Ervaringen van een ex-Sai Baba devotee II

 

De Waarheid over Sathya Sai Baba!  

Verklaring van een slachtoffer die door Sathya Sai Baba seksueel werd misbruikt.

Geachte Mijnheer Ghan Shyam Patel,

Een vriend van mij vroeg me om u te benaderen om mijn ervaringen met u te delen, die ik  gedurende de laatste tien jaar met Sai Baba had. Evenals u ben ik vele jaren een vurig devotee van Sai Baba geweest, totdat ik een aantal persoonlijke ervaringen met hem had, die mijn gedachten voorgoed veranderden. Eerst wil ik u laten weten dat ik vanaf mijn kindertijd een spiritueel leven heb geleid. Mijn eerste kundalini bloei had ik op zevenjarige leeftijd en gaf mij overweldigende ervaringen die alle menselijk begrip te boven gaat. Later, toen ik naar India ging, heb ik veel zogenaamde heiligen, yogi's en avadhuta's ontmoet. Enkele van hen ken ik heel goed. Dat zijn Swami Hariharananda, Sri Shivabalayogi, Rama Reddy Avadhuta, Nampally Baba, Ganapathi Sachchidananda, Amma, Karunamayi Ma, B.S. Goel en vele andere. Zelfs  ex-devotees weten dit niet van mij, omdat ik niet de behoefte heb om hen over mijn spirituele leven te vertellen. Waarom vertel ik u dit?

Zoals u wel zult weten, gaat op dit moment het document "De Findings" over de gehele wereld rond en het bevat serieuze beschuldigingen aan het adres van Sai Baba. Ik zelf ben een van de genoemde personen in "De Findings" en heb een gedetailleerde beschrijving gegeven van wat er met mij is gebeurd. Beste Patel, u kunt er van op aan dat alles wat u daar leest, mij ook inderdaad is overkomen. De ervaringen van ex-devotees zijn een eerlijke onthulling van devotees die Sai Baba gedurende vele jaren hebben gediend, sommige van hen deden dit zelfs voor meer dan twintig lange jaren. Een aantal van hen zijn seksueel misbruikt en iedereen heeft het recht om ingelicht te worden over wat er in Prashanti Nilayam gebeurt. Precies daarom heb ik in het introductie gedeelte van dit schrijven mijn contacten met verscheidene spirituele personen genoemd. Ik wil duidelijk maken dat God Zijn eerste plaats in mijn leven inneemt en sinds mijn kinderjaren zocht ik de ultieme realiteit (sakshatkara) en mijn Sadguru. Voordat ik naar Sai Baba ging beoefende ik Kriya Yoga onder leiding van de zeer oude Swami Hariharananda, een mede leerling van Swami Yogananda. Later trainde Sri Shivabalayogi mij in Dhyan. Ik ben zeer dankbaar voor alles wat zij deden. In de leer van mitra-bhava gaf Hij mij zijn kennis en dankbaarheid. Nadien ontmoette ik een Avadhuta dicht bij Hyderabad die een zeer hoogstaand spiritueel leven leidde en via hem heb ik ook het een en ander kunnen verwezenlijken. Ik onderging veel andere ervaringen, maar die ik kan ik nu niet aan u meedelen. Soms leefde ik op zeer afgezonderde plaatsen en deed dhyana. Hierdoor werd ik mij bewust van het feit dat je zonder stilte en innerlijke concentratie geen innerlijke mentale vrede of Turiya kunt bereiken. Tevens werd ik mij bewust van de kracht van het gebed.

Aangezien ik nog steeds voor India en zijn oude spirituele traditie voel ik mij meer een Indiėr. Toen ik Karunamyi Ma ontmoette vertelde zij mij persoonlijk, dat ik in mijn hart meer een "bharatiyan" ben dan vele Indiėrs die zich meer bezig houden met beroemdheid, naam, geld en al de slechte verworvenheden van de moderne wereld. Zij pretenderen Indiėrs te zijn, maar hun levens laten iets anders zien.

Toen ik Sai Baba ontmoette geloofde om ik verschillende redenen dat hij de "Avatar" was. Allereerst kwam ik devotees tegen die mij hun talloze ervaringen vertelden en nadien had ik zelf wat ervaringen. Vanwege zijn ogenschijnlijk liefdadigheidswerk, geloofde ik dat Sai Baba een zuiver individu was en daarom ging ik hem verheerlijken. Gedurende acht lange jaren speelde hij de belangrijkste rol in mijn leven, en heb ik hem als Goeroe geaccepteerd. Ik was nooit geļnteresseerd om een Interview van Swami te krijgen, ik was al gewoon blij wanneer ik hem zag. Ik heb honderden darhsans van Sami buiten en binnen de mandir meegemaakt. Ik kon zijn voeten vaak aanraken en ik kreeg ook vibhuti van Hem.

Het was blind geloof en ik vroeg mij nooit iets af!

Maar op een dag begon in mij een diep onderzoek naar de toenemende vercommercialisering  van de ashram en het feit dat gebouwen ieder jaar werden vervangen  door duurdere modellen en dat andere instituten die meer dan biljoenen roepies verbruikten, voornamelijk aan westerlingen werden besteed. Bovendien zag ik dat Swami  in kostbare auto's van het eerste klas soort Mercedes, die zelfs in Duitsland 2,000,000 Rs. (20 lakhs) kosten, naar Bangalore reed. In de ashram wordt er altijd erg gehaast en ik vond dat nooit prettig. Toch accepteerde ik Swami als de avatar van de eeuw. Op een dag echter, toen ik voor een Interview werd geroepen, daalde al mijn bewondering voor hem tot het absolute nulpunt. Wat daar gebeurde kunt u in "The Findings" lezen. Ik was alleen in de tweede Interview kamer, en hij onthulde zijn duivelse aard die vol van lust is. Tegen mijn wil in, drukte hij zijn lippen tegen de mijne, en begon mij enige tijd (ongeveer 20 seconden) te kussen. Deze manier van zoenen gebeurde in meerdere interviews. Hij masseerde mijn geslachtsdelen en verwachtte een erectie die echter niet kwam. Voordat ik mijn broek moest uittrekken, drukte hij met de open handpalm van zijn rechterhand op mijn geslachtsdelen om te voelen of ik een erectie had of niet. Toen dit niet zo was, begon hij ze te masseren. Maar al die inspanning was voor niets en Swami was erg teleurgesteld. Zonder ook maar een woord te zeggen, stuurde hij mij weg . Gedurende deze procedure veranderde hij van aard en werd des duivels. Ik had verschillende andere ervaringen die Baba's ambivalente aard laten zien en ik realiseerde mij dat hij veel onschuldige mensen bedriegt die er niets van weten.

Ik kwam in contact met veel devotees die soortgelijke en zelfs ergere seksuele ervaringen hadden en kwam tot de conclusie dat er inderdaad een gelijk patroon bestaat in Swami's gedrag naar zijn slachtoffers toe. Eerst organiseert hij een contact en controleert hij het toegewijde potentieel van de devotee. Nadien, als hij besloten heeft om een persoon te misbruiken, begint hij hem te kussen. De volgende stap is de massage van geslachtsdelen met olie of vibhuti en uiteindelijk masturbeert hij hem. Op het laatst vraagt hij om orale seks !!! Dit is niets dan de waarheid, en het is zeker dat er ook getuigenissen van Indiėrs zijn gemaakt, die door Swami zelfs in de vroege zeventiger jaren seksueel zijn misbruikt.

Aan de hand van veel andere getuigenissen wordt het duidelijk dat hij jonge jongens gedurende een lange tijd seksueel misbruikt en verkracht heeft. Dit stemde mij erg droevig, en het brak mijn hart. Later werd ik door de politie in Puttaparthi vernederd en hebben ze mijn paspoort afgenomen. Zij behandelden mij als een crimineel en hebben mij serieus bedreigd. Ten aanzien van het pedofiele gedrag van Sai Baba, is er een grote dekmantel, maar je kunt er van op aan dat allen die door Sai Baba seksueel zijn misbruikt en die zijn duivelse aard hebben begrepen,   de rest van hun leven nooit er nooit over zullen zwijgen. Wees daar zeker van! Alles zal worden gedaan om hem aan de kaak te stellen!

Je zou kunnen zeggen dat we God niet kunnen begrijpen, en dat je hoe dan ook kunt zeggen dat Sai Baba veel goede dingen doet! Mijn antwoord: God misbruikt nooit kinderen tegen hun wil en het misbruik van mannen en kinderen is misdadig, of het slachtoffer zich daarvan bewust is of niet! God is altijd begenadigd met het allerhoogste mededogen, krenkt niemand en breekt geen harten. Het is nu duidelijk dat Sai Baba kwade motieven heeft, en om de vreselijke gebeurtenissen te maskeren bouwt hij meer en meer gebouwen om onschuldige devotees van zijn kwade motief af te leiden. Hij wil nog beroemder worden dan Krishna en is uit op naam en beroemdheid. Een ware heilige of zelfs God zou nooit iemand toestaan om hem of zijn afbeeldingen te aanbidden, hij zou nooit toestaan een cult rond hem op te bouwen, terwijl hij aanbeden in een gouden troon zou worden. God is eenvoudig, zuiver en vol van mededogen en bescheidenheid. Nu ervaren wij, ex-devotees, dat zij, die ons enige jaren geleden "broeders" noemden, ons nu belasteren. Waar is je "toegewijde liefde" !!!!!!

Van het verleden, in het bijzonder van het Derde Rijk onder Hitler, hebben wij geleerd dat het nooit meer mocht gebeuren, dat wij zwijgen over het over het onrecht aan de duizenden die hieronder lijden. Beste GhanShyam Patel, wie ooit blijft zwijgen over wat daar zich in Prashanti Nilayam of in de ashram afspeelt, maakt zich schuldig, en als hij Sai Baba, ondanks zijn kennis over al deze beschuldigingen die echt waar zijn, blijft verdedigen, wordt hij ook een dader. Iedereen die ervan weet en nog steeds de pedofiel Sai Baba steunt, maakt zichzelf schuldig. U weet niet hoe ik door al dit alles heb geleden, maar slechts een paar devotees hadden er aandacht voor. Voor devotees zou de waarheid zeer pijnlijk  kunnen zijn, maar voor de slachtoffers die onder hun traumatische ervaringen lijden, is het nog veel pijnlijker. Maar op een dag zal de waarheid aan het licht komen en de hele wereld zal weten dat Swami niet zuiver is en de hele wereld heeft bedrogen. Seksueel misbruik is geen daad van zuiverheid, geen teken van trouw of ontwaken van kundalini. Het seksueel misbruik is een mentale en fysieke verkrachting, een misbruik van de laagste soort, aangezien de devotees in Swami geloofden en hun positie van overgave aan hem door Sai Baba  is uitgebuit.

Na alle traumatische ervaringen met Swami realiseerde ik de duivelse en geile aard van Swami. Als Goeroe accepteer ik hem niet meer en ik heb besloten om alle devotees over de waarheid te informeren. Ik doe nog steeds mijn sadhana en bid dagelijks tot de Almachtige God van het Allerhoogste Mededogen om de mensheid de waarheid te tonen.

Ik weet dat mijn Allerhoogste God nooit kleine jongens verkracht, doch slechts spirituele gelukzaligheid toestaat. Ik weet dat mijn Allerhoogste God van een eenvoudig leven houdt en niet van rijkdom! Ik weet dat mijn Allerhoogste God van Mededogen nooit verschil maakt tussen de zeer armen en de VIP's. Hij heeft nooit wonderen nodig om indruk te maken en verfoeit iedere luidruchtige cult!

Beste GhanShaym Patel, ik weet niet wie u bent, of u nu een vertegenwoordiger van de trust bent of niet, ik vraag u diep na te denken over dit alles, hoe pijnlijk dit ook moge zijn, en ik hoop dat de de Allerhoogste God van Mededogen u zal verlichten. Moge u slechts de waarheid volgen, ongeacht wat de gevolgen zullen zijn en ongeacht wat anderen zeggen. Bestudeer het leven van Ravidas, Kabir, Guru Nanak and Vallalar en u zult zien wat een heilige is.

In het Agaval zegt VALLALAR :

O Allerhoogst Wezen! Gij heb gesproken:

Zij die geen mededogen kennen, weten niet wie zijzelf en Ons zijn, en zij zijn eveneens onbekend met Onze gesteldheid.

those who don“t know of compassion do not know of themselves and Us and of Our constitution too".

Hoe groot men in de ogen van anderen mag zijn, het heeft geen enkel nu als men in zijn diepste wezen niet over Mededogen beschikt. Goddelijkheid verwezenlijken zonder Mededogen is onmogelijk.

Dit is het eerlijke en eerstehands verslag van een slachtoffer die door Sathya Sai Baba seksueel is misbruikt Moge u, Patel, de kracht hebben om de waarheid te aanvaarden die werkelijk sterk zal maken. Moge God u en uw familie zegenen.

Vriendelijke Groeten,

Jens Sethi