Email van een ex-Sai student

 

Datum: 27 juli 2001

Naar: info@sekty.net

CC: sunrise@snowcrest.net, info@sokaren.se

Aan : (alle ex sai mensen wereldwijd)

Onderwerp: van een ex sai-student.

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben student geweest zowel aan de School voor Voortgezet Onderwijs als aan het Sathya Sai Instituut voor Hoger Onderwijs en ik kan ervoor instaan dat alle beweringen betreffende pedofilie en seksuele activiteiten van sai baba op waarheid berusten.

Alle autoriteiten en stafleden zijn hiervan op de hoogte. Ook alle ex-studenten beseffen dit en velen van hen zijn zelf slachtoffer maar houden zich op de vlakte, meestal om economische redenen omdat zij anders buiten de organisatie geen baan zullen krijgen of vanwege de druk die hun familie uitoefent. Bovendien zijn zij vaak wegens hun vroegere ervaringen bij sai baba zelf homoseksueel geworden.

Veel voormalige studenten die hetzij in India of in het buitenland werken weten hier alles van maar houden om diezelfde redenen hun mond dicht, ook vanwege de vernedering die zij wellicht zouden moeten ondergaan wanneer zij ervoor kiezen dit openbaar te maken.

Bovendien zijn er velen die bij het verkrijgen van een baan of bij het zakendoen gebruik maken van de contacten die zij tijdens hun verblijf in Prashanti Nilayam of Brindavan hebben gelegd; tenslotte draait alles om het geld! Ook is het een feit dat door hun vroegere ervaringen het huwelijksleven van velen op de klippen is gelopen. dat relaties mislukken en er scheidingen plaatsvinden. Hun leven is door sai baba voorgoed geru´neerd.

Aan al degenen die vroeger student zijn geweest:

Laten wij geen huichelaars zijn; laten wij de waarheid onder ogen zien en de feiten accepteren zoals ze zijn.

Wij kennen allen de waarheid; waarom moeten wij dan doen alsof die anders is?

Wordt vervolgd.