Rumoer om Internet

 

Gedeelten uit de toespraak door Sathya Sai Baba gehouden op 15 en 16 oktober 1999. In dit artikel zegt Sathya Sai Baba dat hij niets met het internet heeft. Een paar maanden hierna, werd de officiële site in India geopend...

Dasara Sandesh 1999

Door Sathya Sai Baba

Prashanti Nilayam, 15 october 1999

Vertaling van:  http://www.sathyasaivictims.com/lie_dasaradiscourse.htm

"In zulke slechte activiteiten dien je je niet te verlustigen" (citaat uit dit artikel)

‘Ontwikkel discipline en liefde’.

……..Misschien heb je vanmorgen in de krant gelezen dat Swami geen toespraken meer houdt vanwege de studenten. Dat is pure onzin. Zeer incorrect werd speciaal genoemd dat studenten uit Bangalore ervoor verantwoordelijk zijn dat Swami geen toespraken meer houdt.

Door zulk slecht nieuws te publiceren, is het image van de studenten uit Bangalore bezoedeld. Geen enkele student heeft Swami op geen enkele wijze last bezorgd. In feite smachten zij onophoudelijk naar Swami. De band tussen mij en de studenten is er een van hart tot hart en ingegeven door belangeloze liefde. Zelfs werd zulke valse informatie via Internet rondgestrooid en wel zodanig, dat Goldstein van Amerika, zeer ontdaan, contact opnam met Prashanti Nilayam om achter de waarheid te komen. Hij was zeer opgelucht toen hij de waarheid had vernomen. Hecht geen waarde aan zulke valse propaganda. Ik doe niemand verdriet en niemand kan mij verdriet doen. Al onze studenten zijn goed. Zulke goede studenten behoren niet in diskrediet te worden gebracht. Onbewust hebben zij misschien enkele fouten gemaakt, maar niemand heeft Swami ook verdriet gedaan………..

……..Enkelen van de ouderen zitten op de veranda zich te verlustigen in kletspraat. Dat vindt zijn weg naar het Internet. Iedereen op de veranda die hierop wordt betrapt, wordt onmiddellijk weggestuurd, wie dat ook moge zijn. Allen die misleidende informatie geven over wat Swami hun vertelt in de interviewkamer, moet er ook worden uitgegooid. Zulke mensen zal ik nooit meer voor een interview binnenroepen. Alleen zij die weten te zwijgen zijn goede mensen.

……..Swami heeft niets met Internet te maken. Nu niet en ook in de toekomst niet. In zulke slechte activiteiten dien je je niet te verlustigen. Deze ‘ziekte’ heeft zijn wortels in de steden en gaat dan als een lopend vuurtje rond in de dorpen, daarbij de omgeving vergiftigend. Dorpen hebben vrede en liefde als basis. Bederf de sfeer in de dorpen niet door de cultuur van de stad na te bootsen. Slechts wanneer je vrede en liefde ontwikkelt, zal de wereld worden gezegend. Geef niet toe aan slechte gevoelens en waardeloos gepraat. Je mag zelfs ouderen die zich verlustigen in gemene taal, berispen. Zeg tegen hen zich op een manier te gedragen die past bij de status van ouderen in de maatschappij. Als ouderen behoren zij zich te bewijzen door gedrag en niet door leeftijd …….

Het is een schande dat mensen die hier komen voor zelfontplooiing, zich verlustigen in iets geheel anders …..

……..Hecht geen enkele waarde aan laag en zinloos gepraat.

……..Laat het verleden los