Reactie op artikel in de

Vancouver Sun

 

Van: ‘Dhyani Jo’

Vrijdag 2 maart 2001-03-19

Naar: Douglas Todd

Onderwerp: Vancouver Sun Artikel

Geachte heer Todd,

Ik ben een ex-Sai Baba devotee en ik wil u danken voor uw jongste artikel over SB, maar ik wil sommige punten nader verduidelijken.

U heeft geschreven: ‘Volgelingen in Canada en elders geven toe, dat zij met hem hebben deelgenomen aan, wat zij noemen, een seksuele genezing.’ Dit is een misleidend commentaar, omdat heel weinig mensen het als zodanig beschouwen. De overgrote meerderheid der slachtoffers heeft dit als een seksueel misbruik van de ergste soort beschouwd.

Ofschoon SB dikwijls begint met het ‘oliŽn van de geslachtsdelen’ en soms niet verder gaat dan dat, gaat hij in veel gevallen over tot een agressief en opdringend seksueel misbruik.

Bovendien, als de slachtoffers het er niet direct mee eens zijn, gaat hij dreigen. Daar hij door deze devotees, die een interview bij hem krijgen, wordt vereerd als God, is hun in opspraak gebrachte situatie op z’n minst gezegd zeer verwarrend.

Gelukkig hebben steeds meer slachtoffers gedurende de laatste jaren hun verhaal gedaan, zodat er een duidelijk beeld is ontstaan van wat er werkelijk aan de hand is.

Men kan tientallen persoonlijke getuigenissen hierover op de volgende website vinden:

www.saibabaguru.com

Wanneer hij (SB) met deze handelingen begint, maakt hij soms opmerkingen over kundalini (een latente energie aan de basis van de wervelkolom) of maakt gebruik van andere taktieken; hij zegt dat hij de geslachtshormonen kalmeert of dat zij teveel aan meisjes denken. Dit is puur om de zaak te vergoelijken. Denk er alstublieft aan dat kundalini niet wordt losgemaakt door de genitaliŽn in te smeren en dat het iets is dat niet kan worden geforceerd, maar dat het slechts kan gebeuren wanneer iemands spirituele kanalen en zenuwstelsel in staat worden geacht deze zeer krachtige energie te ontvangen. Het is zeer naÔef om seksuele molestatie het openbreken van kundalini te noemen.

Aan het eind van het artikel heeft u Ann Jevons aangehaald, bewerend dat ‘Sai Baba volmaakt is’.Ik heb met Ann Jevons een telefoongesprek gehad en zij heeft mij iets volkomen anders verteld. (Ik houd er niet om uit een persoonlijk gesprek te lekken, maar ik denk dat het nodig is ter wille van de waarheid.) Zij vertelde dat haar afschuw al lang geleden was gewekt door wat er met haar zoon was gebeurd. Pas later besloot zij dit een genezing te noemen. Omdat ik hiervan op de hoogte was, vroeg ik haar over de honderden jongens en jongemannen die werden misbruikt en zij gaf toe dat deze handelingen van SB ‘afschuwelijk’ waren, Maar zij had het op een bijzondere manier verstandelijk verklaard. Eens had SB haar verteld dat als men bevrijd wil worden van het rad van geboorte en dood, men z’n goede naam dient te verliezen. Daarom zei zij: ‘Hij heiligt zijn goede naam en de reputatie van ons allen die hem aanhangen, teneinde ons te bevrijden.’

Vervolgens zei ze dat alle gemolesteerde jongens karma hebben te verwerken uit vorige levens (d.w.z. dat zij in het verleden kwalijke seksuele daden hadden begaan) en daarom misbruikt SB ‘door zijn genade’ hen seksueel als karmische aflossing, zodat zij die niet elders hoeven te krijgen.

Als we haar verwarde geestesgesteldheid in aanmerking nemen, is het erg jammer dat u het artikel eindigde met de woorden ‘Zijn beschuldigers hebben ongelijk. En wij zijn geen onnozele gelovigen’.

Zonder meer van de achtergrond te kennen, kan een lezer onmogelijk de ironie van deze verklaringen herkennen. Ik dank u opnieuw zeer hartelijk voor uw artikel, maar ik hoop dat deze brief, indien mogelijk, ook wordt gepubliceerd.

Hartelijk gegroet,

Dhyani Jo Sinclair