Volgelinge wordt Sai Baba-

bestrijder

 

Bron: Noordhollands Dagblad, bijlage De Omslag

Correspondent: Arthur de Mijttenaere

Zaterdag 9 december, 2000.

Interview met Stijn Riemersma

Leeftijd: 58 jaar

Woonplaats: Broek in Waterland

In de verhalenserie 'De Omslag' komen Noord-Hollanders aan het woord voor wie het levén een  nieuwe wending kreeg. Vandaag aflevering zeven: Stijn Riemersma. Twintig jaar lang geloofde zij heilig in de Indiase wonderdoener Sai Baba, nu wil zij niets meer van deze goeroe weten en spendeert ze tijd, energie en geld om de praktijken van deze man te bestrijden.

De Omslag: Het lezen van de 'Findings' van de Brit David Bailey die daarin vertelt over het bedrog en het seksuele misbruik dat de Indiase goeroe Sai Baba maakt van jonge jongens. Bij Stijn Riemersma vielen toen na twintig jaar heilig geloven in Sai Baba de schellen van de ogen. Nu is zij ervan overtuigd dat de avatar (goddelijk leidsman) een kinderverkrachter is, die misbruik maakt van zijn macht om aan zijn seksuele gerief te komen. Achteraf herkent ze zijn bedrog. "Maar als je in wonderen gelooft ben je niet zo kritisch; het was een soort hersenspoeling." Toch voelt Stijn Riemersma de pijn dat zij haar geloof is kwijtgeraakt. "Het liefst zou ik nog steeds in Sai Baba geloven."

Stijn Riemersma kiest haar woorden zorgvuldig, is volstrekt niet zweverig en staat met beide benen op de grond. Haar kleding en de inrichting. van haar prachtige stolpboerderij in Broek in Waterland zijn een toonbeeld van Hollandse nuchterheid en degelijkheid. Waarom heeft uitgerekend deze 58-jarige zakenvrouw in ruste de Indiase goeroe Sai Baba twintig jaar lang als haar Heiland beschouwd?

Al in 1972 raakte Riemersma geïnteresseerd in de Indiase goeroe na lezing van het boek 'Sai Baba de wonderdoener', tien jaar daarna gevolgd door lezing van het boek Sai Baba, de heilige en de psychiater Beide verhalen gingen over de wonderen die de Indiase goeroe verrichtte in India. Wonderen als het genezen van zieken en het laten opstaan van de verlamden.

Een interesse in de Indiase avatar was geboren. En wat Sai Baba predikte sloot harmonieus aan bij haar hervormde geloofsovertuiging. "De leer van Sai Baba is een combinatie, gebaseerd op de tien geboden van de bijbel en de ideeën van de Bhagavad Gita, het heilige boek van de Hindoes. "Hebt elkander lief en God boven alles, een leer die mij aansprak en eigenlijk nog steeds aanspreekt," verklaart zij simpel.

Heiland

Riemersma ging naar bijeenkomsten in Utrecht met aanhangers van Sai Baba, die in de jaren zeventig ook buiten India wereldberoemd werd en in het Westen honderdduizenden aanhangers kreeg. Met een ijzeren regelmaat bezocht ze de bijeenkomsten van zo'n twintig tot 25 mensen. "We deden niks verkeerd op deze bijeenkomsten. We hadden allemaal het idee: we hebben de Heiland gevonden."

Als zij in het 'ons kent ons dorp' Broek in Waterland vreemd werd bekeken door haar Baba-denkbeelden gleed dat probleemloos van haar af "Je voelt je een beetje verheven als je in Baba bent, je vindt dat je je eigen weg moet gaan." Met radicalisme had het niets te maken, de leer van Baba. "Hij was niet zoals de Bhagwan die pleitte voor vrije abortus, vrije euthanasie en oeverloze seks. Van dergelijke extreme standpunten moet ik niks hebben. Sai Baba pretendeerde iets heel anders. Hij zei: "kom bij mij met lege handen en ik zal ze vullen met liefde."

Houvast

Voor haar leven was het geloof in de avatar een houvast. Een hulpmiddel om in de zoektocht naar het goede het leven wat milder te bekijken. Evenals honderdduizenden andere westerlingen ging Riemersma diverse malen naar India, om in de nabijheid van de weldoener te kunnen zijn. In het Zuid-Indiase dorp Puttaparthi in de ashram (gemeenschap met een spiritueel leider) Prasanthi Nilayam - de verblijfplaats van de opperste vrede - zag zij de goeroe vaak live optreden. In zijn oranje gewaad, omdat hij volgens zijn eigen leer de incarnatie van God is en oranje de hoogste staat van verhevenheid weerspiegelt.

Voor deze darshans (goddelijke ontmoetingen) die twee keer per dag plaatsvinden, moest zij net als de andere vijf tot zesduizend aanwezigen op het tempel plein een nummertje trekken in de hoop op goed zicht op de Heiland. Zes maal reisde ze naar India. Telkens hoopte zij vurig op een interview, een persoonlijk onderhoud met Baba, maar dat geluk viel haar niet ten deel.

Wat is het geheim dat een kleine Indiër zulke mensenmassa's in zijn ban kan houden? Riemersma zoekt naar het antwoord. "We waren ontroerd én blij dat we hem zagen. Een kleine man die de hoogste graad van goddelijkheid had bereikt. Charisma? Uitstraling? Ongetwijfeld heeft hij dat. Maar het was ook een vorm van hersenspoeling, van massapsychose."

Tijdens de darshans bestond tweederde van de bezoekers uit buitenlanders, die konden rekenen op de warme belangstelling van hun goeroe. Hij wandelde langs de menigte en verbleef dan langer bij de mannen dan bij de vrouwen. Vooral jonge mannen kregen persoonlijke interviews. Achteraf beseft Riemersma waarom: "Dat viel natuurlijk op. Maar toen had ik nog niets door."

Een uitverkoren jongen uit Purmerend die een persoonlijk interview met Sai Baba had, wilde daar later in haar geloofsgroep niets over vertellen. Sai Baba had hem dat geboden. "Het verhoogde het mysterie waardoor die jongen toch de goeroe van onze groep werd. We keken tegen hem op. Hij had immers met de Heiland gesproken. Maar nu vermoed ik dat deze jongen ook is vernederd, en uit schaamte zijn mond wilde houden."

Tijdens de persoonlijke interviews deed Sai Baba ook zijn toverkunsten, zoals het materialiseren (uit het niets creëren) van horloges of edelstenen. "Sommigen zeiden dat hij die dingen gewoon vanonder zijn kussen uit z'n pluchen stoel haalde. Maar dat deed niets af aan ons geloof. Omdat 'Sai Baba dat wel zou doen om ons geloof op de proef te stellen." Ook tuinde Riemersma er net als vele anderen in om voor duizenden guldens het gebruik van een klein flatje in bet Holland-Zwitserland-huis te kopen in de ashram. Eerst werd voorgespiegeld dat zij daar zes maanden per jaar mocht blijven, maar dat bleken uiteindelijk maar zes weken te zijn. In het Sai Babadorp is de afgelopen decennia een bloeiende gemeenschap met een goed florerende geloofsindustrie ontstaan. Het stadje fungeert als lucratieve onderneming voor Sai Baba, en zijn Organisatie, compleet met scholen, universiteiten en talloze winkels die prullaria over de avatar verkopen.

Inkeer

Oktober vorig jaar bezocht Riemersma de Indiase goeroe voor de laatste keer. In maart van dit jaar volgde in, één klap de omslag. Via de post bestelde zij uit nieuwsgierigheid het rapport de 'Findings' van de toen al afvallige Engelsman David Bailey en zijn vrouw, voorheen binnen de geloofsgemeenschap bekende leden die nota bene door Sai Baba zelf zijn gekoppeld en getrouwd.

Als muziekleraar in de scholen van de goeroe was Bailey achter de onthutsende waarheid over Sai Baba gekomen: de waarheid dat hij veelvuldig misbruik maakt van zijn jonge, mannelijke volgelingen. De heilige man van nu 75 jaar oud bleek een pedofiel die op ongebreidelde, wijze misbruik maakt van zijn macht om via jonge pubers aan zijn seksuele gerief te komen.

Bailey achtte het zijn plicht dit wereldkundig te maken, nam afstand van de goeroe en heeft inmiddels door de publicatie van zijn 'Findings' bij veel Baba-aanhangers de ogen geopend. Ook Stijn Riemersma was na lezing van de helft van dit rapport van vijftig pagina's letterlijk van haar geloof afgevallen. Het bewijs was sluitend. "Voor deze feitenrelazen, juridisch onderbouwd met een advocaten verklaring, kon ik mijn ogen niet sluiten."

Twintig jaar lang was zij een toegewijd gelovige, maar dat was in één klap over. Hoewel zij emotioneel al haar grond onder haar voeten kwijtraakte. Een grote schok waardoor haar leven veranderde en zij in een rouwproces belandde dat nog steeds voortduurt. "Samen met mijn man, die zich nooit tot de goeroe aangetrokken heeft gevoeld, heb ik alle fotos van Baba uit ons huis weggehaald en vernietigd."

Op internet (op de site www.exbaba.nl) vallen tientallen van de anti-Baba-getuigenissen uit de hele wereld te lezen. "Het zijn verhalen van volgelingen en uit Denemarken, Engeland en Amerika die door hem zijn misbruikt. Het verliep volgens een vast patroon. Bij een persoonlijk interview vroeg hij de jongens om hun broek te laten zakken, waarna hij hun schaamhaar en penis inwreef met olie. Als ze deze test goed doorstonden mochten ze terugkomen. Bij een tweede sessie moesten die jongens dan orale seks met hem bedrijven. Waar ze vervolgens van de godheid niets over mochten zeggen."

Al eerder circuleerden er verhalen over pedofilie van Sai Baba, maar toch gingen die aan Riemersma voorbij. Naïef vindt ze nu. "Maar dat waren altijd verhalen van een enkele journalist. In de getuigenissen van Bailey gaat het nu om een hele lijst van jongeren, of volwassenen die vroeger door hem zijn misbruikt."

Het pedofiele machtsspel van Sai Baba is behoorlijk doortrapt. Alles wat de godheid doet is  immers goed? Zo hebben ouders hun kinderen in de leer van Sai Baba opgevoed, dus daar kunnen die kinderen moeilijk tegen protesteren. "Volkomen overdonderd en overstuur weten ze niet wat hen overkomt. Wat hen door een godheid wordt aangedaan!"

Haar geloof smolt weg door verhalen over

pedofilie

Riemersma is van een toegewijd sektelid volledig omgeturnd tot Sai Baba-bestrijder. Zij treedt nu op als woordvoerder van een Nederlands actiecomité tegen de goeroe. Geeft zonodig interviews, schrijft brieven over de waarheid over Sai Baba en besteedt er tijd en geld aan om de praktijken van deze man te bestrijden.

Met enig succes, want de aanhang van de Indiase goeroe is het afgelopen jaar afgekalfd. Van de 2800 abonnementen op het Nederlandse Sai Baba-nieuwsblad hebben er 800 hun abonnement opgezegd, ook doordat Riemersma de Findings in Nederland verspreidt. Als anderen hun geloof kwijtraken, probeert Riemersma ze te helpen. Zij gebruikt dan steeds dit argument. "God is hetzelfde gebleven zeg ik dan. Maar we hebben ons al die jaren gewoon het verkeerde afgodsbeeld geschapen."

Riemersma verwijt de gewone aanhangeis van Baba niets, benadrukt ze telkens. "Het is niet zo dat de leden eraan mee doen. Maar de top van de Baba organisatie is op de hoogte en vergoelijkt zijn pedofiele gedrag, met als schijnargument dat zij toch niet kunnen weten waarom God zoiets doet. Daarvan ben ik overtuigd." Wat haar bovendien steekt is dat het hoofdbestuur van Sai Baba in Nederland (circa 5000 aanhangers) niet met haar wil praten omdat zij jaloers zou zijn 'omdat zij nooit een persoonlijk onderhoud met hem heeft gehad'. Grote onzin volgens Riemersma "Ik zeg dan tegen ze dat je relatie met iemand verandert als je weet dat hij zijn kinderen mishandelt. Of dat nou je buurman is, of Sai Baba."

Toegewijde gelovigen herhalen het argument dat Sai Baba ooit zelf heeft gebruikt toen hij werd beschuldigd van pedofilie: namelijk dat zijn lichaam zuiver is en derhalve geen seks nodig heeft Of ze zeggen dat Sai Baba die jongens zo behandelt om ze van hun seksuele problemen af te helpen. "In hun woorden: Sai Baba is God; als Baba dat doet, dan doet Baba dat goed."

In een sekte kun je tot het eind doof en blind zijn voor alles.