Sharon Purcell's verhaal

over sb's bedriegerijen en molestaties

 

 

 

 

Van Glen Meloy: yesontruth@earthlink.net

Datum: 20 augustus 2003

Datum document; 20 juli 2001

 

Geachte ex-devotees, devotees en allen die Waarheid en Goedheid nastreven.

Sharon Purcell heeft mij gevraagd haar eigen wederwaardigheden op te schrijven en te verspreiden per e-mail, post en op websites over de gehele wereld. Zij en ook ikzelf geven toestemming aan ieder van jullie om deze mededelingen te kopiŽren, drukken, publiceren en per e-mail of post toe te sturen aan iedereen die eraan kan meewerken Sai Baba's molestaties aan de kaak te stellen en een halt toe te roepen.

Dit verhaal is voor het grootste deel ontleend aan de notities die Sharon mij heeft toegestuurd en die later in deze vorm aan haar zijn voorgelezen, omdat zij op dit ogenblik geen toegang heeft tot een computer. Elk woord dat hieronder volgt, heeft haar goedkeuring en kan zij onderschrijven.

De namen die genoemd worden wil Sharon vermeld zien; wanneer de namen worden weggelaten, is het omdat de persoon in kwestie op dit ogenblik niet in de openbaarheid wil treden. Veel van de episoden zijn direct door mij gecontroleerd door contact met de vermelde personen.

Bovendien ken ik Sharon en veel van de genoemde mensen nu al meer dan zevenentwintig jaar.

Sharon is tweeŽndertig jaar devotee geweest en heeft samen met Elsie en Walter Cowan, Fritz en Victoria Ellis en Sharon's toenmalige echtgenoot Gary het eerste centrum opgericht in Zuid CaliforniŽ en wel in het op een heuvel gebouwde huis van Elsie en Walter in de wijk van Tustin, CaliforniŽ genaamd Cowan Heights.

Voordat zij in aanraking kwamen met Baba waren zij allen volgeling geweest van Kirpal Singh.

In september 1966 hadden Sharon en Gary via gezamenlijke vrienden, genaamd Inga en Jack Hanson, Elsie en Walter ontmoet.

Walter had de leiding van de Kirpal Singh organisatie te Anaheim, CaliforniŽ.

Tot april 1968 verrichtten Sharon en haar man Gary de godsdienstige rituelen als volgelingen van Kirpal Singh, hetgeen eveneens inhield heel veel arbeid die volgens Walter en Elsie bedoeld was als steun voor mensen 'aan de overzijde'.

In het bijzonder hielpen zij deze mensen beseffen dat zij werkelijk dood waren. Volgens Elsie bereisden zij en Walter de innerlijke bewustzijnsniveaus en gingen waarheen zij wilden. Op een dag bleef Elsie buiten haar lichaam vastzitten en kon er niet weer in terug. Zij riep Kirpal Singh aan, maar er gebeurde niets. Toen deed zij een beroep op 'de hoogste vorm van God die beschikbaar was', en er kwam inderdaad iemand in de vorm van energie die haar terugbracht in haar lichaam.

De volgende dag kwam er een vriend op bezoek die in het 'East West Cultural Center' was geweest en deze gaf Elsie een boek over Sai Baba.

Die avond vroeg Elsie of hij het was die haar terug had gebracht in haar lichaam.. IntuÔtief voelde zij dat hij het inderdaad was. Buiten medeweten van de andere Kirpal Singh volgelingen, waaronder Sharon en Gary, reisden Elsie en Walter toen snel in het geheim naar India om sb te bezoeken.

Na hun terugkeer, droegen zij de administratie van de Kirpa Singh groep over aan hun vriend en begonnen sb te vereren.

Sharon en Gary geloofden alle verhalen die Elsie en Walter vertelden en onmiddellijk werden zij deel van de oorspronkelijke groep van zes personen die nu in Zuid CaliforniŽ sb aanbad; aan Sharon werd gevraagd Walter's persoonlijke secretaresse te worden.

Aanvankelijk werden de bijeenkomsten gehouden in Walter's enorme garage, behorend bij hun huis in Tustin met 22 kamers. Toen de garage te klein werd, verhuisden zij naar een vergaderzaal in Orange County.

Walter's grote rijkdom verschafte het gezelschap elke dag een privť interview.

Walter en Elsie nodigden in 1971 Gary en Sharon uit om hen te vergezellen naar India. Toen zij in april arriveerden, hoefden zij niet te wachten in de darshan rij. Zij werden direct in Baba's huis toegelaten en kregen gedurende hun verblijf elke dag een persoonlijk interview. Later besefte Sharon dat de vele interviews een voorrecht waren dat aan de Cowans werd gegeven vanwege hun reusachtige rijkdom. Dat verklaarde ook het feit dat de Cowans toestemming kregen het eerste boekencentrum met uitgeverij buiten India te beginnen. Het doel was alle Baba boeken te herdrukken en te distribueren. Walter was een olie- en gasmagnaat die een groot fortuin had vergaard met berekeningen voor het vinden van aardolie en aardgas.

Gary heeft het bedrog vanaf de eerste dag door.

Hoewel Gary Purcell vanaf het begin zei dat Baba zijn zogenaamde materialisaties uit de zijkant van zijn stoel haalde, kreeg Gary in die tijd de kritiek van zijn vrouw Sharon te verduren en van anderen; hij kreeg te horen dat het discipelschap voor hem niet was weggelegd. Volgens Sharon vroeg Elsie Baba op een dag of Jezus en Baba dezelfde waren. Baba zei: 'Nee, allemaal een, allemaal een'.

Toen materialiseerde hij naar verluid een klein blauw amulet van Jezus en liet het de kring rondgaan. Tenslotte nam sb het in zijn hand, sloot zijn vingers, blies er drie keer op en het werd een groen amulet van Shiva.

Op verzoek van Elsie gaf ikzelf (Glen Meloy) in 1974 een foto van deze 'manifestatie' aan Dr.Sandweiss voor zijn binnenkort te verschijnen boek getiteld 'De Heilige en de Psychiater'. Elsie had namelijk aan wijlen Walt Neubaurer en mij gevraagd om het boekencentrum te Tustin nieuw leven in te blazen. Wij herdrukten veel van de oorspronkelijke Sai Baba boeken en Dr. Sandweiss was zojuist gestart met een nieuwe uitgeversmaatschappij genaamd Birthday Publishing.

Op dit ogenblik is Sharon van mening dat de materialisatie van Shiva te voorschijn gebracht is door dat deel van Baba dat zij tegenwoordig beschouwt als een demon uit de astrale wereld.

Sharon krijgt een zoon zoals sb heeft voorspeld.

Tijdens diezelfde reis, vertelde Baba aan Sharon dat zij een zoon zou krijgen en dat zij hem Sathya moest noemen. Toen zij weer thuis waren en Sharon stond te douchen, besloot haar echtgenoot Gary om hem Sathya Sai te noemen. Sharon noemde hem liever Sathya Deva, voor het geval dat de zoon later zijn naam zou willen veranderen en dan verder als Dave door het leven kon gaan.

De geboorte was een gebeurtenis die haar onuitwisbaar in het geheugen gegrift zou blijven omdat zij zesenveertig uur lang in barensnood was, hetgeen zij later uitlegde als bewijs dat de zogenaamde Avatar er NIET was om haar bij te staan.

De mythe rond Walter's dood.

In 1972 stierf Walter volgens het verhaal in India, en in veel verhalen wordt beweerd dat Sai Baba hem na een hartaanval uit de dood opwekte toen alle openingen reeds met watten waren dichtgemaakt en zijn lichaam klaar was om te worden weggebracht naar de lijkenafdeling.

Seksueel slachtoffer van sb weerspreekt het "wonder".

Later zou Sharon's jarenlange vriend - die sb seksueel gemolesteerd had door zijn penis in de mond van zijn toegewijde volgeling te duwen en toen zijn sperma daarin had ontlaad - haar vertellen dat de verhalen over deze opstanding niet waar waren en dat hij er zelf bij was geweest en gezien had wat er werkelijk gebeurde. Ik ken deze man eveneens en hij deed mij hetzelfde verhaal. Het verslag van de artsen die Cowan hebben behandeld, is lijnrecht in strijd met de beweringen over opstanding zoals Dr. Hislop en vele anderen die 29 jaar lang hebben gedaan, schriftelijk en mondeling, tijdens vele lezingen en bezinningsweekends over de hele wereld.

Het is van belang hier op te merken dat sb bij het verkrachten van deze jongeman dezelfde bedrieglijke techniek toepaste - zijn penis in de mond duwen - als bij de vijftienjarige jongen uit CaliforniŽ. Aan beide jongens vroeg hij namaskar te verrichten (het aanraken en kussen van de voeten van de goeroe). Toen zij overeind mochten komen, nog op hun knieŽn, tilde sb plotseling zijn jurk omhoog, toonde zijn penis en de jongens kregen opdracht die te kussen, waarna hij het lid in hun mond duwde. 

In 1977, toen de kleine Sathya (Sharon's zoon) vier jaar was, ging Sharon nogmaals naar India, ditmaal samen met Richard Kaplowitz. Baba huwelijkte Richard later uit aan Michelle; de twee waren destijds volkomen vreemden voor elkaar.  

Sharon's huwelijk loopt stuk; zij wordt getroost met een valse belofte.

Na Sharon's terugkeer, besloten Sharon en Gary te gaan scheiden.

In 1978 vertrok Sharon weer naar India; sb beloofde bij die gelegenheid dat hij haar volgende huwlijk binnen zes maanden zou sluiten. Het is nu 23 jaar later en die plechtigheid heeft nooit plaatsgevondenÖ De zoveelste lege belofte van de zogenaamde Avatar.

In 1991, toen zij met haar zoon Sathya weer op bezoek ging, kregen zij zelfs geen interview.

We komen nu bij het jaar 1993. Sathya Sai Purcell ging naar India met een groep jongens onder leiding van Hal Honig. Een week later volgde Sharon haar zoon, samen met haar vriendin Jill. Zij kregen een interview,

Tijdens diezelfde reis vertelde Sharon mij dat sb tijdens een privť interview drie van Sathya's vrienden seksueel had misbruikt. Een van de jongens in zijn groep, die zijn geslachtsdelen door sb had laten oliŽn, was Josh Kintz, zoon van Mahri en Bruce Kintz, jarenlang leden van het voormalige Sai Centrum in Cherry Valley, CaliforniŽ, onder leiding van de inmiddels overleden Joy Thomas. Nu zijn zij actieve leden van het centrum te Hemet, Cal.

Een andere vriend, Jed Geyerhahn, die een zelfde aanranding moest ondergaan, heeft zoals de meesten van u weten, toestemming gegeven zijn aanrandingervaringen openbaar te maken en te publiceren in de geschriften van David en Faye Bailey: 'De Bevindingen'

Er was in die groep nog een derde jongen, maar wij weten op dit moment zijn naam niet. Deze slachtoffers zijn allen inmiddels boven de achttien, dus worden zij niet meer beschouwd als minderjarigen.

Sathya ziet de sporen van de misdaad verwijderen.

Alsof deze molestaties niet genoeg waren, vond ook de geruchtmakende schietpartij te Puttaparthi plaats terwijl Sathya en zijn moeder daar nog waren. De jonge Sathya kan zich levendig herinneren dat hij later op die dag opzij moest springen omdat men nog steeds bezig was het bloed uit de tempel te vegen. Hal Honig had met zijn groep namelijk verlof gekregen vooraf aan elke ochtend darshan op de veranda te gaan zitten. 

Sharon blijft nog zeven jaar in sb geloven!

Sharon vertelt dat zij destijds ongelukkig genoeg de verkeerde gedachte koesterde dat sb slechts bezig was de seksuele energie van deze jongens om te vormen tot spirituele energie. Zij bleef nog zeven jaar in sb geloven.

Tien jaar studie en training voor niets.

Dit bleef zo tot aan mei 2000, toen een goede vriendin haar een deerniswekkend en tragisch verhaal deed. Haar echtgenoot had in 1968 zijn geslachtsdelen laten oliŽn door sb. Zij vertelde Sharon over de negatieve verhalen over sb op het internet; ook dat haar man, die een intieme vriend was van Iris en Howard Murphet, van sb het verzoek had gekregen terug te gaan naar de Verenigde Staten. Daar moest hij alle noodzakelijke bevoegdheden gaan halen om sb's persoonlijke piloot te worden.

De jongeman ervoer dit als een schok, omdat hij in die tijd erover dacht voor accountant te gaan studeren. Omdat dit echter een dringend verzoek was van de Almachtige God, besteedde hij duizenden dollars en investeerde tien jaar lang al zijn energie in het behalen van de benodigde kwalificaties om sb's privť piloot te worden.

Toen hij naar India terugkeerde, zat hij in de voorste rij toen hij trachtte sb te vertellen dat hij had gedaan wat sb hem had opgedragen en dat hij nu was teruggekomen om sb's eigen piloot te worden. Nadat hij steeds volledig genegeerd was, ging hij op een dag eindelijk staan en zwaaide met zijn diploma's naar sb.

Op dat ogenblik klonken uit Baba's mond het ongelofelijke woorden: 'WAT KAN IK ZEGGEN???? ÖÖ. GEEN VLIEGTUIG!!!'

De gevoelens van diepe belediging, van pijn en sprakeloos ongeloof zijn nauwelijks voorstelbaar.

Sharon verkeerde enige dagen in een schoktoestand toen zij dit verhaal had gehoord. Om te laten bevestigen wat haar was meegedeeld, belde zij nog een goede vriend. Zij zei dat ze niet meer geloofde in sb en dat zij graag precies van hem wilde horen wat sb dertig jaar geleden bij hem had gedaan.

Hij vertelde haar dat sb hem gemolesteerd had, dat hij geŽjaculeerd had in zijn mond na Padmanamaskar. Het was zo'n weerzinwekkend verhaal dat Sharon onmiddellijk de vriendin opbelde die met de aspirant piloot getrouwd was. Ook deze vrouw geloofde vanaf dat moment niet langer in wat zij nu beiden een monster noemen.

Sharon gelooft dat zij op deze aarde gezet is om sb te ontmaskeren. Zij is ontzet over het grote aantal van haar vrienden en andere trouwe gelovigen die zelfs niets willen lezen over de molestaties of contact willen opnemen met de slachtoffers. Het bedrukt haar eveneens dat Walter en Elsie Cowan misschien terecht zijn gekomen in een demonisch astraal gebied.

Er komt nog veel meer; als u vragen wilt stellen of commentaar wilt leveren, stuur ze alstublieft naar Sharon c/o Glen Meloy yesontruth@earthlink.net

Sharon is tussen haakjes ook de buurvrouw Berneice Mead; zij wonen in hetzelfde complex. Later zal zij het hebben over de vele wrede en onvriendelijke opmerkingen die Berneice gemaakt heeft over de molestatieslachtoffers. Dit is nog wel dezelfde dame die leiding geeft aan het hele landelijke Opvoeding in Menselijke Waarden Programma in de Verenigde Staten; zij fungeert als gastspreker in het Wilma Bronkey Bezinningsoord te Oregon.

Vrienden, sta hier eens even bij stil: hoe is het ter wereld mogelijk bij een discipel de kundalini op te wekken of slecht karma te beŽindigen wanneer een zogenaamde Avatar onder vals voorwendsel en dwang de mond van een toegewijde binnendringt en klaarkomt? Het is een verfoeiing en het besmeurt alle waarheid en goedheid zoals die ons voorgeleefd is door personen die in verleden en heden Goddelijkheid en Heiligheid hebben belichaamd.

Voor degenen onder u die sb nog steeds willen verdedigen, verklaar een dergelijke handelwijze nu eens en ondersteun dat dan graag met historisch bewijsmateriaal waarin wordt aangetoond dat een avatar, verlichte persoon of welke goddelijke incarnatie ook in het verleden zoiets gedaan heeft bij zijn of haar volgelingen.

Sharon wil iedereen die het boek Avatar of the Night van Tal Brooke nog niet gelezen heeft, aanraden dit alsnog te doen. Tal Brooke is de eerste klokkenluider geweest over de seksuele molestaties van Sai Baba. Het boek is in de Verenigde Staten te krijgen door 800-266-5564 op te bellen.

Rest mij nog te zeggen dat Sharon bereid is de rest van haar leven te besteden aan de ontmaskering van sb en het openbaar maken van zijn seksuele molestaties van jongens en jonge mannen. Het is haar bede dat anderen nu ook naar buiten zullen treden om eveneens hun verhaal te vertellen.

Uit naam van Liefde, Waarheid en Goedheid, Sharon Purcell (bij Glen Meloy), 20 juli 2001

 

 

Naschrift van de vertaler:

Dit document kwam ik, o schande, onafgemaakt in mijn computer tegen, een vertaling die begonnen was direct nadat Glen ons deze hartverscheurende ontboezemingen toegestuurd had.

Bij nadere beschouwing is het zeker van even grote waarde als het materiaal dat de Baileys bijeengebracht hebben. Het gaat hier immers om mensen die vanaf begin zeventiger jaren een hoofdrol gespeeld hebben in de verspreiding van het sai-geloof in het westen; daarom komen hun namen voor in alle boeken die de onstaansgeschiedenis van deze verfoeilijke sekte pretenderen te beschrijven.

Wie durft na dit verhaal nog in deze Heiland te geloven?

Waren zij te goed van vertrouwen? Ja, natuurlijk waren wij, ex-volgelingen dat allemaal. In ieder geval is onze goedgelovigheid beloond met leugen, belediging, bedrog en beschadiging. De verlossing uit dit satansweb is een dagelijkse opluchting.