Stof tot nadenken.

 

Vragen omtrent Sai Baba die zich blijven opdringen.

Copyright © Brian Steel 2003

Datum: 28-04-03

Datum document : 25-04-03

E-mail: ompukalani@hotmail.com

Website http://bdsteel.tripod.com/index.html

Aan de hand van deze korte vragenlijst spaart de lezer zich de moeite om honderdvijftig tot tweehonderd bladzijden aan documentatiemateriaal door te lezen. Hij of zij kan zelf gaan onderzoeken, ofwel de overvloed aan documenten doornemen die beschikbaar is op het internet.

 1. Waarom maakte sb vanaf 1943 tot begin zeventiger jaren zo onvermoeibaar en ondubbelzinnig reclame voor zichzelf als de Almachtige Avatar, terwijl hij het daarna in zijn openbare en rechtstreekse beweringen over Goddelijkheid en Almacht moest hebben van zijn reputatie en zijn aanhangers?

 2. Waarom zijn dergelijke in het openbaar gemaakte opmerkingen tegenwoordig zo zeldzaam?

 3. Waarom legt zijn organisatie de laatste tijd zoveel nadruk op het stimuleren van sb's liefdadige werk en op de beroemde personen die hij ontvangt?

 4. Waarom klinkt dit stimuleren eveneens zo fanatiek door in praatgroepen van volgelingen op het internet, waar ook ongefundeerde beweringen over sb's wonderen en over voorspellingen met betrekking tot zijn komst als Avatar steeds herhaald worden?

 5. Waarom verschijnen er de laatste maanden zulke gunstige - en eenzijdige - artikelen over hem in de Indiase en Amerikaanse pers?

 6. Waarom worden de donaties van volgelingen besteed aan enkele van deze dure reclameactiviteiten en aan de twee reusachtige officiŽle websites die reclame maken voor een man die altijd beweerd heeft dat hij geen reclame nodig had?

 7. Waarom voelt de saaie, bureaucratische Australische afdeling van de organisatie zich genoodzaakt op haar website het volgende bekend te maken: Het is noodzakelijk geworden om alle betrokkenen ervan op de hoogte te stellen dat onze stichter mensen aantrekt uit de hogere beroepen, uit de politiek, eveneens wereldleiders, staatshoofden, maar ook de gewone man.

 8. Welk verband heeft dit met het beschamende bewijsmateriaal dat het internet te bieden heeft?

 9. Worden hiermee de gedocumenteerde feiten nietigverklaard die sb's onhoudbare aanspraken op Goddelijkheid weerspreken? Merk op dat zijn "Goddelijkheid" zelfs niet genoemd wordt door de anders zo onvoorwaardelijke gelovende Australische volgelingen.

 10. Waarom stelde sb zijn zogenaamde identiteit als de reÔncarnatie van de heilige Shirdi Sai Baba tot aan het jaar 1970 publiekelijk zo nadrukkelijk op de voorgrond en liet hij het onderwerp daarna zo lang onaangeroerd?

 11. Waarom begon sb in 1970 zich toe te leggen op vertellingen over Jesus Christus, waarmee hij zijn bijzondere kennis over deze persoon zogenaamd aantoonde?

 12. Waarom zijn de letterlijke vertalingen van sb's toespraken in het Telugu niet meer beschikbaar op het internet?

 13. Waarom werd de Premsai website, onderhouden door vrijwillige volgelingen' vorig jaar (2002) gesloten nadat er grove ongerijmdheden op het internet waren aangetoond?

 14. Schaamt de organisatie zich voor sb's toespraken of voor zijn stijl van spreken?

 15. Waarom wordt ons een zwaar bewerkte, in het Engels vertaalde versie aangeboden van hetgeen sb in zijn Telugu toespraken heeft gezegd, in plaats van een eenvoudige vertaling? Waarom is het Woord Gods niet meer goed genoeg?

 16. Waarom wordt van officiŽle zijde niet toegegeven dat er in sb's biografie zeer belangrijke fouten staan?

 17. Waarom worden sb's talrijke vergissingen, overdrijvingen, ongerijmdheden, verwarringen, en mogelijk ook verzinsels niet erkend als bewijs van zijn gebrek aan alwetendheid?

 18. Waarom is de Sai Towers publicatie van de semi-officiŽle biografie 'Love is My Form' (deel II) al vanaf november 2002 uitgesteld? In het eerste deel zijn een aantal pijnlijke tegenstrijdigheden aan het licht gebracht!

Naschrift: Waarom heb ik mij de laatste tijd op het internet zo rustig gehouden?

Omdat ik al het beschikbare materiaal over sb's "Goddelijkheid" nog eens nauwgezet heb onderzocht.

Daar dit onderzoek zoveel meer sluitend bewijs heeft opgeleverd dan ik tot nu toe had aangenomen, vond ik dat deze korte samenvatting in eerste instantie nuttig zou zijn voor onbevangen lezers.