Het getuigenis van Kyra Kitts 

 

Inhoud:

Overige artikelen:

 

Van Sathya Sai Baba Discussieclub, Boodschap 2449 tot en met 2452, 2454 en 2455:

http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibabadiscussionclub

Datum: 02 augustus 2001, 07:18 u.

Het getuigenis van Kyra Kitts

Hallo allemaal,

Kyra Kitts is mijn naam en ik ben hier nieuw. Vergeef mij als ik binnendring in een langlopende reeks van berichten, maar ik ben er nog niet achter hoe deze site werkt.

Mijn eigen ervaringen met sb als een vrouwelijke devotee, nu reeds lang ex-devotee, waren niet verbonden met seksueel misbruik, maar traumatisch waren zij wel.

Mijn eerste ontmoeting met sb was zeer bijzonder, zoals dat bij veel andere mensen ook het geval is. Het was in een visioen in half slapende droomtoestand in 1989 of 1990. Ik ontwaakte uit een diepe slaap en mijn geest keek toe terwijl mijn hart letterlijk uitriep: 'SB, kom toch alsjeblieft!' Enige tijd daarvoor had ik een afbeelding van hem gezien en had toen gedacht: 'deze kerel ziet eruit als een gorilla van Fiji'. Ik wil hiermee niemand in etnische zin beledigen.

Een vriendin vertelde mij later dat de man een avatar was en dat ik moest proberen in droomtoestand contact met hem te krijgen. Dat deed ik. Ik weet niet waarom ik het zo uitriep, want ik voelde mij niet bijzonder tot sb aangetrokken.

Hoe dan ook, onmiddellijk nadat ik zo vanuit mijn hart had geroepen, verscheen sb uit de duisternis in mijn halve droomtoestand en liep snel naar mij toe Ik herinner mij dat ik vond dat zijn zonnevlecht (solar plexus) er overontwikkeld uitzag in verhouding tot zijn kleine gestalte, dat zijn kleed te lang scheen en dat het lichtelijk op en neer zweefde en stuiterde terwijl hij op mij toeliep. Dit werd alleen later door video-opnamen bevestigd.

Om een lang verhaal kort te maken, ik had een zeer sterke ervaring die mijn denkwereld voorgoed in positieve zin veranderde en mijn universum wijd open brak. Ik werd een volgeling.

Nadat ik, vijf maanden zwanger van mijn eerste zoon, met mijn man naar India was gegaan en wij het interview hadden gekregen waarnaar wij zo lang hadden uitgezien, kon ik een aantal jaren erna mijn ervaringen tijdens het interview niet verenigen met mijn gevoelens tijdens dit visioen.

Ik besefte destijds in Puttaparthi niet dat ik sterk helderziende was. Dit vermogen werd pas jaren later duidelijk, maar tijdens mijn verblijf in de ashram begon het te ontluiken. Terwijl ik daar was, bleven er steeds bizarre seksuele gedachten door mijn hoofd gaan.

Eens, terwijl ik langs de meditatiebank achter de mandir (tempel) liep, kreeg ik een heldere innerlijke flits van sb die staande in zijn kamer aan het masturberen was, intussen zijn raam uitkijkend en lachend naar de menigte. Ik werd met afschuw vervuld en dacht dat als dit nu de innerlijke reiniging was en mijn vuilnis kwam zo naar boven, ik beslist een of andere smeerlap moest zijn. Maar daarbij bleef het niet.

Toen mijn man en ik met een stel andere mensen in de kamer voor de groepsinterviews waren, bleef ik maar naar sb kijken en dacht letterlijk: 'en wat heb jij daar onder je dhoti?' Weer vond ik mijn eigen gedachten afschuwelijk. Sb begon mij strak aan te kijken en zei heel snel iets tegen mij in wat ik aannam dat Telugu moest zijn. Maar wat hij ook tegen mij gezegd moet hebben, het eindigde met 'Bolo!' (Spreek!)

Ik vond dat ik dus maar beter mijn mond kon opendoen en zei: 'Ik heb een heerlijke tijd, Swami!' Toen keek hij mij nog strakker aan en zei: 'Slechte meid, slechte meid! Niet goed om hier binnen te liegen.'

Ik vond dit een zeer ongunstig begin en ik voelde mij vermorzeld. Dit was tenslotte de vent die mij in een visioen verschenen was.

Hierna nam sb mijn man en mij met twee andere mensen mee naar het binnenkamertje. Onze vrienden, reeds jarenlang devotee, waren in vervoering. Mijn gevoelens van afkeer echter werden steeds sterker.

Tenslotte keerde sb zich naar mij en begon te spreken. Hij voorspelde dat mijn kind een zoon zou zijn en sprak over mijn man en mij: 'veel ruzie'. Aangezien mijn man en ik toen, en nu ook nog niet, helemaal niet zoveel ruzie maakten, staarden wij elkaar alleen maar in verwarring aan.

Toen krabbelde sb enigszins terug en zei: 'alleen kleine onenigheden' of iets van die strekking.

Hij had een vettige uitdrukking op zijn gezicht als van een kat die zojuist de kanarie heeft ingeslikt. Hij vroeg mij wat ik wenste. Ik antwoordde slechts: 'Alles wat Uw wil is, Swami' maar intussen dacht ik van binnen: 'alles wat ik wil is een zoon, ik vertrouw je voorspelling niet, ik vind je op een of andere manier die ik niet kan duiden seksueel pervers'.

Hij bleef mij strak aankijken.

Dit was het in feite. Toen een jaar of wat later een vriend van het plaatselijke centrum mij zelf vertelde dat hij als tiener verscheidene keren door sb seksueel gemolesteerd was, kwam ik achter de waarheid en viel alles op zijn plaats. Ik had tijdens het interview sb's pedofiele activiteiten opgevangen, hij was zich daarvan bewust geweest en het stond hem niet aan.

Het is toch vreemd dat een enkel menselijk wezen zulke uitersten van licht en duisternis aan de dag kan leggen. Het seksueel en geestelijk misbruik van jonge jongens en mannen dat hij pleegt, de marteling waaraan hij ze onderwerpt, zijn onvoorstelbaar. Naar mijn mening moet zijn zwendeloperatie in Puttaparthi officieel gesloten worden door de Indiase regering.

Hij is een gevaar voor de geestelijke gezondheid van vele jonge mannen en jongens en een beschamende last voor India.

Liefs, Kyra. 

 

Antwoord aan Kyra Kitts

Sathya Sai Baba Discussieclub, Boodschap 2454

Van: Hari Sampath

 3 augustus 2001

Beste Kyra,

Dat was een prachtige bijdrage. Je kunt ook wel grotere bijdragen insturen, dat is geen probleem.

Je hebt een aantal interessante aspecten naar voren gebracht die om een nadere analyse vragen.

Een daarvan is zeer zeker sb's overdracht van verkeerd gerichte seksuele energie, die naar het schijnt voornamelijk terechtkomt bij mensen die een bepaalde mate van helderziendheid bezitten.

Wat mijzelf betreft kan ik niet zeggen dat ik het op dit punt geheel eens kan zijn. Met betrekking tot het standpunt dat sb iemand is met 'negatieve en duistere innerlijke energieŽn' stel ik mij neutraal op. Het kan waar zijn, maar hiervoor is meer bewijsmateriaal nodig.

Ik ben het wel volkomen mee eens met de uitspraak dat sb seksueel verdorven is en zeker geen avatar.

Of hij werkelijk 'in een innerlijke dimensie' kan reizen staat nog ter discussie, maar het is mogelijk.

De gorilla is beledigd

De enige onaangename opmerking die ik in je boodschappen heb gevonden is deze:

>>"deze kerel ziet eruit als een gorilla van Fiji"-- daarmee wil ik niemand in etnische zin beledigen<<

Ik begrijp wel dat je niet de bedoeling had iemand in racistische zin te beledigen…, maar het ziet ernaar uit dat de gorilla bijzonder beledigd is met wat hij ziet als een belediging die gericht is op hemzelf.

Hari Sampath

 

Antwoord van Kyra Kitts aan Hari Sampath

Sathya Sai Baba Discussieclub, Boodschap 2455

Van: Kyra Kitts

3 augustus 2001

Beste Hari,

Bedankt voor je vriendelijke reactie. OK, het is afgesproken dat ik de arme gorilla niet meer onopzettelijk zal beledigen.

Het punt dat je aanroert over sb met zijn 'duistere en negatieve energieŽn' is iets dat ik door de jaren heen veel met anderen heb besproken. Ik heb mezelf op dit punt niet goed uitgedrukt. Waar het op neerkomt denk ik, is dat hij een oude seksuele verkrachter is. Dat is de 'schaduwzijde' waarover ik sprak. Ik wil hem niet allerlei 'vermogens' toeschrijven. Ik zie in hem geen anti-Christus figuur; als dat echt zo was, dan maakte dat dergelijke vermogens wel aannemelijk. Het geloof waarin sb beschouwd wordt als antichrist is naar mijn mening gebaseerd op angst, en angst geeft aan de perverse, seksueel/psychologische verkrachter nu juist volledige macht over zijn slachtoffers.

Ikzelf ben geen christin; de laatste tien jaar is Ammachi mijn grote goeroe. Zoals eerder gezegd, als een dergelijke verklaring beledigend werkt, laat het mij weten. Ik wens niemand te kwetsen en ik heb niets tegen liefdevolle mensen met een christelijke overtuiging. Het is eenvoudig niet een religie of spirituele richting waartoe ik mij ooit aangetrokken heb gevoeld, hoewel ik in dat geloof ben opgegroeid.

Wat betreft het reizen in andere dimensies dat sb zou doen, daarmee is mijn innerlijke jury nog niet geheel in het reine. Ik vind het heel goed mogelijk dat mijn eigen oprechte zoektocht het Goddelijke tot mij heeft gebracht in zijn gestalte, maar dat het absoluut niets met hem uitstaande had.

Aan de andere kant sluit ik de mogelijkheid niet uit dat hij op een heel diep niveau ook een positieve kant heeft. Dit wordt echter moeilijker te geloven wanneer je aandachtig het meeste hebt gelezen dat tot nu toe op de website van de sai slachtoffers is ingezonden (zie behalve deze site ook www.sathyasaivictims.com en andere links). Mijn man heeft ze ook gelezen. Wij werden er beiden misselijk van.

Er is ons eveneens een geval bekend, niet op een site genoemd, van een jonge jongen, zoon van een echtpaar dat binnen de sai-beweging een vooraanstaande positie bekleedde. Hij werd seksueel gemolesteerd door sb; toen de jongen hierdoor ondersteboven was en het aan zijn ouders vertelde, ontkenden zij de ware aard van de zaak en zeiden dat het voor zijn eigen bestwil was.

Mannelijk seksueel speelgoed

Hoe iemand die gewoon helder denkt tot een dergelijke conclusie kan komen, gaat mijn verstand te boven. Ik zie niet in waarom er nog meer bewijs nodig is voor sb's seksuele verdorvenheid. Het zou mij niet verbazen wanneer hij honderdduizenden jongens en jonge mannen heeft gemolesteerd. Ik vind de gedachte dat sb tijdens darshan in de mensenmenigte werkelijk loopt te vissen naar mannelijk seksueel speelgoed eenvoudig weerzinwekkend.

De vrouwenhater

Een volgend punt dat ik niet volledig uit de verf liet komen is het psychologisch misbruik dat sb maakt van vrouwen, een misbruik dat - ook alweer naar mijn eigen opvatting - een even vernietigende uitwerking kan hebben als seksueel misbruik. Wanneer ik terugkijk op de wijze waarop hij mij en andere vrouwen in Puttaparthi heeft behandeld terwijl ik daar was, wordt het mij duidelijk dat sb een vrouwenhater is, iemand die werkelijk een afkeer heeft van vrouwen.

Het benieuwd mij hoeveel vrouwen bereid zullen zijn iets over hun eigen psychologisch schadelijke ervaringen te vertellen, hetzij in deze discussieclub of op de site van sai slachtoffers.

Veel liefs, Kyra

Mijn man behoort ook tot het blonde jongensachtig uitziende type; zijn Zweedse genen komen duidelijk aan de dag in zijn verschijning; er bestaat bij mij geen enkele twijfel dat sb zich tot hem aangetrokken voelde. Hij dwong Chris ondanks diens aarzeling tot padnamaskar (aanraken van zijn voeten) door zijn hoofd naar beneden te drukken om zijn voeten te kussen.

Mij weigerde hij padnamaskar met een heftig schudden van zijn hoofd.