Brieven

 

Augustus 2010

07: Een open brief aan de volgelingen van Sathya Sai Baba

Augustus 2006

05: Ingezonden brief in NRC door Andries Krugers Dagneaux

Mei 2003

05: Sai Baba, Levende Vlam van Liefde?

Maart 2003

22: Discussie over SSB aan de Universiteit van Utrecht op 3 mei 2003

Februari 2003

04: Het antwoord van Hans de Kraker aan Etienne Premdani

04: Aan Dr. Etienne (Bhagwan) Premdani - een Verzoek

October 2002

04: Pittard's brief aan Barones Amos

September 2002

28: Open brief aan de Eerste Minister van India, Zijne Excellentie A.B. Vajpayee

Augstus 2001

05: Nieuws van Latijns Amerika I

06: Brief aan de Boeddhistische Omroep

12: Nieuws van Latijns Amerika II

Juli 2001

27: Email van een ex-Sai student

Juni 2001

??: Aan mijn geliefde studenten

??: Brief van Terry en Richard Nelson

Mei 2001

??: Brief van Dr. Ove Svidin

??: Hoe komt Baba aan zijn vermogens?

06: Brief aan de premier van India

April 2001

??: Brief van Marina de Kraker

02: Brief van Hans de Kraker

Maart 2001

02: Reactie op artikel in de Vancouver Sun

04: Het antwoord van Hans de Kraker

24: Dr. Hislops ontkenningen

Januari 2001

22: Waar komt het geld vandaan?

December 2000

??: Brief van Barry Pittard (1)

24: Een open brief aan de volgelingen van Sathya Sai Baba

26: Brief van Barry Pittard (2)

27: Antwoord van Frank Morales

31: Open brief van Conny Larsson aan Sai Baba in Puttaparthi-India

September 2000

??: Brief van Dave Lyons

??: Brief van Dave Brandt

Augustus 2000

02: Brief van Ella Evers

20: Het antwoord van Dr. Evans aan Ella Evers

21: Moeten de geschriften herschreven worden?

26: Brief van Glen Meloy aan John Evans

Juni 2000

02: Reactie Britt Marie Anden

02: Brief van Matthew Monahan

Mei 2000

22: Brief van Glen Meloy aan senator Feinstein

28: Afscheidsbrief Shirley Pike