven via een behulpzame en trouwe devotee, die zei: ‘Bij Swami’s Genade, de dochter en de schoonzoon zijn zojuist behoed voor een ongeluk in Duitsland’. SB glimlachte natuurlijk veelbetekenend en zei: ‘Dat weet ik, dat weet ik…’ zoals altijd, en verzocht iemand om het echtpaar naar de voorste rij te brengen. Daar hij hen niet eerder had gezien, liep hij hen eerst voorbij, en toen zei een behulpzame vrijwilliger: ‘Dit zijn ze, Swami’. SB liep terug en maakte zijn ‘wonder’ plechtig bekend. Dus die daar dichtbij zaten hoorden ‘het wonder’ uit de eerste hand en ongetwijfeld ging dit als een lopend vuurtje naar honderden anderen, en telkens werd er waarschijnlijk nog een schepje bovenop gedaan.

Toen het echtpaar naar het hotel terugkeerde, belden zij hun dochter in Duitsland op, die vanzelfsprekend het verhaal bevestigde. Daar zij dachten dat zij vanwege een of andere ‘goddelijke genade’ waren uitverkoren, was dit bejaarde echtpaar gewoon te gelukkig om dit ‘positief’ te kunnen bevestigen voor een aantal mensen om dit in hun boeken te vermelden.

Resultaat: Weer een ‘wonder’ dat persoonlijk door de belanghebbende werd bevestigd en door honderden anderen werd ‘gezien’ en in de berichtgeving wordt opgenomen.

Het ‘wonder’ van de redding van een vliegtuig

Dit is een zeer bekend verhaal dat in 1995-96 de ronde deed.

Mythe: Een vliegtuig in Venezuela dat zich klaarmaakte om te landen, raakte ernstig in moeilijkheden. De piloot deelde mee dat het wel eens mis zou kunnen gaan. Een Sai Baba devotee aan boord bad tot Sai Baba en zag Sai Baba verschijnen aan de hemel!!!! Het bleek dat hij zijn rechterhand uitstak met de palm naar boven en zo het vliegtuig vasthield tot het veilig landde. De Sai Baba devotee haalde vlug haar camera te voorschijn en maakte een foto van ‘Swami in de lucht, tussen de wolken’ (tussen haakjes: 50 roepies per stuk!) Van het voorval werd de volgende dag in de ‘Venezuela Times’ verslag gedaan.

Effect: Spectaculair!!! Welk een groot wonder! Swami geeft opnieuw blijk van zijn Alomtegenwoordigheid, zijn macht over de natuur en zijn reddende Genade!!! Iedereen kreeg het verhaal te horen en duizenden afdrukken van de foto werden verkocht en uitgedeeld. Toen Sai Baba om commentaar werd gevraagd, zei hij plechtig, nadat hij de foto had bekeken: ‘Als het hart van een devotee zuiver is, zou Swami zelfs honderden mensen die ergens op reis zijn, redden’. Later kwam druppelsgewijs het nieuws uit de intieme kring dat Swami echt, toen het vliegtuig op het punt stond neer te storten, aan hen die zich om hem heen bevonden, vertelde dat hij zojuist aan het andere eind van de wereld was geweest om een vliegtuig te redden, omdat een devotee hem had geroepen. Wat fantastisch!!!!

De werkelijkheid: Zoals bij de meeste landingen, verwachtte de piloot een tamelijk harde landing. Dat is alles. En zoals alle Sai Baba devotees, (als iemand van jullie ooit met Sai Baba devotees heeft gevlogen, zul je wel begrijpen wat ik zeg) begon deze bijzondere devotee direct te bidden tot Sai Baba. Zij had een exemplaar van ‘De Avatar’ van Howard Murphet bij zich waarin zij zat te lezen en hield het boek tegen haar hart gedrukt. Omdat het nog heel vroeg in de morgen was en nog een beetje donker, zag ze de weerkaatsing van de foto op de omslag van het boek op de glazen ruit van het vliegtuig (de foto die zij nam was een exacte replica van de foto op de omslag van ‘De Avatar’, omgeven door wolken). Zij was reeds door paniek aangegrepen en hevig opgewonden nam zij met haar camera een foto van wat ze dacht dat ze zag door het raampje. De toestand waarin het vliegtuig verkeerde was in orde en men had een goede landing.

Dit werd nooit in enige krant vermeld en er bestaat ook geen krant met de naam ‘Venezuela Times’.Alle afzonderlijke verhalen van Sai Baba, pratend over het voorval waarin wordt verondersteld dat het is gebeurd, waren latere toevoegingen. Later heeft Sai Baba gedurende een groeps-interview een persoon aangesproken, zeggend: ‘Heb ik het je niet verteld toen ik op het punt stond dat vliegtuig te redden?’ en natuurlijk zei de trouwe devotee: ‘Ja, dat is zo, Swami’.Wie zou met God gaan redetwisten????

Resultaat: Nog een spectaculair ‘wonder’ dat overal wordt vermeld!!!

EEN BEZOEK DOOR SWAMI, BEVESTIGD?

Dit is een zeer populair verhaal, dat sinds de jaren tachtig wordt verteld….

Mythe: In Bangalore leidde een gezin van devotees gewoonlijk de wekelijkse bhajans. Op een keer, na de wekelijkse bhajan-bijeenkomst, en na het uitdelen van prasadam (geheiligd voedsel), op het eind ervan, was er nog maar een klein beetje prasadam over. Op dat moment kwamen vier mensen het huis binnen, die vertelden dat zij devotees van Sai Baba uit Puttaparthi waren en gekomen waren voor de bhajans. De beschikbare prasadam was ongeveer net genoeg om deze vier mensen iets te geven. Toen zij vertrokken, zeiden ze: ‘Vandaag is Swami zelf hier’. De volgende morgen stond er een man aan de overzijde van het huis - hij was GEEN devotee - en vroeg aan de mensen van het gezin of zij de avond tevoren een mooie bijeenkomst met Sai Baba hadden gehad. Deze man zei: ‘Ik heb gisteravond Sai Baba jullie huis zien binnengaan’.

Effect: Verbazingwekkend!!! Omdat Sai Baba toen in Puttaparthi was en blijkbaar door middel van bilocatie zich in dit huis had vertoond om de devotees te zegenen. Hij was als vier personen gekomen en opdat het gezin zou weten dat hij het was, liet hij dit zelfs door een buurman meedelen. Wat een fantastisch wonder, waartoe God alleen bij machte was. Dit gezin was zeer ontroerd en voelde zich buitengewoon gezegend. Zij belden honderden devotees op om aan iedereen te vertellen hoe Sai Baba hen persoonlijk had bezocht en echt door hun buurman werd gezien. Bovendien had ‘Sai Baba’ zelf gezegd: ‘Swami zelf is hier’, na prasadam in dat huis te hebben gekregen. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuur en nam, terwijl het zich verspreidde, in omvang toe, met nieuwe toevoegingen en hoofdpunten. Toen dit gezin vervolgens Puttaparthi bezocht, vertelden zij Sai Baba hoe gelukkig zij waren met het ‘bezoek’, wat hij vanzelfsprekend graag bevestigde. En voor de schrijvers van het boek werd hiervan officieel verslag gedaan!!!

De werkelijkheid: Wat feitelijk was gebeurd, was, dat een groep van vier personen op de terugweg vanuit Puttaparthi enkele vrienden in de buurt bezochten. Zij hadden toevallig aan de buurman van het gezin gevraagd waar het huis was waar Sai Baba bhajans werden gehouden en zij werden door hem de weg gewezen. Daar deze man geen devotee was, nam hij aan dat Sai Baba daar aanwezig was en de bhajans leidde. En daar hij ook een aantal mensen daarheen zag gaan om bhajans te zingen, dacht hij dat Sai Baba was gekomen. De volgende dag had hij werkelijk het gezin gesproken en belangstellend gevraagd: ‘Hoe was het bezoek van Sai Baba? Hadden jullie een fijne bijeenkomst met Sai Baba? Van hieruit heb ik alles gezien’. Het gezin trok hieruit meteen de conclusie dat hij echt zelf Sai Baba had GEZIEN, en altijd op de uitkijk stond voor bijzondere ‘wonderen’ en blij het verhaal overal rondstrooide. Later werd de buurman door iemand gevraagd of hij zeker wist dat Sai Baba dat huis had bezocht om de bhajandienst bij te wonen. Hij antwoordde: ‘Natuurlijk, ik heb alles zelf gezien’. Hij nam aan dat Sai Baba persoonlijk was gekomen en daarom was er zo’n grote menigte mensen. Dit goot olie op het vuur en het verspreidde zich steeds sneller, tot Sai Baba zelf het ‘bevestigde’. En daarbij de verklaring van die bezoeker in acht genomen, namelijk: ‘Swami zelf is vandaag aanwezig’, hetgeen alle devotees zeggen wanneer zij een bhajandienst bijwonen, werd het derhalve een ‘officieel’ wonder van bilocatie.

Resultaat: Sai Baba is in staat bilocatie te realiseren. Iets wat God alleen kan. Hij heeft het op veel plaatsen gedaan en hier is er weer een, waarvan ’honderden mensen’ getuigen….

SAI BABA ‘VERSCHIJNT’ IN EEN PARIJSE TAXI

Dit verhaal hoorde ik in 1996.

Mijthe: Een passagier stapt in Parijs in een taxi en vraagt om naar een bepaald adres te worden gereden. De taxichauffeur was niet erg bekend met de juiste locatie en daarom stuurde de passagier, die perfect Frans sprak, de taxichauffeur naar dat bepaalde adres. Toen zij daar arriveerden gaf hij de taxichauffeur 200 francs en zei daarbij dat hij over een uur terug zou gaan en wilde dat de chauffeur zou wachten. Er ging een uur voorbij en de passagier keerde niet terug. Daarom ging de chauffeur naar het appartementencomplex, naar het appartement waarin de passagier, naar hij zei, op bezoek was en ziet een aantal mensen een soort gebedsbijeenkomst verlaten. Hij zag in het appartement een levensgrote foto van een

man in een wapperend oranje gewaad en met een dikke bos haar. Hij zegt: ‘Hee, dat is mijn passagier. Hij gaf mij 200 francs en ik heb al een uur op hem gewacht. Is hij hier??’ De Sai Baba devotees waren verbaasd!!! Een wonder!!! Zij vertellen de man dat dit de foto is van een geestelijk leider in India, die ‘God’ is. De taxichauffeur was niet erg overtuigd en vertrok een beetje bedenkelijk. Na enkele weken ging hij terug naar het appartement om te informeren over de ‘god’ waarover zij spraken en of hij hem zou kunnen zien. Toen een groep mensen uit Frankrijk vertrok naar India, gaf men deze ‘gezegende’ taxichauffeur een vliegticket en vroeg hem met hen mee te gaan. Hij vloog met hen mee naar India en kwam bij de darshan regelrecht op de eerste rij te zitten. Gedurende de darshan kwam Sai Baba naar hem toe en vroeg: ‘Waar zijn mijn 100 francs?’ De devotees die bij hem waren, waren stomverbaasd over de alwetendheid en bevestiging van het ‘wonder’.

Effect: Dit ‘grote wonder’ van Sai Baba, die echt bilocatie bedreef naar Frankrijk voor een arme taxichauffeur, wat door zoveel devotees werd ‘gezien’, verspreidde zich naar alle groepen devotees, samen met ‘bewijsmateriaal’ betreffende het ‘wonder’ en tevens Sai Baba’s bevestiging aangaande dit alles. Iedereen die het hoorde gaf het door en niemand trok dit in twijfel, daar zij allen reeds ‘wisten’ dat Sai Baba God was en dit heel gemakkelijk kon doen.

De werkelijkheid: Wat in feite gebeurde, betrof iemand uit Parijs die van het verschijnsel Sai Baba niets afwist en van iemand een boek had gekregen dat hij had gelezen.Hij kreeg het adres van een centrum in Parijs en ging daar op bezoek om te zien waar het allemaal om ging. Hij had het boek bij zich, met een foto van Sai Baba erop, terwijl hij in de taxi reed. De chauffeur zag dit boek. Hij gaf de chauffeur 200 francs en zei dat hij terug zou komen. Daarna ging hij naar boven. Na de bhajandienst bood iemand hem aan om hem weer thuis te brengen en hij vergat het geld dat hij aan de chauffeur had gegeven. Toen de taxichauffeur het appartement binnenging, zag hij daar de foto van Sai Baba en zei: ‘Dat is de foto die mijn passagier bij zich had’ en ‘NIET’: ‘dat is mijn passagier’. Daar de bezoeker een vreemde was die voor de eerste maal was gekomen en al met iemand was vertrokken, wist niemand zijn naam en bijkomende bijzonderheden. Men dacht onmiddellijk dat Sai Baba hen had bezocht in de vorm van een vreemdeling. Men praatte steeds maar door over Sai Baba’s ‘wonderen’ tegen de arme chauffeur en trachtte hem te overtuigen dat het inderdaad Sai Baba was die later was gekomen. Later kwam iemand op het heldere idee deze ‘bijzonder gezegende’ man mee te nemen naar Puttaparthi, toen de verbijsterde chauffeur de week daarop terugkwam. Zij dachten dat, als zij hem zouden meenemen, zij ook een interview zouden krijgen. En het zou ook ‘seva’ (dienstbaarheid) zijn, door een arme devotee mee te nemen naar India. En zij regelden eveneens zijn vliegticket.

Na aankomst in Puttaparthi trachtten zij een interview te regelen, door de intieme kliek alle ‘bijzonderheden’ van het ‘wonder’ door te geven en dus kreeg de groep, inclusief de chauffeur een plaats op de eerste rij. Natuurlijk werd dit nieuws over dit ‘wonder’ doorgegeven aan Sai Baba, met inbegrip van de bijzonderheden betreffende de 200 francs, enzovoort. Van studenten kreeg Sai Baba te horen wat de vertaling in het Frans was van ‘waar zijn mijn 100 francs?’, om het effect te versterken. Hij liep naar de chauffeur en ‘vervolmaakte’ het ‘wonder’ in het bijzijn van alle aanwezigen.

Resultaat: Nog een ‘wonder’ om te vermelden.