Plagiaat gepleegd door Sai Baba

 

Datum: 11-08-01

zoals opgemerkt door

Timothy Conway.

Beste vrienden,

Voor het manuscript van een boek dat ik schrijf over de grote wijsgeren (jnani's) van het hedendaagse India (beslist zonder sb!), greep ik terug op een aantal oude boeken die ik heb over Swami Sivananda van Rishikesh, stichter van de gerenommeerde Divine Life Society.

Ik was nogal verbaasd toen ik een aantal 'vertrouwde' uitspraken zag die absoluut oorspronkelijk gezegd of geschreven zijn door Swami Sivananda en later werden gebruikt door Sathya Sai, die ze liet doorgaan voor zijn eigen wijze woorden.

Aanhangers citeren deze alsof ze van sb stammen, maar nu moet eens duidelijk gesteld worden dat hij ze gestolen heeft van Sivananda - of misschien deed Kasturi dat en gaf ze sb in de mond om ze voor de vererende mensenmassa's te herhalen.

Jullie herinneren je wellicht dat Elena een paar voorbeelden heeft vergaard van woorden die sb of Kasturi heeft overgenomen van Gandhi. Ik heb ook grote gelijkenis opgemerkt tussen sb's uitspraken en die van Swami Vivekananda, waardoor nog meer plagiaat in het vooruitzicht gesteld wordt.

Reusachtig grote intellectuele oneerlijkheid.

Zoals jullie weten is plagiaat een ernstig vergrijp, een daad waaruit een reusachtig grote intellectuele oneerlijkheid blijkt. Het is in wezen een stuitende vorm van diefstal. Naar het schijnt ben je een groot spreker of schrijver, maar je steelt de gedachten van anderen en laat het voorkomen alsof jij de geïnspireerde ziel was die met zulke wonderschone woorden naar buiten kwam.

Natuurlijk zullen zijn aanhangers hierop reageren met zoiets als: 'Sathya Sai hoeft niet iemand te noemen als Gandhi, Vivekananda of Sivananda als bron voor zulke uitspraken omdat hij, Sathya Sai, God is en die mensen tot die woorden heeft geïnspireerd. Dus in laatste instantie komen zij van Sathya Sai, niet van Gandhi, Vivekananda of Sivananda.'

Mijn antwoord daarop is: bewijs nu eens dat Sathya Sai de persoon is geweest die deze illustere wijzen heeft geïnspireerd en kom mij niet aan met: Sai is de Avatar.

In ieder geval zijn hier enige duidelijk overgenomen uitspraken van Swami Sivananda die Sai heeft opgepikt en voor eigen gebruik enigszins heeft bijgewerkt.

Allereerst een bekend gebed van Sivanandaji dat dateert van 1940 of eerder.

Er is slechts één kaste... de kaste der mensheid.

Er is slechts één godsdienst... de godsdienst der liefde.

Er is slechts één gebod... het gebod der eerlijkheid.

Er is slechts één wet... de wet van oorzaak en gevolg.

Er is slechts één God... de alomtegenwoordige, almachtige, alwetende Heer.

Er is slechts één taal... de taal van het hart of de taal der stilte.

Hier zijn nog een paar kortere bekende uitspraken van Sivananda:

Hij die zonder begeerte is, is de rijkste mens ter wereld.

Werken is aanbidden.

Wees goed, doe goed.

Mocht ik nog meer plagiaten tegenkomen, dan stuur ik ze op.

De beste wensen voor allemaal,

Timothy Conway.