Valt wonderdoener Sai Baba

van zijn voetstuk?

 

Uit: Privé, 14 oktober 2000

Door Willem Smit

Aantijgingen over seksueel misbruik en goocheltrucs...

Harde beschuldigingen zijn via internet en pers ingebracht tegen de Indiase 'god in mensengedaante' Sai Baba. Teleurgestelde 'devotees' beweren dat de inmiddels 74-jarige swami seks zou hebben afgedwongen bij jeugdige mannelijke vereerders en dat zijn materialisaties louter zouden berusten op vingervlugge manipulaties.

De aantijgingen wekken ongeloof onder de 70 miljoen aanhangers van Sai Baba in India en elders. Ook in Nederland, waar 50 regionale Sai Baba-groepen actief zijn, wordt het geloof in 'Swami' op de proef gesteld. Sai Baba heeft een aureool van goddelijkheid gekregen door wonderen te verrichten. Als kind van veertien gebeurde het al dat mensen voor hem neervielen en hem een incarnatie van God noemden, doordat hij eindeloos vruchten en snoep uit de ijle lucht kon toveren en met wijsheid godsdienstige leerstellingen kon uileggen. Sai Baba is onderwerp van honderden boeken. Journalist Howard Murphet en psychiater Samuel Sandweiss deden jaren onderzoek in Baba's ashram Prasanthi Nilayam (Puttaparthi) in het zuiden van India en verhalen hoe hij blinden ziende maakt, invaliden uit hun rolstoel laat opstaan en wegwandelen, tumoren doet verdwijnen en zelfs doden tot leven wekt. De wetenschap bevestigt zijn miraculeuze genezingen. In de British Medical Journal van 2 september j.l. wordt beschreven hoe iemand door aanraking van Sai Baba in een week volledig genas van een ernstige nek-aandoening, waaraan hij al twee jaar leed. Maar het voetstuk van de wonderdoener wankelt.

Volgens Trouw hebben honderden Nederlandse gelovigen hun Sai Baba-fotos van de muren gescheurd en zijn boeken weggegooid na getuigenissen op internet van ontgoochelde ex-aanhangers. 'Steevast trok de swami hun broek omlaag en betastte hun geslachtsdelen. Sommigen werden gedwongen tot orale seks.' Conny Larsson vertelt op internet dat Sai Baba hem in 1978 redde van zelfmoord. Dat was op Sri Lanka. Larsson wilde zich in de oceaan verdrinken. Maar Sai Baba kwam over het water naar hem toe en droeg hem op naar hem in India te komen. De Zweed bezocht de Meester, werd diens favoriete leerling, maar zou ook door de swami worden gemasturbeerd met de woorden: 'Weest niet bang, dit is een gewijde handeling.' Larsson brak als 'devotee' met de Zweedse Sai baba-beweging toen hem bleek dat de swami er een gewoonte van maakte heteroseksuele jongens te misbruiken onder het motto hun kundalini (levensenergie) te herstellen.

Waar of niet waar? 'Ik ben de belichaming van de liefde. Liefde is het enige middel om uiteindelijk één met God te worden,' leert Sai Baba. Binnen de Sai Baba-beweging wordt erkend dat de swami 'rituelen' uitvoert bij jongens ten einde hun gestoorde seksualiteit te herstellen. Hierbij wordt o.a. het geslachtsdeel met olie gezalfd. een ritueel dat je moet bezien vanuit de Indiase cultuur, aldus een woordvoerder. Beschuldigingen van seksueel misbruik zouden afkomstig zijn van labiele volgelingen die gefrustreerd raakten doordat zij te weinig onpersoonlijke aandacht ervoeren. Of doordat zij de testen die hij hen oplegde om tot innerlijke vervolmaking te komen, te zwaar vonden. Mensen die tot voor kort Sai Baba vereerden, verguizen hem nu met beweringen dat zijn materialisaties berusten op Hans Kazan-achtige trucs. Dat zou op video te zien zijn. De gouden horloges, diamanten en ringen die hij uit het niets creëert en weggeeft zouden prullaria zijn en men zou de bazars hebben ontdekt waar ze worden ingekocht.

De stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland onthoudt zich van commentaar. Maar een 'devotee' vertelt: 'ik ben zeven keer bij Swami geweest. Het is echt niet alles prullaria wat hij materialiseert, maar vaak kostbare ringen en edelstenen. Je krijgt wat hij vindt dat je toekomt en alles heeft een eigen symbolische betekenis. Ik ken een vrouw die een gouden horloge kreeg. Ze liet het taxeren bij een juwelier in Engeland. De juwelier zei haar: 'Dit is een heel duur horloge en ik herken het. Het is bij mij gekocht door een man in een oranje jurk en met een enorme bos haar...'

Wat moet je daarvan denken? 'Wat je zelf wilt. Eén ding is zeker, Sai Baba laat onmogelijke materialisaties zien. Hij speelt met moleculaire structuren op een wijze die indruist tegen alle natuurkundige wetten. Zoals hij zichzelf ook in meerdere gedaanten kan transformeren en gelijktijdig op verschillende plaatsen aanwezig kan zijn. Hij weet ook alles van je als je bij hem bent.' Onder de Nederlandse aanhangers is, volgens de 'devotee' die Prive sprak, 'slechts een tiental de weg kwijt geraakt, geen honderden. Wij zijn niet onder de indruk van de beschuldigingen. Ze zijn niet nieuw, we kennen ze al jaren. Je moet ze zien als het negatieve dat nodig is om het positieve in stand te houden. Het heeft één voordeel. Iedereen wordt gedwongen opnieuw zijn relatie met Swami te bezien.'