Over Sathya Sai Baba

 

Datum: 17 december 2006

Gekopieerd van: http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Andries/Translations_SSB_

Welkom bij de club der rouwenden', e-mailt ex-Sai Baba-devotee (vereerder) Leo, aan nieuwe lotgenoten. Hij wil zijn naam niet in de krant. ,,Voor mij is het nu een week dat ik ex ben, en dat na elf jaar. Naar aanleiding van alle geruchten die hij hoorde, nam hij ondanks Sai Baba's verbod een kijkje op internet. ,,Schokkend was het. Ik kon het niet meer afdoen als een complot van negatieve krachten en teleurgestelde devotees. Hij is nu in de rouw. ,,Baba was niet alleen mijn vader en moeder maar ook de grondlegger van mijn wereldbeeld. Ik heb al zijn fotos verscheurd.

Honderden Nederlandse gelovigen hebben net als hij de afgelopen maanden hun Sai Baba-fotos van de muren gescheurd en zijn boeken weggegooid. Het aantal getuigenissen op internet groeit, van gewone aanhangers, maar ook van 'hooggeplaatsten' die Sai Baba goed kennen. Steevast trok de swami hun broek omlaag en betastte hun geslachtsdelen. Sommigen werden gedwongen tot orale seks. Wie Sai Baba onder vier ogen mag ontmoeten is een geluksvogel. Duizenden moeten genoegen nemen met de vluchtige aanblik van de godheid wanneer hij de zegen geeft.
De mythisch-sociologische connectie tussen Sai Baba en de god Shiva is hiermee voor een belangrijk deel uitgelegd. Rest de erotische component van Shiva in relatie te brengen met Sai Baba. Swallow wijst o.m. op Sai Baba's artistieke verschijning in het verleden (Baba danste en zong) en zijn uiterlijk. Baba's voorkomen vertoont eerder vrouwelijke dan mannelijke trekken, en zijn uitstraling is een mengeling van erotiek en ascetisme. Over de wijze waarop Sai Baba het nieuwe tijdperk in gang zal zetten, meent Swallow dat Sathya Sai Baba dit middels eigen rituelen doet, maar dat daarbij "de sexuele beeldspraak verborgen is en aangepast is aan de gevoeligheden van zijn vrij preutse toehoorders."

Middels deze laatste opmerking wordt aannemelijk waarom Sai Baba's sexuele handelingen zoals Brooke en Ord ze naar voren hebben gebracht, grotendeels onder de oppervlakte zijn gebleven: het merendeel van zijn devotees is niet open genoeg om de symboliek te kunnen begrijpen of te accepteren. Totaal onduidelijk is evenwel of Swallow kennis heeft genomen van Sai Baba's handelingen met jongemannen en zijn tweeslachtigheid. Uit de wijze waarop zij Baba als een incarnatie van Shiva heeft geportretteerd, zou afgeleid kunnen worden dat ze het niet meer dan normaal of passend zou vinden dat die gebeurtenissen plaatsvinden. Want Baba toont in de privť-omgeving zijn kant van 'opperste geliefde' en combineert dit bovendien met Shiva-Shakti, de man-vrouw vorm. Baba is letterlijk de levende lingam in de yoni. Aan de buitenwereld toont Baba zijn andere kant, die van 'asceet', van de goeroe die sexualiteit als een functioneel gebeuren uitlegt om als soort te blijven voortbestaan.

Bij elk nieuw stuk kwam een net iets ander aspect met betrekking tot de goeroe naar voren. Vroon verwees bijv. naar de IndiŽr Basava Premanand, die al jaren druk doende is Sai Baba te ontmaskeren als avatar. Twee dagen na het verschijnen van de IKON-documentaire vertelde Premanand in het praatprogramma van Karel de Graaf, dat Baba betrokken is bij duistere praktijken als goud- en juwelensmokkel en belastingontduiking.

Na dit Gurupurnima festival steeg Sai Baba's aanzien en bekendheid verder. Tempels werden voor hem gebouwd in Bombay, Hyderabad en Madras. Er trokken Engelsen, AustraliŽrs en Amerikanen naar hem toe. De boeken die van hen over Baba verschenen zorgden tezamen met Baba's reis naar Oost-Afrika ervoor dat hij mondiaal gezien naam begon te maken. En nog altijd lijkt het aantal mensen dat naar hem toegaat toe te nemen. De schatting van de huidige omvang volgelingen, veelal 'devotees' genoemd, loopt flink uiteen.23 Ruwweg wordt het geschat op 50 miljoen, uit allerlei lagen van de bevolking en verdeeld over de hele wereld, doch het merendeel afkomstig uit India zelf. Het Nederlandse Sathya Sai Baba Nieuws heeft een oplage van circa 2800 bladen; in alle grote steden in ons land worden Sai Baba-erediensten en studie-bijeenkomsten gehouden en jaarlijks reizen groepen naar Puttaparthi om een poos in zijn ashram te verblijven.

Beyerstein (1992:3) schat het aantal op 6 miljoen; Riti & Theodore (1993:31) op 30 miljoen, Sluizer (1993:19) heeft het over 70 miljoen en Van Dijk (1993:30) over "tussen de 50 en 100 miljoen."

(ENGLISH TRANSLATION HERE): Beyerstein (1992:3) estimates the number as 6 million; Riti & Theodore (1993:31) as 30 million, Sluizer (1993:19) speaks of about 70 million and Van Dijk (1993:30) "between 50 and 100 milllion."

Voor een scepticus is het beschreven gedrag van Baba juist een bewijs dat Baba nžet alwetend is.

In feite zijn de visies pro-, anti- en neutraal-Baba door de publiciteit meer gemeengoed geworden. De tegenstrijdigheden van en rondom Baba zijn extremer aan het licht gekomen, want in wezen bestonden ze voordien ook al, zij het meer gevoelsmatig. Degenen die niet in wonderen of iets dergelijks geloven, trokken bij voorbaat Baba's kunsten in twijfel, maar hebben nu troeven in handen gekregen in de vorm van daadwerkelijke bewijzen en namen van mensen die Baba's bedrog trachten aan te tonen.

Alexandra (30) heeft haar bedenkingen, maar ze zou het vervelend vinden wanneer haar ervaringen alleen maar negatief zouden worden uitgelegd. Aarzelend komt het er uit: in '89 was zij drie maanden in de ashram van Sai Baba. Zij kwam er ook onder de indruk wat zij daar meemaakte en voelde zich zelfs een devotee worden. Maar uiteindelijk ging zij er geheel in de war vandaan en had zij enige tijd nodig om haar evenwicht te hervinden. Hoewel zij het niet graag vertelt vindt ze ook dat ze niets te verbergen heeft: een vriend met wie zij in de ashram is opgetrokken heeft heel vreemde ervaringen opgedaan met de godmens. Ja, inderdaad, op seksueel gebied. We kunnen het hem beter zelf vragen.

Keith, (26), vertelt dat Sai Baba hem zei, toen hij was uitverkoren voor een persoonlijke ontmoeting, dat hij teveel aan de meisjes dacht. Maar op een volgende gelegenheid ging Baba verder. "Onverhoeds trok hij mijn broek naar beneden en probeerde hij mij seksueel op te winden. Hij nam mijn hand en legde het op zijn geslachtsorgaan. Toen merkte ik dat Sai Baba tweeslachtig was: niet dat hij half-vrouw half-man was, geen hermafrodiet, nee, van het ene ogenblik op het andere veranderde hij van man in vrouw, compleet met de geslachtsorganen die daarbij horen. Vraag me niet hoe dat kan, maar ik heb het zo ervaren. Het moet ook een soort wonder zijn. Kennelijk leeft Sai Baba toch op een ander niveau dan gewone stervelingen." Dit is wat Keith Ord ons vertelt en wij geven het maar door.

Keith Ord: "Toen Baba mijn ontsteltenis zag zei hij dat ik niet hoefde te schrikken, want dat ook dit goddelijk was. In grote verwarring ben ik toen naar mijn kamer teruggegaan. Het heeft drie weken geduurd voordat ik er met enkele vrienden die ik daar had ontmoet, onder wie Alexandra, over durfde te praten. Een van de vrienden vertrok na mijn verhaal hals over de kop: hij had exact hetzelfde meegemaakt, inclusief de opmerking van Baba dat dit goddelijk was." Keith ging op onderzoek uit en kreeg van een tiental mannen en jongens te horen dat zij erover konden meepraten. Ze hadden het aanvaard vanuit de gedachte dat ook een godmens niets menselijks vreemd hoeft te zijn, inclusief seksualiteit.

Maar zelf is Keith door die gebeurtenis wel uit het lood geslagen. Hij geloofde in Sai Baba, ook in het feit dat hier sprake was van een god in mensengedaante. En dan ineens die nogal agressieve, ongewenste seksuele intimiteit. Hij kon het niet rijmen, "Na enkele weken van innerlijke strijd heb ik met Sai Baba gebroken. Ik realiseer me dat hij huichelt. Hij predikt dat seks alleen mag dienen voor de voortplanting en dat al het andere energieverspilling is van energie en alleen maar de lagere instincten voedt. Dit is wat hij zegt, maar achter gesloten deuren doet hij dan zoiets. Hij spreekt met dubbele tong en dat kan niet voor een godmens. Bovendien maakt hij misbruik van zijn positie."