Een schokkende kijk op de Avatar

 

Copyright BRES

Boekbespreking door Simon Vinkenoog in BRES 150, 1991, p.1 06-107.

Uit een wel heel ander vaatje tapt Tal Brooke in zijn boek Avatar of Night.The Hidden Side of Sai Baba (een Tarang-paperback, uitgegeven door Vikas Publishing House, Sahibada, India, 1982, ISBN 0-70b9-1483-X).

Ook hier weer een Amerikaan, een knappe jongeman, die - eenmaal toegelaten tot Sai Baba's inner circle enkele ontstellende privé-interviews ontvangt, met meer dan buitengewone seksuele verwikkelingen. De hug, of omhelzing wordt orgasme: 'Notice how his breathing has become a pant, deeper, more intensified. Feel his pelvis twisting.' (p. 100)

'Baba's nudging pelvis stopped. Then suddenly a hand unzipped my fly, with the facile smoothness of turning a doorknob and went into my pants, as though it knew the location of each stitch of cloth and each zipper stub. Then like an adder returning home at dusk, the hand burrowed into the mouth of my underpants.'(p.123).

Op p.182 noemt Sai Baba de auteur 'his best western disciple'. Hand in hand gezeten verklaart hij in gezelschap: Always happy, cheerful, and with much gratitude, not like Mr. Freedom, a spoilt child'.

Jezus Christus (p.258) als enige verlosser, Handelingen 4:12. p268 een boek van Jeanne Dixon, dat openvalt op haar visioen uit 1962 van de komende Antichrist. Een innerlijke godsdienstoorlog breekt uit, waarin ook Ram Dass een rol speelt (hun wegen kruisten zich bij de Castalia Foundatlon in Milibrook, waar Timothy Leary, Richard Alperti/Ram Dass, Ralph Metzner, en Arthur Kleps begin jaren 1960 lsd-parties organiseerden), door Sai Baba 'very impure' genoemd (p.276).

Een beschreven ontmoeting tussen Sai Baba en Swami Muktananda wordt een non-event genoemd; de beide heiligen houden elkaar een uur lang omklemd in een omhelzing.

Visioenen van de godin Kali (309 e .v.) en op p.328 weer een ontstellende mededeling verteld over ene PAUL, die een privé-interview krijgt: 'Well, the next thing that happened was that in one smooth motion, Baba reached down and unzipped Patrick's fly, and pulled his tool out.' Laat dit je kinderen maar niet lezen, p.329. 'But at any rate he worked up a bone allright, and the next thing that happened is really gonna blow your mind. Baba lifted his robe and inserted the thing. That's right. Maybe he's got a woman's organ and a man's organ down there. Yeah, a hermaphrodite. But he honestly inserted it Patrick said it felt just like a woman.

Een terroristische handeling: een plotselinge ruk aan de mantel van de voorbijlopende Sai Baba brengt de ontknoping, het oog-in-oog-contact (p.359) 'With an unexpected boldness and calm, again ready to pay the regarding, who he really was. 1 saw a despicable blotch, a mere cinder compared to the true God.'

Hij verwachtte een blikseminslag, hoorde slechts een stem die hem zei - terwijl een gouden triomfantelijke trompet ten hemel blies - zijn ziel te hebben verloren en nu te vallen in een betekenisloze chaos. Hij blééf de Avator aankijken: 'My cool response would persuade the onlookers that this was merely a rather esoteric test beween Baba and a highest disciple, thus rendering his authority even more impotent, for 1 knew he wanted a ram of ushers to pitch me out.'

De strijd tegen 666, Het Beest. 'He knew that 1 knew, but nobody else did.' Het boek eindigt dramatisch, met tegenslagen en ziekten en een samenzwering die de auteur ervan tracht te weerhouden India te verlaten. Bijbelstudies, en een epiloog waarin twee beëdigde verklaringen met gelijkluidende ervaringen. Deze brieven worden in drie landen bewaard, en er bestaan ook kopieën van ten huize van de uitgever in India. Oefoef!

 

PS 1. De naam Paul die Vinkenoog noemt, moet Patrick zijn.

PS 2. Het boek is opnieuw uitgebracht in een speciale millennium-editie die veel fotos bevat, en is te bestellen via www.amazon.com

PS 3. Of Tal Brooke zo'n knappe jongeman was...? Smaken verschillen!