Getuigenis van ex-devotee Said (Afshin) Khorramshahgol uit Iran

 

Datum Nederlandse vertaling door ex baba administratie: 11-10-05

Schrijver: Said (Afshin) Khorramshahgol

Email: shagols@itdc.koreanair.com

Dinsdag 27 mei  09:45:33 1997

Gepubliceerd door: The NEURAL SURFER

Datum van publicatie: mei 1997

Gekopieerd van: http://members.tripod.com/~dlane5/saideb3.html

Hallo Professor Lane, zoals wij hadden afgesproken, geef ik u een uitgebreid verslag van mijn ervaringen met Sai Baba. Ik hoop dat dit voor mensen interessant is en hen zal helpen om hen duidelijk te maken, wat er met Baba aan de hand is. Bedankt dat u mij de mogelijkheid geeft om dit essay te schrijven.

Het eerst maakte ik kennis met Sai Baba via mijn broer in 1985 of 1986. Zijn vriend had hem een boek over Sai Baba gegeven, waarop een afbeelding van Baba op de kaft stond. Ik vroeg mijn broer wie deze persoon was en hij legde me uit wat hij tot dusver van hem wist. Omdat ik als moslim geboren ben, verwierp ik Baba vanaf het eerste begin, omdat ik niet kon geloven dat een ander individu - een andere menselijke vorm, als je het filosofisch wilt benaderen - God zou kunnen zijn.

Het moet tussen 1990 of 1991 zijn geweest, dat ik in Baba begon te geloven. In die periode van mijn leven was ik erg verward over het leven en over het doel van mijn bestaan. Veel onbeantwoorde vragen speelden door mijn hoofd en ik was erg verward en ongelukkig. Nadat ik van mijn broer, die EEN DEVOTEE VAN SAI BABA WAS, van de "wonderen" van Sai Baba had gehoord, dacht ik bij mezelf dat, als Baba zulke wonderen kan doen, dan moet hij meer weten van het leven, de wereld, de betekenis van het leven, enz. Toen begon ik Sai Baba serieus te nemen. Ik begon over hem en ook zijn leringen te lezen. Als ik nu in al mijn verwarring en mentale kwelling terugkijk, was ik zo wanhopig om in enige filosofie te geloven, dat ik gewoonweg in Baba en zijn leringen gedoken ben. Ook kwam ik tot de overtuiging dat Sai Baba God is, door te redeneren dat hij EEN HEILIG PERSOON MOEST ZIJN, en hij dus niet kon liegen. Als hij geen leugen kan vertellen, dat is hij God, omdat hij het zegt. Toen ik tot deze conclusie kwam, voelde het aan alsof ik in de hemel was. Kunt u zich een dag voorstellen dat God of een Boodschapper van God naar de aarde komt, en jij zult bij hem zijn, dicht bij hem zijn, hem zien, met hem praten, etc? Zou u zich kunnen voorstellen om naast de Boodschapper van God te staan, en met je hele hart te geloven dat Hij je zal redden? Zou er een betere situatie of gevoel dan dat kunnen zijn? Zo voelde ik mij, en zo voelen mensen zich als zij voor het eerst bij Sai Baba komen, of bij enig ander individu die zegt dat hij een Boodschapper is, of goddelijk is, of in contact met God staat. In het begin van mijn geloof in Baba, voelde ik mij maanden lang in de zevende hemel. Ik kon geen genoeg krijgen van het kijken naar zijn fotos, van het mediteren, het lezen van zijn leringen en het leven leiden volgens zijn leringen, enz. Ik werd totaal door hem en zijn filosofie in beslag genomen. Kijkend naar andere Sai devotees - volgelingen - ontdekte ik dat dit de waarheid is voor alle devotees, dat iedereen die naar Baba komt, de eerste paar maanden in extase is, maar later mentaal zeer in nood verkerende individuen worden. Ik ben er van overtuigd dat de huidige Sai devotees dit zouden tegenspreken, maar ik heb het keer op keer zien gebeuren.

Als ik mij mentaal ellendig voelde om redenen die ik spoedig zal uitleggen, dan zou ik aan wie dan ook vertellen dat het ontmoeten van Sai Baba het beste was dat mij is overkomen en dat ik nooit gelukkiger ben geweest. Het moment van totale ontkenning en mijn gedachte dat er geen pijn was, kwam niet lang nadat ik mij realiseerde dat ik mijzelf voor de gek hield. Aan mijn studie psychologie denkend, was ik mij er van bewust, dat mensen dat neigen te doen. Zij neigen ertoe net te doen alsof iets waar is, tot aan het punt dat het zich meer en meer als realiteit aan hen voordoet, terwijl anderen die tekortkomingen in hen doorzien. Ik heb veel tekortkomingen in Sai devotees gezien, waarvan zij claimen dat die er niet zijn.

Dus, ik was erg blij om kennis te mogen maken met Sai Baba, met God. Ik bracht zijn leringen volledig in praktijk. Langzamerhand begon ik die uit te dragen. Baba's leringen zijn erg moeilijk en ik kon ze niet bijhouden. Het was bijvoorbeeld erg moeilijk om aan God te blijven denken, vooral als je je op zowel je dagelijkse taken, als op God tegelijkertijd moest concentreren. Ik begon me schuldig te voelen, dat ik niet in staat te was volgens de leringen van Baba te leven, en ik hield mijzelf voor dat ik mij zou moeten schamen om niet te doen wat God van mij wil. Wie maakt er ooit kennis met God zelf en heeft de uitstekende gelegenheid om hem te leren kennen, terwijl vele biljoenen mensen hem niet kennen, en nog steeds zijn leringen niet volgen? Ik schoot te kort op vele aspecten, zoals aan God te blijven denken, celibatair te leven, niet te luisteren naar de behoeften van het lichaam, de zintuigen, de hersenen, enz. Het was erg moeilijk voor mij om aan God te denken en niet in verleiding gebracht te worden. Ik was 19 of 20 en mijn hormonen explodeerden. Iedere keer dat ik Baba ontmoette, vertelde hij mij hoe ik mijn seksualiteit kon beheersen, enz., maar ik was er niet toe in staat. Wanneer mijn hormonen volop actief waren, probeerde ik mijn 'slechte' gedachten te ontkennen door aan God te denken, 99.99999% van de tijd lukte dat niet. Ik speelde met mijzelf - ik had geen vriendinnen of was zelfs niet met meisjes bevriend met wie ik mogelijk een relatie zou kunnen hebben, dacht ik. Dus, ik speelde met mijzelf en wanneer ik dat deed voelde ik mij erg schuldig, en als ik klaar was voelde ik mij nog duizend keer meer schuldig. Ik hoonde mijzelf voor wat betreft vele dingen zoals ongehoorzaamheid aan God, niet genoeg geloof te hebben, niet genoeg wilskracht te hebben, God - Sai Baba - niet lief te hebben met heel je hart, enz.  Je zou je af kunnen vragen waarom ik de nadruk op schuld leg. Ik werd ten gevolge van dit alles erg depressief en ik had ook veel paranoÔde gevoelens. Ik benaderde het punt dat door de pijn mijn borst aanvoelde alsof deze geopend was en ik kon iedere cel in mijn borst het horen uitschreeuwen van de pijn alsof ze water aan het koken waren. Op het zelfde moment was ik erg paranoÔde over dingen. Na jaren mijzelf  te hebben voorgehouden dat ik dom en niet goed genoeg was, kreeg ik bijna het idee dat ik gek was. Ik legde iedere zin op tien verschillende manieren uit.

En ik was er erg verward, van welke van de tien dan wel de goede betekenis was.

Kun je je voorstellen dat je gek bent en de dingen op die manier uitlegt? Kun je je voorstellen dat je twijfelt aan welke gedachte dan ook? Kun je je voorstellen dat je bij je zelf nagaat of je begrip van wat dan ook, in orde is? Het geeft zo'n leed dat ik het gewoonweg niet kan verklaren, en ik overdrijf het echt niet, maar aangezien je het niet gevoeld hebt is het voor jou misschien onbetekenend. Ik moest kiezen tussen het voor kennisgeving aannemen en de tien andere bedoelingen waar ik mee in het reine moest komen. En wat deed Baba, of wat voor raad gaf Baba mij in tijden dat ik het moeilijk had? Nou, tijdens al mijn interviews hoonde hij me omdat ik niet sterk genoeg was, hij zei me dat ik moest 'doen', nooit proberen, gewoon 'doen'. Hij zei dat ik erg zwak was. Als hij echt iets van mijn situatie zou hebben geweten, dan zou hij mij iets opbeurends hebben kunnen vertellen, maar in plaats daarvan tartte hij me met dingen die me nog meer sloopten. En als hij me had gezegd dat ik zwak was, dan werd ik nog strenger op mezelf als  ik het niet volhield. Ik zei vreselijke dingen tegen mezelf, dingen zoals "Geen wonder dat je zo dom bent..." "Baba heeft je aardig door, je bent zo dom." enz. Deze manier van zelfvernedering is een manier van denken geworden waartegen ik nog steeds vecht.

Het meest eenvoudige dat Baba had kunnen doen, was mij te vertellen dat ik me niet schuldig hoefde te voelen. Maar in plaats daarvan bevredigde hij in de privť interviews zijn eigen LUSTEN met mij.

Als gevolg van al deze depressie en paranoia, stopte ik langzamerhand met het beoefenen van de leringen van Sai Baba. Iedere keer als ik probeerde te doen wat hij zei, voelde ik me meer depressief en paranoia worden. Wat mij een echte steun in de rug gaf was een film die mijn broer - nog een broer die geen aanhanger van Baba is - mij gaf met betrekking tot Sai Baba. De documentaire was gefilmd door een Koreaanse onderzoeksteam die Sai Baba bezocht. Zij betrapten hem op het "materialiseren" van een halsketting.

Het plaatje was zo duidelijk, en het bracht me in een schoktoestand. Echter, het kostte mij meer dan zes maanden om de film te verwerken. Gedurende deze zes maanden kwam er iedere keer een gedachte aan die film in mijn hoofd, maar ik drukte het weg en vernielde het, zo was mijn manier van denken in die tijd. Alle "negatieve"gedachten, of gedachten die mijn "geloof" in de weg stonden werden onmiddellijk vernietigd en vervangen door "goede" gedachten. Ondanks geconfronteerd te zijn geweest met het overweldigende bewijs dat de film liet zien, had ik er zelfs meer dan zes maanden later nog moeilijk mee. Iedere gedachte dat Baba zou kunnen bedriegen of toch niet God zou zijn, maakte mijn maag zeer van streek en bracht mijn hoofd zo ontzettend in verwarring. Maar uiteindelijk moest ik met het probleem omgaan. Toen ik de film uiteindelijk had verwerkt werd het tijd om naar enige redenen te zoeken, waarom Baba toch zoiets zou doen. Dit is ook een manier van denken die zeer veel opduikt binnen de Sai gemeenschap. In elke situatie beginnen Sai devotees te redeneren door te zeggen: "Baba is God, daarom is hij volledig zuiver". Daarna wordt al het andere in perspectief gebracht met dat als basis. Na een tijdje is deze redenering verwerkt en neem je al je beslissingen onbewust gebaseerd op deze redenering. Ik heb zelf enige redenen bedacht waarom Baba met betrekking tot die bijzondere materialisatie bedriegt. Natuurlijk dacht ik al eerder dat Baba dat deed. Een ander idee dat wijd verspreid onder devotees heerst is, dat als er ergens iets fout gaat met iets, dit het resultaat is van Baba's wil. Hij wilde dat het zo gebeurde en waarschijnlijk is het geweest om je geloof te testen. Maar als dat het geval is, wat dan zou een probleem rechtvaardigen en wat is dan een test voor je geloof? Met deze vraag zat ik ook. Ik vind het spijtig dat ik jullie met zoveel ideeŽn confronteer, maar ik doe het expres om jullie het niveau van de hersenspoeling aan te geven die aan IEDERE devotee wordt opgelegd. Hoe kan zo'n denkwijze op wat voor manier dan ook spiritueel zijn? Klaarblijkelijk is dit voor iedere devotee de weg naar de verlossing aangezien zij er midden in zitten en ze geloven volledig in de leringen die zulke gedachten en hersenspoeling produceren. Ik ging door zoveel mentale momenten van het maken van beslissingen heen, dat je verbaasd zou zijn waarom ik zoiets zou doen ten overstaan van zoveel andere ervaringen die ik met Baba had. Ik zal die ervaringen nu verklaren:

Ik heb Sai Baba drie keren bezocht, gedurende drie mooie zomers. De eerste keer verbleef ik daar anderhalve maand, de tweede keer bleef ik twee en een halve maand, en de laatste keer was ik daar gedurende drie en een halve maand. Op mijn eerste twee reizen had ik zeven interviews en in totaal zeven privť interviews met alleen mij en Baba in de privť interview kamer. Baba materialiseerde een gouden ring met drie stenen waarvan hij mij vertelde dat het diamanten waren. De ring paste niet om de vinger waar Sai Baba hem had aangebracht, maar ik liet hem daar ongeacht of hij paste of niet, aangezien dat de vinger was die Baba had gekozen. Hier zou ik graag opmerken dat de vier ringen die Baba voor mijn familie en mijzelf heeft "gematerialiseerd", geen van allen goed pasten. In alle boeken over de "wonderen"van Sai Baba, zul je lezen dat ALLE ringen perfect op de personen passen. Ik heb zelfs nog nooit een boek gelezen waar er gezegd werd dat bijna alle ringen perfect pasten. En ik kwam er later ook achter dat de stenen geen diamanten waren. Na een tijdje werden de steden zwart en twee van de drie vielen uit. Ik nam aan dat dit betekende dat Baba kwaad op me was omdat ik niet goed was, omdat ik zijn leringen niet zo goed als IK KON in praktijk bracht, omdat ik het slechts probeerde, maar niet echt deed.

Iets anders dat interessant was, was dat Baba niet in staat bleek te zijn om dingen goed te vertellen. Op een keer vertelde hij mij dat ik de nacht ervoor koorts had gehad. Dat was niet zo, noch had ik het op geen enkel andere manier warm gehad. Misschien wilde hij wel dat het zo was, maar het was gewoonweg niet zo. Ik liet het maar zitten, vernietigde op hetzelfde moment de gedachte ter plekke. Twijfels waren niet toegestaan.

In mijn eerste privť interview voerde Baba een ceremonie uit die in het HindoeÔsme verondersteld wordt heilig te zijn, en die bij alle devotees door hun goeroes wordt toegepast. De praktijk houdt in dat de goeroe olie op zijn hand doet en zijn hand opwaarts beweegt vanaf de zaadballen tot aan het gebied van de rug. Dat gebied wordt verondersteld een speciaal gebied te zijn dat erg belangrijk is voor de spirituele ontwikkeling van de devotee. Bij hen moet dit gebied, dat vol met energie zou zijn, ontwaakt worden en dat zou dan bij hen in hun gedachtewereld een belangrijke rol spelen. In mijn geval was het meer het tegenovergestelde en mijn gedachten werden daar nooit in positieve zin door veranderd.

In ieder privť interview, nadat Baba mij had gevraagd om mijn broek naar beneden te doen terwijl hij mijn zaadballen masseerde, beeldde ik mij in dat Baba misschien wat energie naar dat gebied overbracht. Misschien had ik dat gebied, of iets in dat gebied, beschadigd door met mezelf te spelen. Ik was al zover dat ik elke twijfel die in mijn hoofd opkwam, de kop indrukte. Op een keer was Baba het gebied niet alleen maar aan het masseren, hij probeerde mij een stijve penis te geven. De gedachte dat hij daarmee bezig was kwam in mij op, maar natuurlijk verwierp ik die gedachte. Nu, als ex-devotee, ben ik beter in staat om te zien en te begrijpen wat hij aan het doen was, dan de gedachte zonder meer te verwerpen. Tijdens dit interview, terwijl hij zijn hand heen en weer over mijn zaadballen bewoog, vertelde ik over veel dingen waar ik mee bezig was. Natuurlijk voelde ik wel aan, dat hij zijn best deed om mij aan iets anders te laten denken. Ik vertelde hem over de problemen in mijn land, Iran, hoe de mensen lijden, de problemen van mijn familie, en mijn eigen problemen. Hij kon mij echter geen stijve penis laten krijgen, dus opeens gooide hij kwaad en met een boos gezicht mijn penis tegen mijn maag en nijdig draaide hij zijn rug naar me toe. Ik dacht dat hij misschien kwaad op me was omdat ik meer geloof in hem zou moeten hebben, immers, hij kende  inmiddels al mijn problemen, alles wat er zich in mijn hoofd afspeelde, en op wat voor manier dan ook hij in staat was; hij zou mij zeker helpen. Maar in feite was hij kwaad omdat ik geen stijve kreeg, dus toen hij zich weer omdraaide zei hij dat ik mijn broek maar omhoog moest trekken. Dit was de enige keer dat hij enige afstand tussen ons hield als hij met mij speelde. Elke andere keer als hij het deed, omhelsde hij me.

Mijn vraag aan hen die geloven dat Baba's bedoelingen om met mij te spelen puur waren is, dat als Baba zegt dat er nog geen grassprietje zonder zijn wil beweegt,  waarom moet hij me op die manier aanraken om welke zuivere bedoeling of wil dan ook uit te voeren, die hij in gedachten had? Of is het dat toen hij met me speelde, hij eerder goed voor me was door mij het voorrecht te geven om dicht bij hem te zijn, en met hem bezig te zijn? Voor hen die geen devotee zijn; Sai devotees geloven dat Baba al onze innerlijke gedachten kent en de reden waarom hij met ons praat is, omdat hij probeert met ons te praten voor ons eigen plezier. Hij hoeft echt helemaal niet met ons te praten of ons vragen te stellen over ons leven, omdat hij Alwetend is. Hij doet dat in ons belang, zodat wij met hem kunnen praten en met hem om kunnen gaan. Zou het misschienkunnen zijn dat Sai Baba met me speelde om aan mijn behoeften te voldoen om met het hem bezig te zijn? En wat voor soort bevrediging dacht hij - of denk je - dat ik van zo'n contact zou ik krijgen?

In bijna al van die interviews ademde Baba sneller en soms maakte hij ook nog geluiden. Iets wat ik jullie vergat te vertellen over het privť interview hierboven, was dat terwijl ik tegen Baba over deze problemen praatte, zijn gezicht ongemakkelijk werd terwijl hij de hele tijd naar beneden naar mijn zaadballen keek. Zijn wenkbrauwen fronsten en zijn gezicht raakte meer en meer van streek terwijl hij met mij probeerde te spelen. Ik vraag me af waarom? Soms zei hij me dat ik daar zwak was, er was van die plek te veel verspild, enz. Waarom raakte hij het dan aan? Was hij dingen in orde aan het maken? Waarom moest hij dingen in orde maken door me aan te raken en heen en weer te schuiven?

In een interview stond hij op terwijl ik op mijn knieŽn was zat. Met zijn rechterhand nam hij mijn hoofd en drukte het tegen zijn maag. Met zijn linkerhand pakte hij mijn rechterhand en drukte deze tegen zijn zaadballen. Hij wreef eventjes over mijn hand en deze keer slaakte hij luide kreten alsof hij...  Ik probeerde naar boven naar zijn gezicht te kijken, maar hij drukte mijn hoofd hard tegen zijn maag en stond mij niet toe naar boven te kijken. Dus ik probeerde het niet meer. Terwijl ik mijn hand daar hield, voelde ik zijn zaadballen, hoewel ik deze niet pakte, ik liet hem slechts mijn hand leiden en wat dan ook doen wat hij verder wilde. Op het zelfde ogenblik raakte ik hem met de buitenkant van mijn hand aan. Zoals ik al zei, slaakte hij terwijl hij dat deed luide kreten. Dit duurde ongeveer twee minuten voordat hij mij en mijn hand liet gaan en zei "Dit is God"!!!  Of wat dan ook!!!" Het was zijn manier om een gedisciplineerd brein aan het denken te zetten en antwoorden te vinden op hetgeen die hele situatie inhield. Het was zijn manier om het zieke idee te verbergen om mij hem te laten aanraken, en ook om zijn luide wilde kreten te verbloemen. In ieder geval, degenen onder jullie die een helder en logisch verstand hebben, begrijpen me wel.

Deze ervaringen heb ik gehad en toch kostte mij het meer dan zes maanden om de film die ik eerder noemde te verwerken. Nadat ik deze verwerkt had, ging ik naar een paar films kijken die wij van Baba hadden. Deze films zijn wijdverspreid onder devotees. De eerste film die ik zag heet "God lives in India". In die film lieten ze vier of vijf voorbeelden zien waarin Baba de "materialisatie" uit as voorwendt - as wordt verondersteld heilig te zijn en wordt geacht door Baba uit het niets gehaald te worden. Een van deze voorbeelden is een zeer nabije, duidelijke opname waar Baba te zien is dat Baba iets met zijn rechterhand van onder enkele brieven in zijn linkerhand neemt, terwijl hij een beetje voorover buigt om met iemand te praten. Hij pakt dan de brieven met zijn rechterhand en maakt zo zijn linkerhand vrij. Dan pakt hij de brieven uit zijn rechterhand, en onmiddellijk begint hij met zijn rechterhand in cirkelachtige beweging te bewegen, hetgeen een 'teken' is dat hij iets uit het niets gaat scheppen. Deze opname is een close-up and erg duidelijk. Nadat ik deze eerste film gezien had, openbaarde zich voor mij de waarheid, en hoefde ik geen andere films te zien. Ik ben er van overtuigd dat als de andere films delen hebben die Baba's verrichtingen twintig seconden voor iedere 'schepping' van as of wat dan ook laten zien, dat je hem kunt zien bedriegen.

Pas geleden nog was er een film op kabel televisie hier in de Verenigde Staten, die liet zien hoe Baba de materialisatie BEDROOG van een ring of een halsketting, ik weet het niet meer. Er was veel ruzie over op internet nieuwsgroepen. Bon Giovanni, een Sai devotee, verdedigde zijn mening over wat de film liet zien, door te zeggen dat iedere persoon iets anders zag. Waar iedereen, inclusief Bon, het mee eens is, is dat Baba iets geks doet met zijn hand onder een plateau, deze naar beneden brengt en dan met zijn hand in de lucht begint te cirkelen. Sai devotees hebben hun eigen manier van denken, en dus hun eigen redeneringen en antwoorden. Het zal echt onmogelijk zijn om deze mensen van ook maar iets te overtuigen. Hoe meer je je redeneringen om iets te vast te stellen of een manier om jou gezichtspunt te bewijzen gebruikt, hoe meer zij hun verdraaide rederingen zullen gebruiken om een tegenaanval te doen op jouw ideeŽn.  Hun tegenaanval is voor 99% onlogisch, aangezien zij gewend zijn om dingen om te draaien. Bovendien, hoe goed is een logische denkwijze die begint met "Baba is God..."? Baba is God, dus daarom kan hij in die films niet hebben bedrogen, en daarom ziet iedereen iets anders wanneer zij naar die film kijken. Zij denken gewoonweg niet na over wat voor soort beweging Baba maakt. Waarom maakt hij die beweging? Waarom maakt hij die onder het plateau? Waarom de behoefte aan die beweging? Enz.

Dus kijk ik er naar uit, veel onlogische antwoorden op dit schrijven te krijgen. Ik verwelkom ze en kijk er naar uit om elk onlogisch idee te ontzenuwen. Ik hoop dat hun reacties en mijn antwoorden jullie allemaal een aanwijzing geven van hoe gehersenspoeld de Sai devotees zijn en wat voor beroerde manier van denken zij er op nahouden. Hopelijk kunnen de Sai devotees die nog voor rede vatbaar zijn een groot voordeel uit dit alles halen om alle gehersenspoelde trucs die op hen zijn uitgeoefend te overwinnen. En, hopelijk kunnen allen die Sai Baba in overweging nemen, die het geluk deze berichten te zien, er ook hun voordeel uit halen. Ik hoop het echt.

Ik zou graag een voorbeeld geven van hoe onlogisch Sai devotees kunnen zijn.

Het volgende is een uittreksel van:

http://psg.com/~ted/bcskeptics/sbmir/db-book.html.

"Het is een fantastische site als je enige informatie over Sai Baba's echte persoonlijkheid wilt krijgen."

Dit is een citaat uit John Hislop's boek over Sai Baba. Hij was een van Sai Baba's trouwste volgelingen en overleed, nog steeds als devotee, een paar jaar geleden. Je zult het volgende grappig vinden.

"We kunnen een idee van Sai Baba's diagnostische gave krijgen via de volgende situatie die John Hislop overkwam."

Sai Baba's Verkeerde Diagnose van  John Hislop's Medische Conditie:

'Terwijl ik in Brindavan sliep, in de maand oktober 1978, sloot de prostaat zonder enige waarschuwing vooraf opeens de urineleider af. Wat toen gebeurde was doodsangstaanjagend, maar niettegenstaande zeer komisch. Toen Baba om ongeveer acht uur 's morgens uit zijn appartement naar beneden kwam, vertelde ik hem dat mijn urineleider gesloten was en dat de blaas reeds erg was gezwollen. Hij lachte, zei me geen zorgen te maken, en gaf me vibhuti ["heilige"as]. Ongeveer om elf uur 's morgens kwam hij terug van een inspectie van een nieuwe bouwconstructie en toen hij naar de veranda kwam, benaderden zowel Dr. Goldstein en ik hem om hem te vertellen dat mijn toestand er serieus uitzag. Baba kwam naar me toe, keek in mijn ogen, klopte me op het hoofd en zei me geen zorgen te maken, het was slechts de hitte. Toen, om vier uur 's middags Baba zoals gewoonlijk na het rusten naar beneden kwam, wachtte ik niet maar stuurde een briefje naar boven dat de situatie gestaag erger werd en dat er nu vreselijke pijnen heen en weer door heel mijn lichaam bewogen.

Baba kwam onmiddellijk naar beneden. In de groep devotees die op hem wachtten waren er zoals gewoonlijk enkele doktoren, inclusief Dr. Goldstein uit CaliforniŽ. Zonder enige discussie beviel Baba de doktoren om mij onmiddellijk naar het ziekenhuis te nemen en mij indien nodig te opereren.

Nu versnelde de komedie zich. We gingen in verschillende auto's en gingen naar Baba's ziekenhuis voor vrouwen in Whitefield. De Medische Officier-van-Dienst, Mevr. Dr. C. Rajeswari, maakte een onderzoeksruimte beschikbaar, en de samengebrachte artsen probeerde 20 of meer keer, om verschillende katheters in de blaas te brengen, maar totaal tevergeefs.

Inmiddels leed ik onverdraaglijke pijnen, hoewel ik op mijn tong beet en stil bleef. Een onmiddellijke beslissing van de doktoren, maakte dat een noodopening door de wand van de buik moest worden gemaakt...

In Bangalore werd het werk door de dienstdoende chirurgen verknoeid; een hevige infectie begon, en binnen drie dagen beviel Baba mij terug naar Brindavan te komen... Baba regelde de operatie in het Whitefield ziekenhuis... De zorg was fantastisch... De hele binnenkant van mijn buikholte was gevuld met een extreem giftige infectie en het verband was zo verrot dat de standaard procedures voor een operatie niet konden worden uitgevoerd...

Waar zit nu de enorme komedie in de hele zaak? Het kostte me enige tijd omdat uit te zoeken... Waarom waren er de dodelijke complicaties in het Bangalore ziekenhuis? ... Uiteindelijk, tijdens een ander bezoek, vertelde ik Baba dat ik de zaak had overdacht. Mijn conclusie was dat ik aan het einde van mijn natuurlijk leven gekomen was, Baba had mij naar de laatste stap laten gaan, en op het laatste moment had hij mijn natuurlijke dood omgedraaid door mij wedergeboorte te geven.

Baba lachte en bevestigde dat wat ik zei waar was; hij had mij nieuw leven gegeven. Nadat ik in januari naar huis in Mexico terugkeerde, kwamen er een aantal voortslepende complicaties die opname in een Mexicaans ziekenhuis nodig maakte en later opname in een Amerikaans ziekenhuis. Baba stuurde een schrijven dat ik me niet druk moest maken, dat dit slechts de pijnen van wedergeboorte waren. [!?!?!?!??!?!]

John Hislop, My Baba & I, pp. 49-51."

Ik heb er altijd van genoten om deze passage te lezen, en ik doe het nog. Inderdaad, een geweldige komedie!

Een ding dat ik vergat te zeggen is, dat op mijn laatste reis naar India er ongeveer 20 Amerikanen en Indiase Amerikaanse collega studenten waren, die Baba's zomercursussen, die zich voornamelijk concentreerden op spiritualiteit, kwamen bijwonen. Enkele van deze studenten beschouwden zich als devotees, anderen waren gekomen om te kijken en beoordeelden Baba slechts voor zichzelf. In een interview "materialiseerde"Baba een ring of iets anders voor, of alle studenten, of voor de overgrote meerderheid van hen. Tenminste de helft van die studenten zeiden dat zij Baba zagen BEDRIEGEN. Zij stelden vast dat zij Baba dingen zagen nemen en stoppen van de zij- of achterkant - ik weet niet meer van welke kant zij zeiden - van het kussen waarop hij zat. Als ik zeg, aan de zijkant, of van achteren, bedoel ik de kanten van het kussen in de stoel, of de achterkant van het kussen. Deze studenten waren overtuigd van hetgeen zij hebben gezien. Na dit interview, iets van vier dagen later, gaf Baba buiten darshan - liep rond, stopte soms om met een paar mensen te praten, koos soms mensen of groepen mensen voor een interview. Hij stopte voor de Amerikaanse studenten die in een gebied zaten die voor hen bestemd was. Hij maakte een cirkelachtige beweging en creŽerde zogenaamde as en gooide het op het gezicht van een van de studenten.

Tijdens dit gebeuren stond hij met zijn rug naar me toe. Toen hij omkeerde zag ik dat zijn gezicht erg boos was. Hij was pisnijdig! Zoals je al weet, hechtte ik hier als zoals gewoonlijk geen belang aan. Later, vertelde een van de jongens uit de Amerikaanse groep, met wie ik erg bevriend was geworden, dat deze student die de as in zijn gezicht had gekregen, erg loslippig was geweest over wat zij in de interviewkamer hadden gezien, namelijk, dat Baba dingen had genomen uit de stoel waarop hij zat. Welnu, als Baba's leven zijn boodschap is, is het dat niet juist dat wij op deze manier reageren als iemand ons bekritiseert? Ik ben er van overtuigd dat ik een aantal redeneringen zal ontvangen waarom Baba zoiets deed. Of op zijn best, ik zou zoiets kunnen krijgen van dat Baba's beweegredenen niet aan ons bekend zijn, en ik dus niet kan zeggen waarom hij dat deed. Ik kijk er echt naar uit om de uitleg hierover te vernemen.

Ik verwelkom alle commentaren en suggestie op mijn emailadres:

shagols@itdc.koreanair.com

Voordat ik ga, raad ik iedereen die in Baba is geÔnteresseerd dringend aan, om de films die ik genoemd heb te gaan zien en ook om Sai Baba devotees erg persoonlijk te leren kennen. Wees zo intiem mogelijk als je kunt, als waren zij je beste vrienden. Bestudeer ze en kijk of zij veranderd zijn als gevolg van hun bekendheid met Baba. Ik weet zeker dat je tot de conclusie zult komen dat, hoewel zij dienstbaar lijken te zijn, hun persoonlijkheid misleidend en huichelachtig is, aangezien zij het ťťn verkondigen en het andere doen. Iets anders dat ik graag wil zeggen is, dat alle ex-devotees van Sai Baba die ik ken zich hebben bewust waren van het feit dat het leven een grote ellende was toen zij Baba volgden. Laat je niet voor de gek houden door devotees die zeggen dat zij er een vredig gedachtegoed erop nahouden. Ik heb er veel gezien die zich beriepen op een betere manier van denken, maar in werkelijkheid erg nerveuze mensen waren.

Bedankt voor je tijd en geduld dat je door mijn lange en ingewikkelde verhaal heen hebt geworsteld.


Email van Said (Afshin) Khorramshahgol aan Professor Lane

Van: shagols@itdc.koreanair.com

Zaterdag 30 augustus, 14:12:31 1997

Hallo Professor Lane. Ik antwoord naar aanleiding van een onlangs gedaan bericht. Ik heb het gevoel dat er te veel algemeenheden in de reactie van deze heer zijn, en het moet worden verklaard. David's bericht kan zowel als een zich openende als gesloten parenthese (tussenzin) opgevat worden.

(( Beste Mr. Lange: Ik wil graag een klein aantal commentaren geven die over de verschillende vragen gaan, die naar voren worden gebracht op uw website over Shri Sathya Sai Baba. Gewoonlijk zou ik deze mail niet eens schrijven, aangezien ik geloof dat het vrijwel onmogelijk is om iemands denkwijze te veranderen als hij nu eenmaal van iets is overtuigd en het is dan vaak zinloos om over en weer te schuiven met argumenten en tegen-argumenten. Echter, aangezien u op sierlijke wijze tegengestelde gezichtspunten samen met die van u zelf hebt geplaatst, kan mijn mail wellicht anderen helpen die uw berichten lezen maar nog geen beslissing hebben gemaakt. Dus ik zou het erg op prijs stellen als u dit wilt plaatsen (als u het waard vind) samen met andere berichten in uw 'Sai Baba debates' ))

Uitgaand van hetzelfde standpunt, aangezien het moeilijk is om iemand van gedachten te doen veranderen, ga ik het dan ook niet proberen, ik probeer slechts de misvattingen op te helderen. (( Laat me beginnen met te stellen dat ik geen 'fervente' Sai devotee ben (als je deze zachtaardige mensen zo kunt noemen). Ik geloof in zijn avatarschap en ik heb zijn ashram (gedurende 4 dagen) bezocht toen ik voor andere zaken in India was. Ik ben geen lid van enige Sai groep en heb geen van hun bijeenkomsten, bhajans enz. bijgewoond. Mijn uitleg over het wezen van Sai Baba wordt zonder enig 'bewijs' gepresenteerd, deze uitleg kunt u lezen en aannemen als u ze redelijk vind, of afwijzen indien niet. )) Vier dagen is een erg korte tijd om een mening over Sai Baba te geven.

Verder, u bent niet verbonden met de Organisatie en hun evenementen. Wat weet u van Sai Baba? Hoe kwam u zover te geloven dat hij een avatar is? ((- Is hij het hoofd van een cult? Ja en NEE. Het is een cult in die zin dat er een charismatisch leider is (maar dat was ook bij het Christendom, namelijk Jezus). Het is geen cult in die zin dat er niets is om lid van te worden, er hoeft geen lidmaatschapsgeld te worden betaald, er hoeven geen specifieke regels gevolgd te worden (behalve misschien als je in de ashram verblijft en zelfs deze zijn zeer redelijk), geen cursussen hoeven gevolgd te worden (of worden betaald) en er hoeven initiaties gedaan (of betaald) te worden. ))

De bijeenkomsten van Sai Baba's Organisatie heeft u overduidelijk niet bijgewoond. Baba vraagt mensen duidelijk om ten allen tijde negen gedragscodes te volgen. Er zijn een aantal activiteiten die honderden dollars kosten en die worden afgedrukt  in het kwartaalblad van de Sai Organisatie in Amerika. En zou u het er niet mee eens zijn dat als er ergens een cult begint, en de leider besluit dat - om publiciteitsredenen - hij geen geld zal vragen, dat het dan een feit is dat het niet vragen van geld goede publiciteit voor hem is en hem veel volgelingen en zeer waarschijnlijk veel geld zal bezorgen.

Als Sai Baba geen geld vraagt, denken mensen dat hij niet in geld is geÔnteresseerd. Als mensen zien dat hij wat liefdadigheidswerk doet, dan geven mensen hem geld omdat zij denken dat, aangezien hij niet in geld geÔnteresseerd is, hij het goed zal besteden. Denkt u niet? Dus, alleen maar omdat Baba geen geld vraagt, betekent het dat hij er niet geÔnteresseerd in is. En alleen maar omdat er geen initiatie bij betrokken is - hetgeen betekent dat er niemand afgewezen wordt - werkt dat in het voordeel van Baba, is het niet? Bye the way, ik heb gezien dat Baba's gezaghebbenden een 19 of 20 jaar oude hippie jongen bij aankomst vanwege zijn uiterlijk eruit gooiden. Denk u niet dat deze persoon voordeel zou kunnen hebben gehad van God Baba's missie hier op aarde?

Waarom laat Baba sommigen niet toe in zijn ashram en tegelijkertijd zegt dat iedereen welkom is en dat allen zijn kinderen zijn? (( De ashram is waarschijnlijk de goedkoopste plek om op vakantie te gaan (de kamerhuur is voor zover ik mij kan herinneren minder dan $ 2) en niemand zal jou lastig vallen als jij hen niet lastig valt. )) Twee dollar is veel geld voor een IndiŽr. Hij kleedt ze uit. Als hij de uur naar $ 10 zou verhogen, dan zouden alleen de rijken van India Baba kunnen bezoeken, en dat is niet goed voor de publiciteit, is het niet? (( Je hoeft zelfs niet eens een van de activiteiten bij te wonnen. Niemand zal je aandacht geven, en er zal absoluut geen poging gedaan worden om je te indoctrineren of je te 'hersenspoelen'. )) Hoe weet u dat er geen poging zal worden gedaan om je te hersenspoelen? U was daar slechts 4 dagen en u gaat niet naar de bijeenkomsten van de Organisatie. Hoe kunt u daar zo zeker van zijn? Baba is de ultieme gedachte-expert en politicus. Op dezelfde manier dat hij geen geld vraagt, juist om het geld van mensen te krijgen, gebruikt hij psychologie om je verstand te krijgen.

Lees mijn vorige berichten over hoe Baba mensen negeert zodat mensen er nog meer naar gaan verlangen om met hem te praten. ((- Wrijft hij vibhuti op de geslachtsdelen van de jongens (of om Mr. Lane's elegante zin - hun stokjes in te wrijven)? Klaarblijkelijk, volgens de twee berichten op uw site, doet hij dat. Hij wrijft ook vibhuti op het voorhoofd van devotees, de keel en de borst (lees de ervaring van een niet-devotee in 'Empire of the Soul' van Paul W. Roberts). Serieuze studenten in Indiase filosofie (of zelfs gelegenheids studenten) zullen herkennen dat dit de plaatsen zijn van energie centra van het lichaam, de zogenoemde chakra's (Ik weet het, ik weet het Mr. Lane, niemand heeft deze chakra's ooit gezien en hun bestaan 'bewezen', maar amuseer mij maar). De laagste 'muladhara' of het wortel chakra is precies achter de zaadballen van de man. Dit is de zetel van onze dierlijke aard - overleven en voortplanting (d.w.z. seks. Het tweede chakra onder de navel heeft ook met seks te maken). Blijkbaar hadden deze twee individuen enige problemen op dit gebied. )) U maakt hier een grote fout. Ten eerste, Baba wrijft "olie" in een gebied "achter" de zaadballen van jongens. Ik heb dezelfde behandeling gehad.

Hij wrijft olie achter de zaadballen en doet verder niets met die zaadballen. Dit ritueel is al een deel van het Hinduisme voor God weet hoe lang. Het heeft niets te maken met iets op een pik te smeren. Ten tweede, de pik is ook geen chakra gebied. Ten derde, waarom moest Baba mijn pik aanraken? Ten vierde, waarom moest Baba mij omhelzen terwijl hij dit deed? Ten vijfde, waarom maakte hij seksuele geluiden? Ten zesde, waarom begon hij harder te ademen? Ten zevende, waarom moest ik van hem zijn intieme gebied aanraken? Ten achtste, waarom maakte hij seksuele geluiden terwijl hij mij hand leidde om hem aan te raken? Ik denk dat als je twee en twee optelt, dan zul je zien dat hij zeer waarschijnlijk HOMOFIEL is. (( Maar wat dan met het feit dat zij zich gemolesteerd voelden? Wij kunnen dit begrijpen als we een analogie gebruiken: Dokters (praktiserende westerse artsen) zullen vaak onderzoeken )) Neemt u mij niet kwalijk dat ik u onderbeek. Ik studeerde filosofie en genoot iets van 5 of 6 cursussen over logica. Uw analogie is een waanvoorstelling. U probeert Baba te vergelijken met een dokter alsof het zeker is dat Baba zuivere bedoelingen heeft als hij ons aanraakt. Weet u zeker dat zijn bedoelingen zuiver waren? Zo ja, beantwoord dan mijn bovenstaande vragen, zoals, waarom maakte hij seksuele geluiden? (( hun patiŽnten als zei (de patiŽnten) volledig ontkleed zijn. Gedurende dit, mogen zij (bespottelijke gruwel!) zelfs hun vingers in de  verschillende gaten steken. Het is niet ongewoon voor licht geraakten of emotioneel onvolwassen patiŽnten (gewoonlijk vrouwen) om een dokter van aanranding te beschuldigen. ))

Bedankt Dave, heel erg bedankt. Eerst zeggen dat we "emotioneel onvolwassen patienten" zijn, en dan ons vergelijken of ons verbinden met vrouwen. Waarom Sai Baba niet te vergelijken met een katholieke priester die jonge jongens aanrandt in plaats van een dokter van hem te maken? (( Deze individuen liegen niet, zij voelen oprecht dat ze gebruikt zijn (Ongetwijfeld zal de vriendelijke Mr. Lane zij allemaal een sympathiek luisterend oor bieden). Natuurlijk zijn er ook enige doktoren die hun patienten gebruiken. Dus is het niet zo verwonderlijk dat een paar personen Sai Baba's handelingen verkeerd uitleggen. )) Het feit in overweging genomen dat u hem slechts 4 dagen zag, en zeer waarschijnlijk geen privť interview met hem had, laat eerder zien dat u degene moet zijn die Baba verkeerd uitlegt.

(( Maar voor een persoon met letterlijk miljoenen volgelingen, heeft Sai Baba zeer weinig afvallige ex-devotees (honderden studenten zijn van zijn school afgestudeerd). )) Als je Jed's relaas leest dan zul je zien dat enkele van zijn studenten hem er van beschuldigen hen of hun klasgenoten te hebben gemolesteerd. Echter, aangezien de hele familie devotees zijn, komen ze met hun verhaal uit respect - en vanwege de Indiase traditie - niet in de openbaarheid. Maar ze zullen het doen! Lees Tal Brook's boek "Lord of the Air" of maak contact met Mr. Premanand van Indian Skeptics voor boeken over mensen die met hun verhaal naar buiten getreden zijn.

(( Overigens, vibhuti is as van verbrande wierook - heeft niets te maken met koeienmest. Hindoes (meer dan 600 miljoen van hen) hebben sinds duizenden jaren, lang voordat er een Sai Baba was, vibhuti uit tempels op hun voorhoofd aangebracht. Ik wil niemand beschuldigen van etnische ongevoeligheid, maar ik zou beter hebben verwacht van iemand die op universiteitsniveau les geeft. )) Een ding is zeker, Baba maakt deze as niet uit het niets! Hij is betrapt in twee films, met tenminste 5 clips waar je hem kun zien bedriegen met het scheppen van vibhuti. Een claim van hem gaat rond dat hij het door slechts zijn wil te gebruiken, uit het niets vandaan schept! Ben je het ermee eens dat als dat het geval is, dat hij dan liegt? ((- Onderwijst hij iets vreemds of engs? Sai Baba heeft geen boeken 'geschreven', maar er zijn veel boeken over zijn lezingen beschikbaar. Zijn fundamentele boodschap schijnt zijn volgelingen aan te moedigen ten dienste voor andere te staan. Niemand heeft in de verste verte ook maar iets tegenstrijdigs in zijn leringen gevonden  )) (Mr. Lane, natuurlijk zult in uw zienswijze over hem, zijn boodschap eren door er aandacht aan te geven, maar het is toch hopelijk niet zo dat al uw lezingen aan de universiteit meer gebaseerd zijn op roddel en onwetendheid dan op serieuze studie?)

Alweer verkeerd, Sai Baba heeft een paar boeken geschreven. De reden waarom professor Lane zijn leringen hier niet naar voren heeft gebracht is, omdat hij er te intelligent voor is. Na jaren gezien te hebben hoe evangelisten geld van mensen nemen door SLECHTS te praten, zal hij echt niet voor een IndiŽr vallen met een Afrikaanse pruik. Baba zelf zegt dat praten goedkoop is, dus wij kijken naar zijn karakter door zijn handelingen, namelijk molestaties, bedrog, liegen, enz. ((- Is Sai Baba Alomtegenwoordig? Niet precies, hij is niet overal direct aanwezig. Maar zijn bewustzijn kan direct op verschillende plaatsen aanwezig zijn. Dus je kunt hem roepen (of om een new age uitdrukking te gebruiken, zijn tegenwoordigheid aanroepen) zodat hij zich bewust kan worden van je huidige situatie (in het bijzonder als je een devotee bent en een unieke band met hem hebt). Hij heeft een hechte band met alles en iedereen in zijn ashram )) Wacht even, als je aanneemt dat Sai Baba een avatar is, dan moet je aannemen dat hij alomtegenwoordig is. Want een avatar is tenslotte God in een menselijke gedaante. Bon zou beweren dat ons begrip van alomtegenwoordigheid verkeerd is, dat het niet betekent om alles te weten. Maar alle geloven zeggen dat God alles weet. Volgens mij is het dus zo, als God niet alles weet, dan is hij niet perfect, is het niet? Ik herinner mij dat ik als devotee mijn ideeŽn over alomtegenwoordigheid en alwetendheid moest wijzigen, omdat ik tekortkomingen in Baba  vond. Ten einde het geloof in hem niet te verliezen, veranderde ik mijn instelling. ((- Is hij Alwetend? Opnieuw, niet precies, alle kennis van deze wereld en zijn verleden is niet in zijn verstand aanwezig. )) In Sai Baba's maandelijkse blad Sanathana Sarathi, bevindt zich een essay dat bespreekt hoe Baba de beloften van de profeet Mohammed vervult met het oog op de uitverkorenen die zullen komen om de wereld te redden.

Een van de uitspraken van de profeet, zoals deze in Baba's tijdschrift was afgedrukt - uiteraard met toestemming - was dat alle kennis van de wereld, verleden, heden en toekomst in het hoofd van de uitverkorene zal zijn. Dus ik denk dat Baba claimt alwetend, alomtegenwoordig enz. te zijn, denk je niet? (( Echter, hij kan over deze informatie beschikken (over het voorbije verleden, zowel als van het gebouw met alle opnamen (noot van vertaler: waar alle gebeurtenissen die ooit zijn gebeurd zijn opgeslagen) - een andere oosterse mythe). Hij kan je gedachten lezen heeft zo toegang tot je geheugen. Hij zou zelfs misleid kunnen worden door enig onjuist geheugen waarover je beschikt of door verkeerde informatie waarvan een persoon denkt dat het waar is, tenzij hij de moeite neem om het met andere bronnen te vergelijken. Dit alles heeft van zijn kant enige inspanning nodig, hoewel voor hem misschien onbeduidend. ))

Dus hij is geen avatar en hij liegt tegen iedereen als hij zegt dat hij dat is. Volgens mij is hij een zwarte magiŽr. Hijzelf geloof in zwarte magiŽrs omdat hij eens een verhaal vertelde dat over een zwarte magiŽr ging. Denk je niet, dat als hij God niet is, maar dat hij claimt God te zijn, dat hij dan net zo goed een zwarte magiŽr zou kunnen zijn? Hij zou in staat kunnen zijn om geweldige magische dingen te doen, maar wat ik in feite weet is, dat hij het er bij tijd en wijle behoorlijk laat afweten. Dus, denk je niet dat hij in dat geval een zwarte magiŽr zal zijn? ((- Is hij Almachtig? Nee. Zoals de Hindoes zeggen, zelfs Brahma moet binnen de Wetten van Karma werken, en zo moet Sai Baba dat ook. )) Baba zegt van niet.

Hij zegt dat hij alles kan. Hij zegt dat als hij wil, de lucht naar de aarde kan draaien en de aarde naar de lucht. Hij zegt dat hij, hoewel hij de Wetten van Karma moet respecteren, hij zijn kracht niet moet laten zien. Dat is de enige beperking die de wet van karma waarschijnlijk op avatars heeft. Het is niet de de wet van karma die de krachten van God of avatar zal blokkeren. Dat niet, het is slechts dat de avatar het niet wil verstoren. Dus als je een tekortkoming in Baba ziet, is het niet vanwege de wet van karma. Als hij het mis heeft over jouw verleden, dan is hij niet perfect. (( Hij zou in staat kunnen zijn om je karma te vertragen of te versnellen of je helpen ermee te confronteren, maar niet om het te elimineren of het te veranderen. (Dit zou kunnen verklaren waarom hij een rijke man een gouden ring geeft, slechts van sentimentele waarde voor hem; maar niet aan een arm individu - dat zou slechts een toevoeging zijn voor zijn karmische last). )) In plaats van dure juwelen aan de rijken te geven, zou ik zeggen dat hij maar beter een dosis liefde geeft. Tenslotte claimen zijn devotees dat Baba hen zo nu en dan een dosis liefde of emoties of aandacht geeft die hen erg prettig doen voelen - als devotee had ik zelf ook zoiets, maar nu denk ik dat het allemaal slechts een spel van mijn eigen verstand was, en dat Baba er niets mee te maken had. Zou het niet beter om het verstand van de rijke persoon te veranderen en zijn hart te vangen? ((- Heeft hij bovennatuurlijke krachten? Zoals de theosoof zegt, er zijn geen bovennatuurlijke daden, alleen maar natuurlijke die wij nog niet begrijpen. Of zoals Jezus zei "zelfs grotere dingen dan deze [de wonderen die ik heb gedaan] zult u doen".

Hij is in staat op dingen te scheppen die uit het niets schijnen te komen. Hij claimt dat hij dit doet door middel van zijn 'sankalpa' (daad of wil). Er zijn hiervan veel anekdotes alsmede enkele rapporten van fraude (veel meer dan het eerste). )) Helaas worden veel mensen door magiŽrs voor de gek gehouden. En nog spijtiger is dat Baba geen camera's, van wat voor type dan ook, meer op zijn terrein toestaat. Dus je kunt hem niet meer op band zien bedriegen. Ik heb hem echter op drie verschillende films zien bedriegen. Alleen maar omdat veel mensen zich vasthouden aan zijn wonderen, wil nog niet zeggen dat hij een wonderdoener is. Kijk naar "God Lives In India" en vertel me dan of je de miljoenen gelooft die geloven dat hij wonderen doet, of de weinigen die geloven dat hij een bedrieger is. (( Maar ik geef er de voorkeur aan om hen beiden te ontkennen, deze zijn voornamelijk bedoeld voor mensen die meer naar de wonderen zoeken dan naar de boodschap. Opnieuw, deze daden hebben van zijn kant enige kracht nodig. (Weet dat geen van mijn 'wonderen' echt of onecht enige betaling behoeven)) Je bent jezelf echt voor de gek aan het houden Dave. Als de man zegt dat hij slechts door zijn wil te gebruiken wonderen doet, en als hij dan betrapt wordt, dan was hij iedereen aan het beliegen. Waarom kun je Baba eventjes niet vergelijken met de evangelisten om te zien of ze overeenkomen? Ik vraag je niet om hem altijd met evangelisten te vergelijken, doe het gewoon, en vergelijk en denk van Baba wat je wil. Doet hij eerlijk gezegd niet precies hetzelfde? Alles is hetzelfde tussen hen, behalve dan dat Baba geen geld vraagt, hetgeem volgens mij een nieuwe, meer zuivere "uiterlijke" manier van evangeliseren is. ((- Niet door de wonderen, waarom ben ik dan onder de indruk? Zoals ik al eerder zei, zijn boodschap is eenvoudig en prachtig (bijna naÔef voor deze materiele wereld). Dus als je in zijn buurt bent (Ik had geen privť interview dus was tenminste 25 voet van hem vandaan), komt er een merkwaardig gevoel van vrede over je (totaal geen opwinding).

Dit gevoel slijt als je hem dagelijks op achtereenvolgende dagen ontmoet. Mij is verteld dat dit zo is omdat je bewustzijn naarmate de dagen verstrijken al op een hoger niveau is .)) God, help ons als het hoger bewustzijn betekent dat ik zoals Bon en zoals zoveel andere Baba devotees die ik heb gezien, zal worden. Of slijt het gevoel omdat je gewend raakt om in de buurt van Baba - God, supermens, iemand bijzonder, te zijn? ((- Is hij God? Ik denk het niet (sorry dat ik Sai devotees moet teleurstellen). Maar hij zit er dicht bij, Ik geloof dat hij een Avatar is. Zijn positie op aarde wordt op mijn webpagina uitgelegd (http://members.aol.com/dngude/worldorg.htm - deze site zal ongetwijfeld mijn geloofsbrieven als vakkundig malloot weergeven). - Zul je door hem te volgen jou gelukkiger maken? Misschien, maar zeer waarschijnlijk niet. Om de volgende redenen:

1. Als je vroegere vrienden jouw nieuwe betrekkingen met een Indiase Goeroe niet leuk vinden, voel je je sociaal geÔsoleerd. Als je eigen familie je dit misgunt ben je echt in moeilijkheden.

2. Nadat je een paar  jaar op het spirituele pad bent geweest, komen al je onderdrukte emoties, kwaadheid, wrevel en onderdrukte seksualiteit naar boven. Deze innerlijke demonen moeten onderdrukt worden voordat je nog veel verder kunt gaan.

3. Als je in contact komt met een Avatar, wordt je persoonlijke karma vaak versneld (misschien kun je met zijn hulp meer pijn verdragen). Door Hem te volgen echter, kan je op het Pad van uiteindelijke zelfwording zetten, dus het kan dit allemaal waard zijn. Alle bovenstaande informatie is mijn huidig begrip van 'waarheid'. Het wordt aangeboden 'zoals het is' zonder enige garanties. Feilbaarheid is de toestand van de mens, wat de Paus ook moge denken.))

Bedankt dat u eerlijk voor u mening uitkomt. Ook bedankt dat u accepteert dat het eigenlijk maar meningen zijn. Bon echter, vertelt ons zijn meningen als feiten en veroordeelt ons door te zeggen dat wij teveel meningen hebben. Helaas heeft hij mijn punt - drie films - als films van zich afgeworpen door te zeggen dat het geen waarde heeft zoals Onafhankelijkheids Dag dat heeft. Ik waardeer uw eerlijkheid. (((Voor wat betreft de twee individuen: Ik vind het spijtig dat zij zich overweldigd of gemolesteerd voelen. Aan hun berichten te zien lijken ze gestoorde personen te zijn. Ik sta erop dat ze een vakkundig therapeut zoeken en een therapie ondergaan (Ik heb nu mijn Ann landers hoed op). Er is altijd het gevaar van een psychische instorting of erger, ik heb de luxe van een therapeut nog niet mogen smaken. Maar ik zal het doen ZODRA IK meer geld verdien. (( Dank u Mr. Lane voor uw toegeeflijkheid. Groeten, Dave (dngude@aol.com )))


Brief aan David Bailey

Van: IRAN / USA

Bron: Afshin Khorramshahgol - correspondentie aan David and Faye Bailey

Onderwerp: MIJN VERHAAL OVER SAI Baba

Beste Faye en David. Hallo!

Hier volgt een kort verslag van mijn ervaringen met Sai Baba. Ik bied mijn verontschuldigingen aan voor de taal van dit bericht, maar het is de enige manier om mijn ervaringen met jullie te delen.

Ik reisde driemaal naar India tussen 1991 en 1993. Op mijn eerste reis naar India was ik al een devotee van Sai Baba en geloofde ik dat hij God was. Op de eerste twee reizen kreeg ik totaal zeven privť-interviews. Tijdens het eerste privť-interview verzocht Baba mij om mijn broek uit te trekken en mijn onderbroek te laten zakken. Daar ik geloofde dat hij God was, deed ik wat hij vroeg. Hij had al olie 'gematerialiseerd' en wreef dit tussen mijn penis en mijn anus.

Na het interview vertelden enkele devotees dat dit door goeroes werd gedaan om een chakra te openen, of een bron van spirituele energie in het lichaam van de leerling te doen ontstaan. Ik weet echter niet zeker of dit het is wat Sai Baba in feite had gedaan.

Sedert mijn onderzoek heb ik deze inwijdingsceremonie in geen enkel hindoe boek of -geschrift kunnen vinden, noch bij hindoefundamentalisten, noch bij andere goeroes. In elk privť-interview vroeg Sai Baba mij om mijn pantalon en mijn onderbroek naar beneden te laten zakken en begon mijn penis te wrijven.

Eťn keer wreef hij zo hard, dat het duidelijk was dat hij wilde dat ik een erectie kreeg. Onderhand praatte ik druk met hem over mijn problemen, de problemen van mijn land en de problemen van mijn gezin. En ik vroeg hem om zijn zegen voor hen allen.

Ik was niet geÔnteresseerd in seks of iets dergelijks, vooral niet met een man en daarom werd mijn penis niet stijf, hoe hard Sai Baba dat ook probeerde. Tenslotte gaf hij het op, gaf een tik tegen mijn penis, draaide zich om met een zeer boos gezicht en mompelde iets.

Toen hij zich weer naar mij omkeerde, zei hij tegen mij dat ik mijn broek weer moest aantrekken en toen was het privť-interview voorbij. Je kunt je afvragen, waarom ik Sai Baba niet verzocht om te stoppen met wat hij deed, daar het zo duidelijk was, dat hij wilde dat ik een erectie zou krijgen.

Vanwege mijn hersenspoeling dacht ik dat ik deze gedachte moest verwerpen en dat het een hinderpaal was op mijn weg om God te bereiken. Volgens Sai Baba moesten alle slechte gedachten onmiddellijk worden uitgebannen en worden vervangen door goede, zuivere gedachten.

En dus verwierp ik het idee, dat Sai Baba trachtte mij een erectie te geven, hoewel ik wist dat het wel zo was. Tijdens een volgend interview vroeg Sai Baba mij om voor hem te knielen, terwijl hij rechtop bleef staan. Hij pakte mijn hoofd in zijn rechterhand en duwde het stevig in zijn maag. Daarna nam hij met zijn linkerhand mijn andere hand en probeerde daarmee langs zijn penis te wrijven.

Ik pakte zijn penis niet vast. Ik liet hem mijn hand over zijn penis wrijven, waarbij hij de bovenkant van mijn hand gebruikte en niet de palm van mijn hand. Terwijl hij mijn hand langs zijn penis wreef, maakte hij een kreunend seksueel geluid. Halverwege deze behandeling trachtte ik op te kijken naar zijn gezicht, omdat ik zijn gemoedsbeweging wilde zien. Dat stond hij mij niet toe.

Hij duwde mijn hoofd nog steviger in zijn maag. Toen wenste ik helemaal niet langer zijn gezicht te zien. Tenslotte gaf hij het op, beseffend dat ik er geen belang bij had om zijn penis te grijpen, omdat ik mijn handpalm niet wilde gebruiken om hem aan te raken. Zelfs dit gebeuren bracht mijn vertrouwen in hem niet aan het wankelen.

Tijdens alle privť-interviews die ik met Sai Baba had, had hij de gewoonte mij te omhelzen of te kussen, of mij te vragen hem te kussen. Ik was voor mijzelf uitgegaan van het feit dat hij mijn penis aanraakte, omdat hij mij wilde genezen van een of andere kwaal of handicap.

Ik dacht bij mijzelf dat Sai Baba vroeg om hem te kussen of dat hij mij kuste omdat hij mij liefhad. En kussen op de wangen is prima. In mijn vaderland is kussen op de wangen tussen mannen een gewone zaak.

Pas toen ik een film zag waarin was te zien dat Sai Baba een bedrieger was, begon mijn vertrouwen in hem af te brokkelen. Pas toen ik Sai Baba verliet (zes maanden na het zien van die film) had ik zijn werkelijke bedoelingen met die privť-interviews door. Ik wil in elk gerechtshof of in elke bijeenkomst getuigen van bovenstaande ervaringen. Gedurende de laatste zes jaar ben ik zeer actief geweest op internet en heb talrijke mensen behoed voor het verstrikt raken in Sai Baba's duivelse val.

Hartelijke groeten,

Afshin