Mythen volgens de Baba Organisatie

 

Van een ex devotee

Ik wist van alle mythen in mijn vroegere jaren als devotee van Sai Baba. Gedurende mijn latere jaren was ik vrijwilliger en kreeg de kans om voor de leiding van de Ashram en de veiligheidsdienst te werken. Zodoende kwam ik in contact met veel oudere vrijwilligers en inwoners van de Ashram die daar al lange tijd verbleven. Door met hen over de bijzondere omstandigheden van de zogenaamde wonderen te praten, was ik in staat om er achter te komen wat er nu eigenlijk precies in deze gevallen gebeurde.

In dit verband wil ik iedereen inlichten over een paar dingen die door de leiding van de Ashram worden gedaan. Tussen het grote aantal verhalen van Sai Baba's wonderen, die zeer groot in aantal zijn, blijken er zich verschillende gevallen te bevinden, waarin enkele personen geld hebben geprobeerd te verdienen door het 'arrangeren' van Sai Baba's 'wonderen' en te zeggen dat door te bidden in dit of dat huis, alle problemen opgelost zullen worden, en dat het Sai Baba was die deze 'agent' aangesteld heeft enz. Dit is nogal gewoon in de zuidelijke staten van India.

De leiding van de Ashram heeft een techniek ontwikkeld waarmee zij de bron van deze 'wonderen' onderzoeken en zij controleren de motieven van de personen die daar achter zitten. Dit wordt ook gedaan om Sai Baba te beschermen om in verband te gebracht te worden met welk 'wonder' dan ook, dat hem mogelijk op een latere datum als fraudeur in een kwaad daglicht zou kunnen stellen en Sai Baba slechte publiciteit zou kunnen geven. Natuurlijk is de eigenlijke bedoeling van de leiding van de Ashram om de 'authenticiteit' van Sai Baba's 'wonderen' te beschermen en gewetenloze elementen te weerhouden Sai Baba's naam te 'gebruiken'. De meesten van de mensen die bij de leiding en de veiligheidsdienst betrokken zijn, geloven echt in de goddelijkheid van Sai Baba en dus gedragen zij zich als zodanig. Maar in feite berust deze hele opzet op de commando's van Sai Baba, en ik heb persoonlijk zeer veel wonderen zelf onderzocht.
Maar wat het belangrijkste is, is dat ik gedurende deze onderzoeksprocessen zoveel door Sai Baba gecertificeerde en bewezen 'authentieke wonderen' ben tegengekomen, dat ik persoonlijk de volledig misgeslagen gevallen ken, die vaak opzettelijk door de interne kliek zelf 'gearrangeerd' werden.

Natuurlijk kon ik het in deze gevallen niet tegen de hogere gezagsdragers in de Sai Baba organisatie opnemen, aangezien zijzelf schuldig waren aan het arrangeren van 'wonderen'. En bovendien is Sai Baba zelf hiervan volkomen op de hoogte. Er zijn honderden 'beroemde wonderen', die door mensen als zodanig ervaren zijn, maar die ik persoonlijk gecontroleerd heb en kan afdoen als VERGISSING,  die op dit moment door de Sai Baba organisatie wel als zodanig gebracht worden. En verder is er nog aantal 'wonderen' die het resultaat zijn van misinformatie, verspreid onder enthousiaste devotees, die er geen belang in stellen om feiten op hun juistheid te controleren.

De strategie van de Sai Organsatie, hoe deze gevallen benaderd moeten worden, is erg duidelijk.

1. Als een buitenstaander de naam van Sai Baba probeert te 'gebruiken' om geld te verdienen, vragen zij eenvoudigweg aan de veiligheidsdienst om dit te onderzoeken, bevestigen zij dit en maken hier notitie van in Sanathana Sarathi, of doen een algemene aankondiging. Dit wekt tevens de indruk dat andere 'wonderen', die door Sai Baba zijn goedgekeurd, authentiek zijn.

2. Als het een geval van foutieve 'wonderen' betreft, die onder de enthousiaste devotees zijn verspreid, rapporteert de leiding dit als zodanig, en de gezagsdragers van de Ashram 'staan het toe' om te blijven circuleren, om het zo 'goede publiciteit' voor Sai Baba's 'wonderen' te laten verkrijgen, terwijl de Organisatie zich tegelijkertijd van de verhalen kan afwenden, als zij door de devotees en het publiek later gezien zouden worden als foutieve gevallen.

3. In het geval van een door de Organisatie zelf gearrangeerd 'wonder' - en gewoonlijk wordt dit zeer zorgvuldig gedaan door vertrouwelijke leden van de interne kliek en gericht op rijke westerse devotees of op iemand die aan een boek werkt, waarbij de Leiding dit toevallig ontdekte - was de opdracht om je er gewoon van af te keren en er met niemand over praten. De uitleg was altijd dat 'Sai Baba God is en dat we al deze dingen eenvoudigweg niet kunnen begrijpen, dus ontken het.'

Ik ben er van overtuigd dat jullie allemaal de link kunnen leggen naar de manier waarop de Sai Baba organisatie de dingen in de hand heeft, aangezien jijzelf misschien voorbeelden van alle bovenstaande genoemde gevallen, wanneer of waar dan ook, zou kunnen hebben gezien.